Verkostot ja ryhmät

Kokoamme nuorisoalan toimijoita ammatillisiin ja teemallisiin verkostoihin

Tervetuloa toimimaan koordinoimissamme nuorisoalan verkostoissa! Verkostotyöhön panostamalla haluamme yhdistää jäsenistöämme ja koko nuorisoalaa. Verkostomme ovat yhteisen kehittämisen ja osaamisen jakamisen alustoja, joiden avulla yhteistyö lisääntyy ja päällekkäisyydet vähenevät. Ennen kaikkea verkostot ovat yhteisöjä, joissa tuetaan muita ja innostutaan yhteisistä asioista!

Verkostotoiminta tarjoaa sinulle vertaistukea ja kontakteja, ideoita ja sparrausta työhösi, sekä mahdollisuuden kasvattaa ja kehittää osaamista yhdessä vastaavissa tehtävissä tai samojen teemojen kanssa työskentelevien nuorisoalan osaajien kanssa. Nuorisoalan organisaatioille verkostojen hyöty näkyy erityisesti työntekijöiden voimavarojen ja osaamisen lisääntymisen kautta. Verkostojen tavoitteena on myös turvata jatkuvuutta nopean työntekijävaihtuvuuden alalla.

Kaikki verkostomme kokoontuvat vähintään kaksi kertaa vuodessa ja kommunikoivat lisäksi esimerkiksi Facebook-ryhmissä. Alla voit tutustua tällä hetkellä olemassa oleviin nuorisoalaa yhdistäviin verkostoihimme.

Verkostojen lisäksi olet tervetullut mukaan Facebook-ryhmiimme! Nämä ryhmät eivät verkostojen tapaan kokoonnu erillisiin verkostotapaamisiin, mutta keskustelua teemojen ympärillä käydään Facebook-ryhmissä vapaamuotoisesti.

Nuorisoalan ryhmät Facebookissa

Nuorisoalan verkostot

Nuoret, rauha ja turvallisuus (2250) -verkosto

Verkoston tehtävä on edistää YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman Nuoret, Rauha ja Turvallisuus (2250) teemoja ja nuorten osallisuutta rauhantyössä. Verkosto on kaikille avoin ja vapaamuotoinen. Verkosto kokoontuu tarpeen mukaan, kuitenkin noin kerran kuukaudessa.

2250-verkosto Facebookissa →

Nuorisoalan kansainvälisen vaikuttamisen verkosto

Tämä verkosto kokoaa yhteen nuorisoalalla kansainvälisen vaikuttamisen ja kansainvälisyyden parissa toimivia henkilöitä. Verkosto tekee vierailuja, vaihtaa tietoa ja sparraa toisiaan. Liity mukaan verkoston Facebook-ryhmään

Nuorisoalan kansainvälisen vaikuttamisen verkosto →

Nuorisoalan talousverkosto

Talousverkosto on Allianssin koordinoima verkosto kaikille nuorisoalan järjestöissä talouden ja varainhankinnan kanssa työskenteleville. Tavoitteena on keskustella ajankohtaisista järjestöjen taloudellisiin toimintaedellytyksiin ja talouden parhaisiin käytänteisiin liittyvistä asioista.

Verkosto toimii erityisesti Facebook-ryhmässä, mutta tapaa myös kasvokkain noin kaksi kertaa vuodessa. Verkoston tarkemmat toimintavat suunnitellaan yhdessä tarpeiden mukaan. Tervetuloa mukaan! 

Nuorisoalan talousverkosto Facebookissa →

Nuorisoalan tapahtumatuottajien verkosto

Tapahtumatuottajien verkosto on Allianssin koordinoima nuorisoalan tapahtumia tuottaville suunnattu verkosto. 

Verkoston tavoitteena on järjestöissä toimivien tapahtumatuottajien osaamisen kehittäminen, ajankohtaisten tapahtumiin liittyvän tiedon välittäminen sekä ennen kaikkea toimijoiden välisen verkostoitumisen edistäminen. 

Verkoston jäsenille järjestetään teemoitettuja tapaamisia muutaman kerran vuodessa. Tapaamisissa perehdytään usein ajankohtaiseen teemaan asiantuntija-alustuksen ja keskustelun kautta. Jokaisessa tapaamisessa pidetään myös lyhyt kuulumiskierros. Voit tulla mukaan tapaamisiin milloin vain, muistathan vain ilmoittautua niin saat ajankohtaisen tiedon kokoontumisista. Verkosto on avoin kaikille nuorisoalan nuorisoalalla toimiville tapahtumatuottajille! 

Syksyn 2021 tapaamiskerrat

  • 2.9.2021 klo 12-15 / Aihe varmistuu lähempänä.
  • 17.11. 2021 klo 10-12 / Aihe varmistuu lähempänä.

Pysy kärryillä verkoston tapaamisista

Osallisuuden vahvistajat

Osallisuuden vahvistajat -verkosto on nuorisoalan yhteinen ammattilaisverkosto, joka kokoaa osallisuuden parissa työskentelevät yhteen pari kertaa vuodessa. Verkosto kuulee asiantuntijapuheenvuoroja ja jakaa tietoa ja kokemuksia omista taustatahoistaan.

Osallisuuden vahvistajat -verkostoa koordinoivat osallisuuden parissa toimivat osaamiskeskukset, eli Allianssi ja Nuorten Akatemian, Opinkirjon ja Nuorisovaltuustojen liiton muodostama koalitio. Jos olet kiinnostunut liittymään Osallisuuden vahvistajiin, ole yhteydessä sähköpostilla verkoston ylläpitäjiin: Opinkirjossa Tiina Karhuvirta (tiina.karhuvirta@opinkirjo.fi) tai Allianssissa Virva Viljaseen (virva.viljanen@alli.fi).

Lisäksi Allianssi ylläpitää yhdessä osallisuuden osaamiskeskusten kanssa Osallisuuden vahvistajat -ryhmää Facebookissa. Ryhmä on suljettu, jotta keskustelu voisi olla avoimempaa. Mukana on jo yli 400 nuorten parissa toimivaa aikuista – liity sinäkin mukaan! Ryhmän löydät hakusanalla Osallisuuden vahvistajat tai alla olevasta linkistä. Pyydä saada liittyä ryhmään, niin ylläpito hyväksyy sinut tuota pikaa!

Osallisuuden vahvistajat Facebook-ryhmä →

Vaikuttavuusverkosto

Vaikuttavuusverkosto on Allianssin koordinoima verkosto kaikille nuorisoalan vaikuttavuusasioiden parissa työskenteleville. Verkoston tavoitteena on saada parhaat käytännöt entistä laajempaan käyttöön, tarjota vertaistukea samojen teemojen parissa työskenteleville sekä antaa inspiraatiota vaikuttavuus- ja arviointityön vahvistamiseen nuorisoalalla. Verkostoon ovat tervetulleita kaikki, joiden työ- tai vapaaehtoistehtävät liittyvät vaikuttavuuden kehittämiseen nuorisoalan järjestöissä.

Nuorisoalan vaikuttavuusverkosto Facebookissa →

Viestintäverkosto

Järjestämme neljä kertaa vuodessa viestintätapaamisen, johon ovat tervetulleita jäsenjärjestöjen ja toimialan viestintää tekevät kollegat. Viestintätapaamisissa käsitellään toimialan ajankohtaisia asioita, verkostoidutaan sekä kuullaan alustuksia ajankohtaisista teemoista. Vuodesta 2020 alkaen verkostotapaamiset pidetään erilaisissa viestintään liittyvissä vierailukohteissa. Ylläpidämme myös Nuorisoalan viestijät -ryhmää Facebookissa.

Nuorisoalan viestijät -verkoston Facebook-ryhmä

Yhdenvertaisuusverkosto

Teetkö työtä yhdenvertaisuusteemojen parissa nuorisoalalla? Tervetuloa mukaan yhdenvertaisuusverkostoon!

Verkosto kokoontuu muutaman kerran vuodessa verkostotapaamisiin, tapaa Allianssin suurtapahtumien yhteydessä ja keskustelee Facebookissa.

  • Verkoston seuraava tapaaminen järjestetään tiistaina 14.9. klo 13-15.30 etäyhteydellä tai Allianssi-talolla. Lisätietoa ja ilmoittautuminen täällä (siirry tästä ilmoittautumaan)
  • Loppuvuoden toinen tapaaminen järjestetään 25.11. klo 9-11.30.

Pysyt parhaiten kärryillä tapahtumista liittymällä verkoston Facebook-ryhmään tai liittymällä verkoston sähköpostilistan. Tervetuloa mukaan!  

Katso myös