Nuorisodelegaatit

Nuorisodelegaatit ovat Allianssin nimittämiä luottamushenkilöitä, jotka edustavat sukupolvensa ääntä, käyvät dialogia ja nostavat keskusteluun nuorten ajatuksia ja toiveita sekä vaikuttavat poliittisiin prosesseihin niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Kahden YK-nuorisodelegaatin, kahden ilmastodelegaatin ja pohjoismaisen NORDBUK-delegaatin lisäksi nimitämme lukuisia nuoria edustajia esim. EU:n ja YK-järjestöjen kokouksiin.

Media voi tiedustella tarkempia yhteystietoja viestinnältä.

Nuorisodelegaatit somessa

Suomen YK-nuorisodelegaatit

Valitsemme yhteistyössä Suomen YK-liiton kanssa Suomen YK-nuorisodelegaatit. Nuorisodelegaattien tehtävänä on edustaa nuoria YK:n yleiskokouksessa sekä osallistua tiedotus-, vaikuttamis- ja edustustoimintaan kotimaassa ja maailmalla.

YK-nuorisodelegaattien kausi kestää vuodesta 2020 eteenpäin kaksi vuotta, ja kahdesta delegaattipaikasta aina toinen täytetään vuosittai. Näin toimintaan saadaan jatkuvuutta ja vaikuttavuutta, kun kokeneempi YK-nuorisodelegaatti toimii uuden YK-nuorisodelegaatin rinnalla.

Katri Leppälaakso

Suomen YK-nuorisodelegaatti 2021–2022

katri.leppalaakso@helsinki.fi nuorisodelegaatit

Yuri Birjulin

Suomen YK-nuorisodelegaatti 2020–2021

yuri.birjulin@helsinki.fi nuorisodelegaatit

Nuorten ilmastodelegaatit

Valitsemme vuosittain nuorten ilmastodelegaatin vahvistamaan nuorten osallistumista ilmastopoliittisessa päätöksenteossa, edistämään nuorten äänen kuulumista niin kansainvälisillä kuin kansallisillakin areenoilla sekä lisäämään nuorten tietoutta ilmastokysymyksissä.

Maija Kuivalainen

Nuorten ilmastodelegaatti (vuoden 2022 loppuun)

s-posti@maijakuivalainen.fi maija_ann Maija_Ann

Emma Sairanen

Nuorten ilmastodelegaatti (vuoden 2021 loppuun)

emma@sairanen.mobi nuorisodelegaatit

Nuorten NORDBUK-delegaatti

Pohjoismaista edunvalvontaa tekevänä NORDBUK-delegaattina toimii parhaillaan on Karolina Lång.

Karolina Lång

Nuorten Nordbuk-delegaatti

karolina.lang@helsinki.fi

Katso myös