Edustukset toimielimissä ja vaikuttajatapaamiset

Uskomme avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen myös vaikuttamistyössä. Siksi julkaisemme tällä sivulla Allianssin työntekijöiden ja puheenjohtajien tapaamiset kansanedustajien ja heidän avustajiensa, ministerien ja heidän avustajiensa, valtion virkamiesten sekä puolueissa merkittävissä tehtävissä toimivien kanssa. Kirjaamme tapaamislistaan myös ministeriöiden ja eduskunnan viralliset kuulemiset.

Työryhmien tavanomaisiin kokouksiin liittyviä virkamiesten tai poliitikkojen tapaamisia ei listata erikseen. 

Edustukset työryhmissä ja toimielimissä

 • Arviointi- ja avustustoimikunta (OKM) : Eero Rämö
 • Avoimuusrekisterin parlamentaarisen ohjausryhmän työryhmä (OM) : Anna Munsterhjelm (KANEn edustajana) (perhevapaan ajan Ilmari Nalbantoglu)
 • Biodiversiteettistrategian seurantaryhmä (YM) : Emma Sairanen (varalla Kaisa Larjomaa)
 • Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen ohjausryhmä (OKM) : Virva Viljanen
 • Digi arkeen -neuvottelukunta : Selda Demirtas
 • EU3-ulkosuhdejaosto : Kaisa Larjomaa (varalla Jarkko Lehikoinen)
 • EU32-jaosto (nuoriso ja liikunta-asiat) : Jarkko Lehikoinen
 • Expert Group on Youth Rights -ryhmä (YFJ) : Camilla Ojala
 • Harrastamisen Suomen malli -työryhmä : Katja Asikainen
 • Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä : Sara Nyman
 • Kansanterveyden neuvottelukunnan yhdyspintajaosto (STM) : Eero Löytömäki
 • Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE : Anna Munsterhjelm (perhevapaan ajan Ilmari Nalbantoglu)
 • Kansallisen lapsistrategian seurantaryhmä (STM) : Anna Munsterhjelm v. 2021 loppuun
 • Kestävän kehityksen toimikunta : Elisa Gebhard (varalla Iiris Hynönen)
 • Kestävän kehityksen asiantuntijaryhmä (Nordic Expert Group for Sustainable Development) Pohjoismaiden ministerineuvosto : Emma Merikanto
 • Kirkon lapsi- ja perheasioiden neuvottelukunta : Ilmari Nalbantoglu
 • Maaseutupolitiikan neuvosto : Aleksi Koivisto
 • MARE-verkosto (maahan muuttaneiden aikuisten rakenteellisia esteitä käsittelevä verkosto) : Virva Viljanen
 • NORDBUK : Karolina Lång (vara Emmi Piippo)
 • Nuorisotakuun neuvottelukunta : Elisa Gebhard
 • Nuorisotakuun työryhmä (TEM) : Katja Asikainen
 • Nuorisotakuun valtakunnallisen ESR-toimenpidekokonaisuuden ja Kohtaamo-koordinaatiohankkeen ohjausryhmä : Katja Asikainen
 • Nuorten ilmastodelegaatti : Maija Kuivalainen ja Emma Sairanen
 • Oppilaskunnat ja osallisuus -foorumi : Virva Viljanen
 • Paikka auki-hankkeen ohjausryhmä : Katja Asikainen
 • Rakennerahastokumppanuustyöryhmä (OKM) : Kaisa Larjomaa
 • Rauhanvälityksen kansallinen koordinaatioryhmä (UM) : Kaisa Larjomaa
 • Seurakuntavaalien yhteistyöryhmä : Virva Viljanen
 • Sisäisen turvallisuuden yhteistyöryhmä (SM) : Anna Munsterhjelm (KANEn edustajana) (perhevapaan ajan Ilmari Nalbantoglu)
 • Sosiaaliturvakomitea : Eero Löytömäki
 • Sosiaaliturvauudistuksen viestintäverkosto : Salla Merikukka
 • Suomen UNESCO-toimikunta : Kaisa Larjomaa
 • Syrjinnän seurantajärjestelmän asiantuntijaryhmä (OM) : Laura Heinonen
 • Valtakunnallinen Ohjaamojen ohjausryhmä : Katja Asikainen
 • Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen seurantaryhmä (VM) : Anna Munsterhjelm (perhevapaan ajan Ilmari Nalbantoglu)
 • Valtion nuorisoneuvosto (OKM) : Virva Viljanen
 • Veikkauksen edunvälittäjäverkosto : Anna Munsterhjelm (perhevapaan ajan Ilmari Nalbantoglu)
 • Veikkauksen hallintoneuvosto : Anna Munsterhjelm (Veikkauksen edunvälittäjäverkoston edustajana Ilmari Nalbantoglu)
 • Yhteispalvelun neuvottelukunta : Eero Löytömäki

Vaikuttajatapaamiset

Uskomme avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen myös vaikuttamistyössä. Siksi julkaisemme tällä sivulla Allianssin työntekijöiden ja puheenjohtajien tapaamiset kansanedustajien ja heidän avustajiensa, ministerien ja heidän avustajiensa, valtion virkamiesten sekä puolueissa merkittävissä tehtävissä toimivien kanssa. Kirjaamme tapaamislistaan myös ministeriöiden ja eduskunnan viralliset kuulemiset.

Työryhmien tavanomaisiin kokouksiin liittyviä virkamiesten tai poliitikkojen tapaamisia ei listata erikseen. 

Vaikuttajatapaamiset löydät tästä tiedostosta: Allianssin vaikuttajatapaamiset (Google Sheets)

Katso myös