Nuorisotyön viikko

Nuorisotyön viikko järjestetään tänä vuonna viikolla 41 eli 11.-17.10.2021. Viikolla nostetaan valtakunnallisesti esille nuorisotyöntekijöiden, järjestöjen, kuntien ja seurakuntien tekemää arvokasta työtä nuorten hyväksi. Kannustamme paikallisia toimijoita, kuntia, järjestöjä ja nuoria järjestämään myös omia tempauksia, teemapäiviä ja tilaisuuksia nuorisotyön juhlistamiseen.

Tänä vuonna Nuorisotyön viikon teema on hyvinvointi nuorisoalalla.

Nuorisotyön viikon ohjelman löydät tältä sivulta. Järjestämme tänä vuonna aiempaa enemmän erilaisia teemoitettuja tapahtumia ja webinaareja, joihin on mahdollisuus osallistua (etänä) viikon jokaisena arkipäivänä. 

Nuorisotyön viikolla nostamme esille faktaa siitä, miten nuorisoalan toimijat voivat juuri nyt. Nuorisotyön viikon ohjelma myös tukee hyvinvoinnin rakentamista omassa työ- tai vapaaehtoisporukasssa.

Julkaisemme aiempien vuosien tapaan Nuorisotyön viikolla myös kattavasti materiaaleja sosiaaliseen mediaan ladattavaksi. 

Viikon ohjelma 2021

Ma 11.10.

Etätapahtuma:
Nuorisotyön työhyvinvointihankkeen julkaisutilaisuus: Riittämättömyyden tunteesta maailmanparantajaksi – työhyvinvointi nuorisotyössä & paneelikeskustelu: Mitä on tehtävä työhyvinvoinnille nuorisoalalla?

klo 13.00-16.00

Ilmoittaudu tästä →

Nuorisotyön viikon 2021 käynnistävässä tapahtumassa julkaistaan suositukset työhyvinvoinnin edistämiseen nuorisotyössä. Suositukset perustuvat valtakunnalliseen työhyvinvointitutkimukseen, johon vastasi yli 500 nuorisoalan ammattilaista. Tapahtumassa puhumassa on hankkeen tutkija, työnohjaaja ja sosionomi (YAMK) Minna Rauas. Tutkimus avaa näkökulmia nuorisotyössä, etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla toimivien ammattilaisten työhyvinvointiin. Tule kuulemaan, miten nuorisoalalla voidaan juuri nyt ja ota mukaasi ajatuksia työhyvinvoinnin kehittämiseen. Työhyvinvointiin voi ja pitää vaikuttaa – jopa flow-tilan saavuttaminen on mahdollista.

Tilaisuus striimataan suorana lähetyksenä Humanistisen ammattikorkeakoulun TKI-keskus Ilkasta. Julkaisutilaisuus jatkuu paneelikeskustelulla, jonka aiheena on Mitä on tehtävä työhyvinvoinnille nuorisoalalla? Paneelissa pureudutaan tutkimustuloksiin ja toimenpide-ehdotuksiin sekä pohditaan niiden jalkauttamista nuorisotyön arkeen. Panelisteina ovat Vantaan nuorisotyön päällikkö Pekka Mäkelä, kansanedustaja Veronika Honkasalo, etsivän nuorisotyön koordinaattori Heini Hakulinen ja osaamiskeskus Kentaurin johtaja Timo Sinivuori. Julkaisemme mahdolliset muut panelistit heidän varmistuttua. Paneelin juontaa Allianssin vaikuttamisen asiantuntija Eero Löytömäki.

Lisätietoja:

Jonna Laitinen
Palvelujohtaja
Puh. 044 416 5212
S-posti: jonna.laitinen@alli.fi

Minna Jauho
Tapahtumatuottaja
Puh. 044 7229356
S-posti: minna.jauho@alli.fi

Ti 12.10.

Etätapahtuma:
Kunnallisesta nuorisotyöstä Suomessa- ja Nuorisoalan järjestöt NYT! -kyselyiden julkaisutilaisuus

Klo 13.00-14.30

Ilmoittaudu tästä →

Erikoistutkija Antti Kivijärvi (Nuorisotutkimusseura), tietoasiantuntija Essi Holopainen (Allianssi) ja tutkija Eeva Sinisalo-Juha (Kentauri) esittelevät yhdessä uusimpia kyselytuloksia kuntien ja järjestöjen tekemästä nuorisotyöstä.

Kuntien nuorisotoimista vastaavilta henkilöltä on kerätty kyselymuotoista tietoa vuodesta 2004 lähtien, viimeisimpänä keväällä 2021. Antti Kivijärven esityksessä luodaan katsaus kunnallisen nuorisotyön muutoksiin noin 15 vuoden aikajanalla. Esityksessä keskitytään erityisesti nuorisotoimien aseman muutoksiin osana kuntahallintoa ja resursseja koskeviin vaihteluihin. Esityksen yhteydessä on tarkoitus pohtia muutosten taustalla olevia tekijöitä ja niiden vaikutuksia kunnalliseen nuorisotyöhön.

Järjestöjen tekemästä nuorisotyöstä tehtiin ensimmäinen kattava selvitys vuonna 2019, jolloin otos koostui Allianssin jäsenjärjestöistä. Tänä vuonna kyselyä kehitettiin yhteistyössä Kentaurin kanssa ja otosta laajennettiin muun muassa paikallis- ja kulttuurijärjestökentälle. Essi Holopaisen ja Eeva Sinisalo-Juhan esityksessä käydään läpi järjestökyselyn keskeisimpiä tuloksia ja avataan kyselyn kehittämisprosessia. 

Kunnallisesta nuorisotyöstä Suomessa -kyselyn ovat toteuttaneet kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna, Nuorisotutkimusseura, Kuntaliitto sekä Åbo Akademi. Valtakunnallisille, alueellisesti toimiville ja paikallistasolla toimiville järjestöille lähetettyä Nuorisoalan järjestöt NYT! -kyselyä ovat olleet toteuttamassa Allianssi, osaamiskeskus Kentauri, Aluehallintovirasto sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Lisätietoja:

Essi Holopainen
Tietoasiantuntija
Puh. 044 491 4580
S-posti: essi.holopainen@alli.fi

Minna Jauho
Tapahtumatuottaja
Puh. 044 7229356
S-posti: minna.jauho@alli.fi

Ke 13.10.

Etäkoulutus:
MOK-koulutus Kulttuurienväliset kohtaamiset ja osallisuuden vahvistaminen (TÄYNNÄ, ilmoittaudu jonopaikoille)

Klo 9.30–15.00

Ilmoittaudu tästä →

MOK-koulutus on kulttuurienvälisen osaamisen täydennyskoulutus, joka on kehitetty yhteistyössä Helsingin ja Adelaiden yliopistojen tutkijoiden ja Unidos Oy:n kanssa. Dialoginen koulutuspäivä on suunnattu nuorisoalalla. Koulutuksen aikana käsitellään kulttuurin vaikutusta havainnointiin ja kanssakäymiseen, erilaisia viestintätyylejä sekä stereotypioita ja identiteettiä. Itsereflektio ja erilaisuuden tunnistaminen ovat keskeisiä koulutuksen lähestymistavalle. Koulutus tarjoaa työkaluja arjen työhön.

Päivän teemat:

 • Miten kulttuuri vaikuttaa meihin? Yhteiskunnan, arvojen ja kulttuurin suhde, ihmisen havainnointi- ja tulkintaprosessi
 • Kulttuurienvälinen vuorovaikutus: kielelliset ja ei-kielelliset viestintäkeinot, kulttuuriset tekijät viestinnässä
 • Toiseudesta osallisuuteen: stereotypiat, identiteetti, representaatio ja osallisuuden luominen

Helsingin NMKY ry

Helsingin NMKY (Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys) ry on perustettu vuonna 1889. Sen perustajajäseniä olivat mm. Sakari Topelius ja Arthur Hjelt. Yhdistys tunnetaan työstään nuorisotyön uranuurtajana ja on tuonut Suomeen mm. koripallon ja käynnistänyt partio- ja kerhotoiminnan. Helsingin NMKY on osa kansainvälistä NMKY-liikettä. MOK-toiminta tuli osaksi Helsingin NMKY:n nuorten ja aikuisten palveluja vuonna 2019. MOK-koulutuksia rahoittaa STEA.

Lisätietoja:

Inkeri Mellanen
Koulutuspäällikkö
MOK Intercultural Competence Training
Puh. 050 3876743
S-posti: inkeri.mellanen@hnmky.fi

Minna Jauho
Tapahtumatuottaja
Puh. 044 7229356
S-posti: minna.jauho@alli.fi

Webinaari:
Mitä kuulu nuorisotyölle 2021?

Klo 13-14.30

Ilmoittaudu tästä →

Mitä nuorisotyölle kuuluu juuri nyt? Millaista nuorisotyö on vuonna 2021 ja mikä sen merkitys on yhteiskunnassa alan toimijoiden itsensä mielestä? Mikä siitä tekee merkityksellistä ja miksi nuorisotyö on tärkeää? Aiheesta keskustelemassa ovat alan parhaat asiantuntijat eli toimijat itse.

Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan!

Puhumassa webinaarissa ovat:

 • Taru Hyväri /  johtava nuorisotyöntekijä / Turun Katariinan seurakunta
 • Maria Kauppila / toiminnanjohtaja / ONL ry
 • Jesse Kareinen / Vihreiden nuorten järjestösuunnittelija / Vihreät nuoret 
 • Abdule Mahamed / projektityöntekijä / Suomen somalialaisten liiton NUVE-hanke
 • Annu Jantunen / nuorisotyön koordinaattori / Joensuun kaupunki
 • Milla Rekola / opiskelijatoiminnan suunnittelija / Suomen Lukiolaisten Liitto 
 • Niilo Karjalainen / Walkers on Wheels / Aseman Lapset
 • Tuija-Leena Purjo / toiminnanjohtaja / Non Fighting Generation

Lisätietoja:

Maria Nikkari
Osaamisen asiantuntija
Puh. 044 9757 270
S-posti: maria.nikkari@alli.fi

Minna Jauho
Tapahtumatuottaja
Puh. 044 7229356
S-posti: minna.jauho@alli.fi

To 14.10.

Instagram Live:
Miten vaikuttajanuoret jaksavat?

Klo 10

Miten vaikuttajanuoret jaksavat juuri nyt? Miltä vastuu tuntuu ja miten korona on vaikuttanut heihin? Miten vaikuttajanuorten jaksamista tällä hetkellä tuetaan ha millaista tukea he itse toivoisivat vaikuttamistyössään?

Näihin ja muihin kysymyksiin syvennytään Instagram Livessä XAMK:n yhteisöpedagogiopiskelijan Rico Martikaisen kanssa. Martikainen on selvittänyt vaikuttajanuorten henkisestä jaksamisestasi valtakunnallisella kentällä opinnäytetyön kyselyssään. Tutustumme ensi keväänä valmistuvan opinnäytetyön alustaviin tuloksiin ja pohdimme, miten nuorisoalan toimijat voisivat tukea vaikuttajanuoriaan.

Osallistu Allianssin Instagram-tilillä →

Webinaari:
Miten omaan työhyvinvointiin voi vaikuttaa itse?

Klo 13–14.00

Ilmoittaudu tästä →

Millaisista asioista hyvinvointi koostuu? Miten voimme itse vaikuttaa työssämme siihen, kuinka voimme? Ja kuinka  pitää parasta mahdollista huolta omasta jaksamisesta? Nuorisoalan toimija – kutsumme sinut mukaan kuuntelemaan inspiroivan Nanna Bhosen luentoa hyvinvoinnista ja siitä, kuinka siihen voi itse vaikuttaa.

Nanna Bhose (ent. Mikkonen) on menestynyt ammattijohtaja ja yrittäjä. Hänet tunnetaan urastaan suomalaisessa musiikkimaailmassa sekä myöhemmin tekemisestään kansainvälisessä viestintä- ja mainosteollisuudessa. Nannan polku menestyneeksi johtajaksi, ratkaisukeskeiseksi hyvinvointivalmentajaksi, kirjailijaksi, kansainvälisen vaateyrityksen perustajaksi ei ole ollut itsestäänselvä. Taistelut oman terveyden kanssa ja oivallukset itsestä sekä elämästä kietoutuvat yhteen mukaansatempaavaksi tarinaksi täynnä opetuksia ja oivalluksia.

Mitä unelmiesi tiellä olevia ajatusmalleja, toimintatapoja ja uskomuksia olet luonut itsellesi? Nanna vie luennollaan kuulijan matkalle omaan sisimpäänsä. Hän käy läpi luottamuksen kautta elämistä, uusien vahvistavien uskomusten rakentamista sekä oman potentiaalin äärelle löytämistä. Kokonaisvaltainen hyvinvointi rakentuu jokaiselle erilaisista yksittäisistä teoista arjessa, olipa kyseessä ruokavalio, liikunta tai uni – yhdistävä asia jokaiselle hyvinvoinvalle ihmiselle on sisäinen rauha itsensä kanssa, joka rakentuu ajatusten kautta.

Lisätietoja:
Minna Jauho
Tapahtumatuottaja
Puh. 044 7229356
S-posti: minna.jauho@alli.fi


Webinaari:
Eettinen kuormittuminen nuorisotyössä

Klo 14.00-15.00

Tästä pääset liittymään webinaariin!

Nuorisotyön viikolla haluamme kiinnittää huomiota nuorisotyöntekijän hyvinvointiin vaikuttavaan merkittävään tekijään, eettiseen kuormittumiseen. Eettinen kuormitus on yksi psyko-sosiaalisen kuormituksen muoto, jonka nuorisotyöntekijä voi tunnistaa työssään. Se voi tuntua riittämättömyyden tunteena moniongelmaisen nuoren kanssa ja paineena löytää riittävästi aikaa tai sopivia ratkaisuja ongelmien purkamiseen.  Yksilön tietosuoja tai omien tunteiden hallinta voi haastaa jaksamista. Eettistä kuormaa voivat lisätä myös työyhteisön toimintatavat, jos ne eivät ota huomioon mahdollisuuksia tehdä työtä eettisesti kestävällä tavalla. Jatkuva kiire, liian vähäiset resurssit, epäeettinen johtaminen ja arvoristiriidat ovat riskitekijöitä eettiselle kuormitukselle.

Kuorman keventämiseen on keinoja, mutta pelkkä puhe ei riitä. Tarvitaan konkreettisia tekoja. Yliopistolehtori Mari Huhtala Jyväskylästä on tutkinut eettistä kuormitusta. Hän toimii webinaarin alustajana ja keskustelun virittäjänä. Webinaarin tuottaa Kirkkohallituksen Kasvatus ja perheasiat ja Kasvatuksen ja nuorisotyön alat ry.

Huomioithan, että webinaariin ei tarvitse erikseen ilmoittautua vaan voit liittyä mukaan yllä olevasta linkistä.

Lisätietoja:

Sirpa Syrjä
Nuorisotyön asiantuntija
Kirkkohallitus
Puh. 050 4132867
S-posti: sirpa.syrja@evl.fi

Tapahtuma:
Keski-Suomen nuorisotyöpäivät

Jyväskylän kaupunki, LSSAVI, Nuorisokeskus Piispala

Aika ja paikka: 14.-15.10.2021 Nuorisokeskus Pispala

Ilmoittaudu mukaan tästä pe 24.9. mennessä!

Keski-Suomen nuorisotyöpäivät on tarkoitettu kunnissa ja nuorisojärjestöissä nuorten parissa työskenteleville sekä nuorisotyön koulutusta tarjoaville ja alan opiskelijoille. Nuorisotyöpäiville ovat tervetulleita kunnallista nuorisotyötä tekevät, etsivät nuorisotyöntekijät, nuorten työpajoilla työskentelevät sekä esimiehet. Tule mukaan kouluttautumaan, verkostoitumaan sekä vaihtamaan hyviä käytänteitä muiden nuorisoalan ammattilaisten kanssa. Tänä syksynä kuulemme valtakunnallisia terveisiä niin Opetus- ja kulttuuriministeriön kuin Aluehallinnonkin suunnalta, kansainvälisen nuorisotyön mahdollisuuksista sekä varmasti kaikkia mietityttävästä hyvinvointialue- ja sote-uudistuksen tilanteesta. Lisäksi luvassa on verkostoitumista, tyhyilyä sekä näkökulmia nuorten arkeen media- ja somekulttuurissa. Puhujana mm. sisällöntuottaja ja tubettaja Mmiisas (Miisa Rotola-Pukkila).

Ilmoittautuminen on avoinna perjantaihin 24.9. asti. Vapaita paikkoja voi tämän jälkeen kysyä tapahtuman yhteyshenkilö Pauliina Lahtiselta (pauliina.lahtinen@jyvaskyla.fi).

Lisätietoja:

Pauliina Lahtinen
Koordinaattori
Jyväskylän kaupunki, Nuorisopalvelut
Puh. 050 4620813
S-posti: pauliina.lahtinen@jyvaskyla.fi

Pe 15.10.

Kansainvälinen webinaari:
Miten nuorisotyö & jaksaminen töissä sujuu muissa Euroopan maissa?

klo 13.00–14.00

Ilmoittaudu tästä →

Mitä kansainväliselle nuorisotyölle kuuluu? Millaisten asioiden parissa muualla Euroopassa on työskennelty kuluneen 18 kuukauden aikana, ja kuinka koronapandemia on heijastunut nuorisotyöhön? Kuinka nuorisotyöntekijät ovat jaksaneet ja mitä kuuluu nuorille eri puolilla Eurooppaa? 

Tästä puhumassa ovat viestintäpäällikkö Sarah Paterson (YouthLink Scotland), johtaja Giovanni Maccione (Eurodesk Italy) ja johtaja Eva Reina (European Youth Information and Counselling Agency ERYICA). Webinaari on englanninkielinen.

Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan!

Lisätietoja:

Jarkko Lehikoinen
Johtava asiantuntija
Puh. +358 40 9004876
S-posti: jarkko.lehikoinen@alli.fi

Minna Jauho
Tapahtumatuottaja
Puh. +358 44 7229356
S-posti: minna.jauho@alli.fi

Katso myös