NUORI2022 -ohjelma

NUORI2022-tapahtuman ohjelma pyrkii vastaamaan koko nuorisoalan tarpeisiin ja toiveisiin, jotta alan toimijoiden edellytykset edistää nuorten hyvinvointia olisivat mahdollisimman hyvät. Tapahtuman seminaariohjelmaa on tarjolla kymmenien tuntien edestä ja se tarjoaa kattavasti tietoa alan ajankohtaisimmista uutisista, tuoreimmista tutkimuksista ja uusimmista menetelmistä. Seminaariohjelman sisältöjen kautta etsimme yhdessä vastauksia nuorisoalan ajankohtaisiin kysymyksiin sekä perehdymme nuoruuteen, alan trendeihin ja ilmiöihin. 

Katso NUORI2022-tapahtuman ohjelmasisällöt alta!

Tapahtuman seminaariohjelman kattoteemat

Klikkaa kattoteeman otsikkoa ja pääset tarkastelemaan suoraan sen teeman ohjelmasisältöjä!

Nuorten hyvinvointi ja identiteetti
Nuoruus elämänvaiheena – mitä kaikkea se tarkoittaa? Mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin, terveyteen ja identiteetin luontiin tässä elämän vaiheessa? Tämä kattoteema tarttuu näihin kysymyksiin ja selvittää, millaisia haasteita nykyajan nuoret elämässään kohtaavat ja kuinka näihin haasteisiin ollaan tartuttu.

Nuorisotyön mahdollistajat
Mitkä kaikki asiat tekevät nuorisoalan tekemän työn mahdolliseksi? Tämä kattoteeman alle koottava ohjelma käsittelee nuorisotyön kattavia mahdollistajia, kaikkea työhyvinvoinnista rahaan, koronan jälkipuinnista hyvään johtamiseen. Miten me ammattilaiset pidetään huolta siitä, että me voidaan pitää huolta nuorista?

Nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa
Nuorisotyön ytimessä ovat paremmin voivat nuoret. Hyvää nuorisotyötä tehdään jo nyt, mutta mitä kaikkea alalla tapahtuukaan ja onkaan tiedossa? Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia meillä on edessämme, jotta nuoret voivat tulevaisuudessa paremmin kuin nyt?

Svenskspråkigt / tvåspråkigt program
På UNG2022-dagarna kan du helt och hållet välja ett tvåspråkigt program med ett par tvåspråkiga inslag! Det svenskspråkiga programmet är aktuellt och mångsidigt och har planerats tillsammans med våra svenskspråkiga samarbetspartners.

Nuorten hyvinvointi ja identiteetti 

Nuoruus elämänvaiheena – mitä kaikkea se tarkoittaa? Mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin, terveyteen ja identiteetin luontiin tässä elämän vaiheessa? Tämä kattoteema tarttuu näihin kysymyksiin ja selvittää, millaisia haasteita nykyajan nuoret elämässään kohtaavat ja kuinka näihin haasteisiin ollaan tartuttu? 

Kouluväkivaltaan ja -kiusaamiseen voidaan puuttua tuloksellisesti yhteistyöllä

Aseman Lapset ry

Osallistujat kuulevat millaisten toimenpiteiden avulla haastavien ja pitkittyneiden konfliktien selvittäminen on mahdollista. Osallistujat kuulevat, millaisia asioita on hyvä huomioida, kun analysoidaan pitkään jatkuneita konfliktitilanteita ja ymmärtävät verkostoitumisen ja yhteistyön merkityksen. Ohjelmanumerossa pohditaan myös, mikä on ja voisi parhaimmillaan olla nuorisotyön rooli kouluissa tapahtuvien konfliktien selvittelyssä ja ratkaisussa. Osallistujat oppivat huomaamaan, mitä voidaan tehdä, jotta tilanteet eivät kärjistyisi, ja näkemään tuloksellisen konfliktin selvittämisen hyödyt kaikille osapuolille.

Puhujat:
Heikki Turkka, tiimipäällikkö, Aseman Lapset ry
Julia Saarholm, Tutkimuskoordinaattori, Aseman Lapset ry
Ira-Maria Gordin, K-0 koordinaattori, Lohjan kaupunki
Emmi Wallin, K-0 koordinaattori, Järvenpään kaupunki
Pekka Alamommo, Ylikonstaapeli

Osallisuutta mäkkäreiden tuulikaapeissa ja kylänraiteilla – liikkuvan nuorisotyö kohtaa ja osallistaa

Aseman Lapset ry / Walkers on Wheels 2 -hanke

Osallisuuden tunne syntyy pohjimmiltaan pienistä, yksinkertaisista asioista. Ohjelma herättää osallistujaa ajattelemaan nuorten osallisuutta uusista näkökulmista, haastaa sekä innostaa heitä tarjoamaan kuulluksi tulemisen kokemuksia kaikille nuorille.  Lisäksi jaamme hyviä kokemuksia ruohonjuuritason osallistamisesta Wauto-toiminnassa ja esittelemme Walkers on Wheels hankkeessa kerättyä tietoa kohdatuista nuorista ja nuorisotyöntekijöistä. Diaesitystä voi seurata suomen ja ruotsin kielellä. Luento- osuudet esitetään pääosin Suomeksi. Kysymyksiin vastataan molemmilla kielillä.

Puhujat:
Minna Lahtela, Valtakunnallinen Walkers-toimintavastaava

Roy Pietilä, Hankekoordinaattori
Niilo Karjalainen, Hankekoordinaattori

Harrastustoiminta romaninuorten kasvun tukijana

Avartti-säätiö

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan, miten romaninuorten osaamisidentiteettiä voidaan edistää sekä miten heidän itsenäistymistään ja osallisuuttaan voidaan tukea harrastustoiminnan kautta.

Paneelissa keskustelijoina ovat kokemusasiantuntija, romanijärjestön edustaja, tutkija ja nuorisotyöntekijä. Tutkija Marko Stenroos tuo väitöskirjansa kautta tietoa romanien tilanteesta.

Puhujat:
Aila Palmroos, kokemusasiantuntija, Jyväskylän Romaninuoret ry
Mertsi Tamminen, lähiesimies, Suomen Romanifoorumi ry
Ariela Tuikkanen, vapaaehtoistyöntekijä, Avartti-säätiö
Marko Stenroos, FT

Nuorten aivoissa kuhisee

Barnavårdsföreningen i Finland r.f.

Toisinaan teiniä stressaa ja ahdistaa, toisinaan on vaikea löytää jarruja. Mikä selittää käyttäytymistä nuoruusiässä ja mitä kaikkea aivoissa tapahtuu? Luento aivotutkimuksen näkökulmasta.

Puhuja:
Silve Serenius-Sirve, psykologi, neuropsykiatristen palveluiden yksikönjohtaja

Kannabis Q&A – tule, kysy ja opi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Kerrankin järjestetään tilaisuus kysymyksille, eikä aika lopu kesken!

Tässä ohjelmassa saat mahdollisuuden kysyä juuri sinua kiinnostavat kysymykset kannabikseen liittyen ja voit sitä kautta parantaa osaamistaan kannabikseen liittyvissä kysymyksissä. Usein seminaareissa ja vastaavissa osallistujien kysymykset jäävät vaille huomiota ja kannabiksen osalta niitä on usein paljon, joten annetaan sille kerrankin mahdollisuus.

Puhujat:
Kim Kannussaari, kannabisasiantuntija, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Laura Manninen, erityisnuorisotyöntekijä, Raahen kaupunki
Niina Himanka, ehkäisevän päihdetyön asiantuntija, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Uskalla puhua – vanhempien ero tai väkivalta puheeksi nuorten kanssa

Ensi- ja turvakotien liitto ry

Ohjelmanumeromme kautta osallistujat rohkaistuvat ottamaan vanhempien eron ja perhe- ja lähisuhdeväkivallan puheeksi nuorten kanssa. Osallistujien tietoisuus ja osaaminen teemoista lisääntyy. Tarjoamme myös valmiita työvälineitä osallistujien käyttöön.

Puhujat:
Tuulia Kovanen, asiantuntija
Päivi Hietanen, asiantuntija

Nuorten yksinäisyys etsivän nuorisotyöntekijän silmin

Helsingin NMKY

Ohjelma hyödyttää erityisesti etsivää nuorisotyötä tekeviä sekä muita ketkä työskentelevät NEET, kohderyhmän kanssa. Lisää ymmärrystä ilmiöstä ja antaa konkreettisia toimintamalleja sekä ideoita miten ilmiöön pystytään vastaamaan. Yksinäisyys on erityisen ajankohtainen aihe, koska covid-19 pandemia on syventänyt nuorten yksinäisyyden kokemuksia.

Puhujat:
Niklas Hjort, vastaava etsivä nuorisotyöntekijä. sosionomi YAMK, Helsingin NMKY
Iisa Karsten, Etsivä nuorisotyöntekijä
Sosionomi AMK Nuori kokemusasiantuntija

DIGISTI Yhdessä – Nuorisotyöllä hyvinvointia ammatilliselle toiselle asteelle

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Ohjelma tarjoaa osallistujille uusia ideoita ja tietoa tavoista työskennellä ammatillisella toisella asteella opiskelevien nuorten kanssa. Molemmissa case-esimerkeissä keskiössä on nuorten hyvinvoinnin tukeminen, mitä tarkastellaan pääkaupunkiseudulla toimivan DIGISTI – digitaidot haltuun toisella asteella -hankkeen ja Pohjois-Savossa toimivan Yhteisöllinen ja hyvinvoiva oppimisympäristö -hankkeen näkökulmista. Ohjelman näkökulmia ovat osallisuuden tukeminen nuorten digitaitoja vahvistamalla, moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen, syrjäytymisen ja opintojen keskeytymisen ehkäisy sekä työelämään ja jatko-opintoihin siirtymisen tukeminen.

Ohjelma on dialogisuuteen perustuva luento, jossa on aikaa myös keskustelulle yleisön kanssa. Ohjelman tietopohja perustuu hankkeiden suunnitteluvaiheessa koottuun tutkittuun tietoon sekä niiden toiminnan aikana kertyneeseen arviointitietoon.

Puhujat:
Jenni Hernelahti, projektipäällikkö
Kari Keuru, lehtori

Tyttöys yhteiskunnassa

Hyvinkään nuorisopalvelut

Tyttöys sekä naiseus ovat kautta ajan olleet erityisen rajattu ja erillinen asia; historian sivulla naisia on pelätty, vainottu, ihailtu, omistettu, väheksytty sekä hämmästelty – mutta juuri koskaan naiseuteen ei ole suhtauduttu neutraalisti. Nykyiset stereotypiat naiseudesta ovat ahtaita: naiseuteen liitetään herkkyys, hellyys, äitiys, klassinen kauneus. Moni tyttö jää näiden määritelmien ulkopuolelle – mutta myös yhtä hankalaa on osua stereotypioihin. Nämä naiseuden ja tyttöyden haasteet näkyvät nuorten arjessa ja tämän myötä myös harrastustoiminnoissa (esim. pelaaminen). Stereotypiat luovat monille nuorille suuria haasteita identiteetin ja paikkansa löytämisen kanssa.

Tässä ohjelmassa käsitellään tyttöyteen liittyviä stereotypioita sekä niistä seuraavia ilmiöitä. Pääset laajentamaan näkemyksiäsi tyttöydestä ja saat tietoa siitä, miten laajasti sosiaalinen sukupuoli näkyy arjen eri osa-alueilla. Saat ohjelmasta näkökulmia ja keinoja huomioida tyttöyden erityispiirteitä ohjaustoiminnassa riippumatta ohjaustoiminnan rakenteesta ja välineitä ja ideoita tasavertaiseen kohtaamiseen.

Puhuja:
Jenni Lappalainen, Digitaalisen nuorisotyön kehittäjä ja nuoriso-ohjaaja, Hyvinkään nuorisopalvelut

Nuorisoteatteri kulttuurisessa nuorisotyössä – case Siperian nuorisoteatteri

Jyväskylän Nuorisopalvelut

Kulttuurisessa nuorisotyössä työtapana ovat taidemenetelmät ja sisältönä nuorten oma elämä. Yhteisöllisen teatterin tekemisen keskiössä on taiteen menetelmien käyttäminen oman elämän ja ympärillä olevien ilmiöiden tutkimiseen sekä foorumin tarjoaminen nuorten kannanotoille. Muina tavoitteina ovat oppiminen itsestä, vuorovaikutustaidoista, taiteenlajista ja esityksen teemoista. Pajassa tutustutaan kulttuuriseen nuorisotyöhön Siperian nuorisoteatterin toiminnan kautta. Siperian nuorisoteatterilaiset ovat tuottaneet viime vuosina esityksiä, joiden teemoja ovat olleet esimerkiksi koulumaailma, kiusaaminen, nuoruus ja kasvaminen, seksuaalisuus, naiseus, uskonto ja ilmastonmuutos. Näistä teemoista esitykset rakentuvat pitkälti nuorten omien kokemusten kautta.

Puhuja:
Anumaaria Tulla, Nuorisoteatteriohjaaja ja -koordinaattori, Siperian nuorisoteatteri

Väkivalta satuttaa aina myös tekijäänsä

Keijun varjo / Maria Akatemia ry

Nuorten tekemä väkivalta on ollut otsikoissa vuoden 2020 syksystä lähtien. Ajankohtainen aihe koskettaa nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia. Monet kohtaavat väkivallan ilmiötä työssään, mutta keinot siihen puuttumiseksi, asian puheeksi ottamiseksi ja nuorten auttamiseksi voivat olla puutteelliset. Etenkin tyttöjen ja nuorten naisten tekemä väkivalta on iso yhteiskunnallinen tabuaihe, joka voi herättää hämmennystä myös ammattilaisissa. Haluamme luennon kautta tukea nuorisotyön asiantuntijoita kohtaamaan ja ymmärtämään väkivallan ilmiötä ja sitä kautta tukea nuorten hyvinvointia ja kasvua aikuisuuteen.

Puhujat:
Elina Rajaniemi, ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija, Maria Akatemia ry
Emmi Kyyhkynen, ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija, Maria Akatemia ry

Nuoren mielen taidot – mindfulness ja stressinhallinta osana nuoren hyvinvointia

Kira Tiivola

Stressinhallintataidot sekä erilaiset rauhoittumista tukevat harjoitukset ovat tärkeitä myös nuorille ja niitä on hyvä opetella yhdessä turvallisen aikuisen kanssa. Ohjelma on workshop-muotoinen ja tarjoaa tehtäviä ja harjoituksia itse kuulijalle, mutta erityisesti sellaisia harjoituksia, joita voi hyödyntää työssä nuorten kanssa.

Puhuja:
Kira Tiivola, terveysvalmentaja, lcf life coach, mind coach

Kortteliralli ja karvanopat ovat ikuisia – voiko nuorten liikennekäyttäytymiseen vaikuttaa?

Liikenneturva

Paneelikeskustelussa pohdimme esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Miksi nuorten liikenneturvallisuus sitkeästi huolestuttaa vuodesta toiseen?
  • Miksi nuorten liikennekäyttäytyminen herättää ärtymystä ja miten haitallisesta nuoria yleistävästä paheksunnasta päästään eroon?
  • Miten nuoret itse kokevat julkisen keskustelun nuorista liikenteessä?
  • Miten nuorten turvallista liikennekäyttäytymistä voidaan tukea?

Paneelikeskustelussa haetaan näkökulmia, jotka vastakkainasettelun sijaan lisäävät ymmärrystä nuorten liikennekäyttäytymistä kohtaan sekä antavat ideoita siihen, miten turvallisten valintojen tekemistä voi nuorisotyössä tukea. Keskustelijoina liikenneturvallisuusalan ammattilaisia sekä eri tavoin liikenteessä liikkuvia nuoria.

Puhujat julkaistaan lähempänä tapahtumaa.

Ulkomaalaistaustaisten nuorten identiteetti

Loisto Setlementti ry

Maahanmuuttajataustaisten nuorten identiteetin rakentuminen vaati laajempaa ymmärrystä ympärillä olevista ihmisistä. Koulu ja ystävät – perheen lisäksi – ovat keskeisessä roolissa. Siksi on tärkeä tuoda erilaisia näkökulmia esiin ja antaa nuorelle vaihtoehtoja olla sellainen, mikä häntä kuvastaa parhaiten. Ohjelman tavoitteena on saada osallistujat pohtimaan uudesta näkökulmasta eri taustaisten ihmisten kohtaamista ja sitä, mikä merkitys sillä on erityisesti nuorten kasvatustyössä. Esitys haastaa pohtimaan estävätkö omat käsityksemme ja tapamme kategorisoida ihmisiä jo valmiiksi nuorten oman identiteettipontentiaalin täyden toteutumisen.

Puhujat:
Majid Allahyari, Kansalaisjärjestön työntekijä, Loisto Setlementti ry
Hadi Baghbani, nuoriso-ohjaaja, Helsingin kaupunki
Ali Saberi, vaikuttajatiimin jäsen, SPR

Lupa puhua seksuaalisuudesta ja seksistä

Maria Vihlman

Seksuaalisuus ja seksi mietityttää ja puhututtaa mediassa, ympäröivässä yhteiskunnassa ja ehkä henkilökohtaisessa elämässäkin. Nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset kohtaavat työssään seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä ja erilaisia tapoja elää todeksi seksuaalisuutta. Samaan aikaan moni ammattilainen kokee epävarmuutta ja huolta seksuaalisuuden kohtaamisesta: Mitä sanoa? Miten toimia? Osaanko? Puheenvuorossa pohdimme tapoja, joilla nuorisoalan ammattilaisina voimme luoda tilaa, jossa on lupa puhua myös seksuaalisuudesta ja seksistä.

Puhuja:
Maria Vihlman, YTL, kliininen seksologi (NACS), Turun yliopisto / Sexpo-säätiö

Nuoren media-arjen ja digihyvinvoinnin hahmottaminen

Mediakasvatusseura

Tämän työpajatyöskentelyn aikana rakennetaan monipuolista käsitystä nuorten hyvinvointiin vaikuttavasta digitaalisen median ja teknologian käytöstä. Osallistujana pääset jakamaan kokemuksiasi ja rikastamaan näkemyksiäsi nuorten digitaalisesta media-arjesta. Ymmärryksesi niistä monista mekanismeista, joiden kautta nuoren median käyttö voi toisaalta haastaa ja toisaalta vahvistaa tämän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia vahvistuu. Työpajan jälkeen sinulla on tietoa ja välineitä hahmottaa nuorten median käyttöä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta sekä tunnistaa oman työsi näkökulmasta relevantteja mediakasvatuksen kysymyksiä.

Puhujat:
Riikka Kaukinen, mediakasvatuksen ja viestinnän asiantuntija
Christa Prusskij, toiminnanjohtaja

Non-toxic – yhdenvertaisempaa pelitoimintaa

Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri -hankeverkosto

Mitä nuorisotyöntekijä voi tehdä pelikulttuurin yhdenvertaisuuden edistämiseksi? Miksi pelikasvatus kuuluu nuorisotyöhön? Miten pelikulttuurin ja pelitoiminnan keinoilla voidaan edistää yhdenvertaisuuden toteutumista? Osallistujana pääset tutustumaan yhdenvertaisuuden kysymyksiin pelikulttuurissa ja pelitoiminnassa. Saat ohjelmasta näkökulmia, välineitä ja keinoja syrjimättömän pelikulttuurin ja pelitoiminnan edistämiseen.

Puhujat:
Jenni Lappalainen, nuoriso-ohjaaja digitaalisen nuorisotyön kehittäjä, Hyvinkään Nuorisopalvelut
Essi Nopanen, nuoriso-ohjaaja, Pelifarmi-toiminta, Tampereen kaupungin nuorisopalvelut
Sonja Ahtiainen, projektikoordinaattori, Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri, Helsingin kaupungin nuorisopalvelut
Riikka Lehtinen, projektisuunnittelija, Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri, Helsingin kaupungin nuorisopalvelut

Nuorisokulttuuri ja päihteet ennen, nyt ja tulevaisuudessa

Nuorisoalan osaamiskeskustoiminta EHYT ry

Seminaarissa Mikko Salasuo luotsaa kuulijoita nuorten päihdekäyttökulttuurien äärelle. Mikä tässä ajassa on uutta ja mikä ei ole muuttunut? Miten suhtautua kannabiksen ja nuuskan lisääntyneeseen käyttöön nuorten keskuudessa? Salasuo keskittyy puheessaan historialliseen perspektiiviin nuorison päihdekäyttökulttuurien muutoksissa. Hän peilaa tämän päivän tilannetta vuosikymmenten takaisiin ilmiöhin ja pyrkii havainnollistamaan sitä, mikä tässä ajassa on oleellista.

Hanna Heikkilä kertoo eurooppalaisista laatustandardeista, joiden kautta ehkäisevää päihdetyötä on viime vuosina pyritty kehittämään. Hän myös luotsaa tulevaisuuteen ehkäisevän päihdetyön vaikuttavien menetelmien osalta. Toimivatko joukkotiedotuskampanjat, yhteisö-toimintamallit vai mitä kannattaa tehdä?

Puhujat:
Mikko Salasuo, dosentti, vastaava tutkija, Nuorisotutkimusverkosto
Hanna Heikkilä, Alue- ja järjestötyön osaston päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Nuorten kohtaama seksuaalinen kaltoinkohtelu – Tietoa ja toimintaohjeita ammattilaisille

Nuorten Exit

Nuoren kanssa työskentelevän on tärkeää tietää, kuinka seksuaalista kaltoinkohtelua kohdannutta nuorta voi auttaa ja mihin nuoren voi ohjata eteenpäin. Aikuisen ei tarvitse olla teeman asiantuntija ottaakseen kaltoinkohtelun puheeksi; taito kuunnella, kohdata ja tukea riittää. Ohjelman tavoitteena on tuoda varmuutta, työkaluja ja toimintatapoja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille tilanteisiin, joissa herää huoli tai joissa nuori kertoo kokemastaan seksuaalisesta kaltoinkohtelusta.

Puhujat:
Netta Puustinen, seksuaaliterapeutti, Exit ry
Saara Kokkonen, YTM, Exit ry

Miten tukea nuorten ja opiskelijoiden jaksamista?

Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry & SYL ry

Mikä uuvuttaa opiskelijoita? Mistä taas voisi ammentaa jaksamista? Luennolta saat kokonaiskuvan jaksamiseen ja uupumiseen liittyvistä tekijöistä sekä konkreettisia välineitä jaksamisen tukemiseen.

Puhujat:
Eeva Kolttola, hankekoordinaattori, Nyyti ry
Sanni Lehtinen, opiskelija, vaikuttaja ja Nyyti ry:n puheenjohtaja, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL

Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry

Kansanedustajat, nuoret vaativat mielenterveystekoja!

Mikä vituttaa? Vaikuta!

Nuorten Suomi

Kestävän yhteiskunnan ja tulevaisuuden rakentaminen edellyttää, että nuorilla taustastaan tai koulutustasostaan riippumatta on mahdollisuus osallistua ja tulla kuulluiksi yhteisöissään ja laajemmin yhteiskunnassa. Uusia tapoja ja menetelmiä tarvitaan. Mikä vituttaa? -toimintamalli tarjoaa nuorille mahdollisuuden tuoda omat näkemykset ja kokemukset esille. Työpaja tarjoaa konkreettisia ideoita ja toimintamalleja nuorten osallistamisessa palveluiden kehittämiseen. Pääset myös tuulettamaan omia fiiliksiäsi ajankohtaisista aiheista.

Puhujat:
Carita Hännivirta, kehittämispäällikkö, Nuorten Suomi
Terhi Venäläinen, osallisuuskoordinaattori E=mc2 – Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-Savoon, Etelä-Savon maakuntaliitto

Työvälineitä kiusaamisen ehkäisyyn kouluissa ja oppilaitoksissa

Osaamiskeskus Nuoska – nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

Ohjelmassa käsitellään kolmea Osaamiskeskus Nuoskan toiminnassa kehitettävää toimintamallia, joilla ehkäistään kiusaamista sekä autetaan kiusaamisen kohteiksi joutuneita. Malleissa toimitaan vertaistuellisin keinoin, ja ne on tarkoitettu työkaluiksi koulujen ja toisen asteen oppilaitosten toimintaympäristöön. Osallistujana pääset tutustumaan malleihin koulun henkilökunnan, osallistuvan nuoren sekä nuorisotyön ammattilaisen näkökulmista sekä oman valintasi mukaan tutustumaan ja keskustelemaan workshop –työskentelyssä syvällisemmin yhteen malleista. Ohjelman toteuttajat ovat olleet henkilökohtaisesti mukana menetelmien kehittämistyössä sekä käytännön toiminnassa. 

Käsiteltävät toimintamallit – Modeller som presenteras:  M-Crew / Vantaan kaupunki  Vahvuudet esiin – Fri från mobbning  / Folkhälsan (& Valopilkku) Respekt / Luckan 

Ohjelma on kaksikielinen.

Puhujat:
Kari Järvinen, projektityöntekijä, Vantaan kaupunki
Johanna Östling, koulutuskoordinaattori, Föreningen Luckan rf
Frida Westerback & Linda Fagerudd / Folkhälsans Förbund (i samarbete med Tina Holmberg-Kalenius / Valopilkku)

Väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisy nuorisotyössä

Pelastakaa Lapset ry

Väkivaltainen ääriajattelu vaikuttaa nuoriin monin tavoin. Vihapuhe murentaa kohteensa hyvinvointia, turvallisuudentunnetta ja luottamusta viranomaisiin. Häirinnän ja väkivallan kohteeksi joutuminen tai sen todistaminen ovat nuorille erityisen traumaattisia kokemuksia. Nuoret ovat myös kohderyhmä, johon kaikki väkivaltaiset ääriliikkeet kohdistavat propagandaa ja rekrytointia.

Nuoria kohtaavilla ammattilaisilla on erityisen hyvä mahdollisuus ehkäistä nuorten väkivaltaista ääriajattelua ja radikalisoitumista. Nuoren arvostava ja kuunteleva kohtaaminen on nuorisotyöntekijöiden ydinosaamista, ja siksi heillä onkin hyvä asema puhua nuorten kanssa erilaisista, hankalistakin aiheista. Vuorovaikutustaitojen kehittymisen tukeminen ja huomio turvalliselta aikuiselta suojaavat nuorta, ja myös nuoren tukeminen kriittisen ajattelun sekä medialukutaitojen kehittämisessä sekä maailman moninaisuuden ymmärtämisessä on tärkeä lääke ääriajattelua vastaan. Monilla nuorisotyöntekijöillä on myös kokemuksia ääriajattelun tai vähintäänkin kärkkään ja ongelmallisen retoriikan kohtaamisesta. Seminaariohjelma avaa väkivaltaista ekstremismiä ilmiönä Suomessa, sen vaikutuksia nuoriin, sekä tapoihin, joilla nuorisotyöntekijät voivat olla avainasemassa ilmiön ennaltaehkäisemisessä ja torjunnassa.

Puhujat:
Taneli Rantala, vanhempi konstaapeli, Helsingin poliisilaitos
Tarja Mankkinen. Kehittämispäällikkö, Poliisiosasto, Sisäministeriö

Black Lives Matter – syrjimättömästä nuorisotyöstä antirasistiseen nuorisotyöhön

Rauhankasvatusinstituutti

Ylläpitääkö vai purkaako nuorisotyö yhteiskunnassamme vallitsevaa rakenteellista rasismia? Mitä antirasismi tarkoittaa tekoina? Millaisina syrjimättömän nuorisotyön periaatteet ja julkilausumat näyttäytyvät, kun niitä tarkastelee kriittisesti? Suomalaisen yhteiskunnallisten instituutioiden valkoisuudesta sekä nuorisotyön eetoksen ja arjen tekojen antirasistisuudesta keskustelemassa moniammatillinen asiantuntijaryhmä.

Puhujat:
Bella Forsgrén, RKI:n puheenjohtaja
Hanna Mithiku, johtava asiantuntija
Ulkar Aghayeva, koulutussuunnittelija
Mari Koivistoinen., koulutussuunnittelija
Keskustelun fasilitoi: Marisel Soto Godoy

Eatnameamet – Hiljainen taistelumme

Rauhankasvatusinstituutti

Saamelaisten historia on arvokas ja ainutlaatuinen osa eurooppalaista historiaa ja kulttuuriperintöä, mutta tieto saamelaisten kulttuurista sekä saamelaisesta historiasta on kuitenkin vähäistä valtaväestön keskuudessa. Suomessa on kansalaisten keskuudessa vahva konsensus yhteiskuntamme tasa-arvoisuudesta ja hallinnon vastuullisesta toiminnasta. Tätä konsensusta ja siihen kietoutunutta kansallista identiteettiä oikeudenmukaisena ja kolonialismista vapaana kansana vahvistetaan myös nuorisotyön kautta monin tavoin. Ylläpidämme valtaväestön historian kuvausta ja saamelaisuutta käsitellään lähes yksinomaan karnevalisoinnin ja eksotiikan kautta.

Suvi Westin palkittuun Eatnameamet – Hiljainen taistelumme – dokumenttielokuvaan (2021) pohjautuva työpajamalli tarjoaa nuorisotyöhön kokonaisuuden haastaa nuorten parissa perinteistä tapaamme ymmärtää historiaa ja tuoda alkuperäiskansojen oikeudet lähelle suomalaisten nuorten arkea. Elokuvakasvatuksen avulla vaikeidenkin teemojen käsittely helpottuu, sillä samaistumisen kautta syntynyt tunnekokemus edesauttaa ymmärryksen ja oppimisprosessin kehittymistä. Opit lisää saamelaisuudesta sekä menetelmäkokonaisuudesta, jolla edistää nuorten osallisuutta, kriittistä arviointikykyä, vallan tunnistamista sekä vahvistaa nuorten käsitystä demokratiasta ja kansalaisvaikuttamisesta.

Puhujat julkaistaan lähempänä tapahtumaa.

Siirtymisen siltaa rakentamassa – miten nuorisotyö vastaa nivelvaiheen haasteisiin

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry

Mitä haasteita toiselle asteelle siirtymiseen liittyy ja miten siirtymistä voidaan tukea? Miten oppivelvollisuuden laajeneminen tulee vaikuttamaan ja näkymään nivelvaiheessa? Paneelissa avataan toiselle asteelle siirtymisen haasteita ja pohditaan kuinka nuorisotyö voisi vastata näihin haasteisiin. Ohjelman tarkoituksena on tuoda nuorisotyön ammattilaisille tietoa siitä, kuinka he voivat tukea toiselle asteelle siirtymistä.

Panelistit:

Aale Päivinen, 2. varapuheenjohtaja, SAKKI ry
Mira Huotari, nuoriso-ohjaaja Gradia
Saija Laivo, etsivä nuorisotyöntekijä Vantaan kaupunki
Sisko Eskelinen, opiskelijatoiminnan ohjaaja, EKAMI

Paneelin juontaa Sara Manninen, koordinaattori, Jyväskylän kaupungilta

Vähemmistöihin kuuluvien nuorten kohtaama verkkohäirintä ja -kiusaaminen

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Sosiaalisen median ja netin kautta pystytään nykymaailmassa luomaan yhteisöllisyyttä uusien osallisuuden tapojen avulla. Samalla some ja netti eivät kuitenkaan ole turvallisia ympäristöjä esimerkiksi naisille ja vähemmistöihin kuuluville muun muassa häirinnän ja kiusaamisen eri muodoista johtuen. Tule kuulemaan nuorisoalan toimijoiden ajatuksia siitä, miten some- ja nettitiloja voisi konkreettisten tekojen ja käytäntöjen kautta kehittää turvallisempaan suuntaan, joka edesauttaa nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden toteutumista digiympäristöissä!

Puhujat:
Riikka Lehtinen, projektisuunnittelija, Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri, Helsingin kaupungin Nuorisopalvelut
Eevi Harju, nuorisotyöntekijä, Seta ry
Juulia Saukkonen, tutkimusavustaja, EraseGBV Sukupuolistunut väkivalta, vastuullisuus ja eettisesti kestävä toimijuus kouluissa ja kasvatusalalla -hanke
Jassin Rezai, nuoriso- ja yhteisöohjaaja, Monikulttuurikeskus Gloria ry

Kohtaa mut!

Suomen Kuurosokeat ry

Uskallatko sä kohdata mut ja uskallanko mä kohdata sut kun sulla voi olla ennakkoluuloja mun älyä tai osaamista kohtaan? Vammaisten kohtaamisesta on aina hyötyä: olemme mukana siellä missä sinäkin. Miten opiskella, työskennellä ja saada kavereita, kun ei kuule tai näe? Tule ottamaan siitä selvää ja kysy!

Esityksen puhujien äidinkielet ovat suomi, suomalainen viittomakieli ja taktiili viittomakieli. Tulkkaus on suomeksi.

Puhujat:
Milla Lindh, järjestöohjaaja, Suomen Kuurosokeat ry
Aarne Pirkola, kokemusasiantuntija
Santeri Grönlund, kokemusasiantuntija

Osallisuuden onnistumiset ja haasteet – nuorten kokemuksia opiskelijakunnista ja nuorisovaltuustoista

Suomen Lukiolaisten Liitto ry, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry

Kaipaatko lisää ideoita, näkökulmia ja ajankohtaista tietoa opiskelijoiden ja nuorten osallisuuden edistämisestä kunnassa ja oppilaitoksissa? Nuoret opiskelijakunnista ja nuorisovaltuustoista keskustelevat osallisuuden hyvistä käytänteistä sekä ratkaisuista osallisuuden haasteisiin. Tule jakamaan ajatuksiasi ja nappaamaan mukaasi hyviä ideoita ja osallisuuden oivalluksia eri puolilta Suomea. Ohjelma toteutetaan osallistavana keskusteluna.

Puhujat:
Puheenjohtaja, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry
Puheenjohtaja, Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Puheenjohtaja, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
Opiskelijakuntatoimija lukiosta
Opiskelijakuntatoimija ammatillisesta oppilaitoksesta
Nuorisovaltuutettu

Tunteet ja talous: Miten minä puhun rahasta nuorten kanssa?

Takuusäätiö

Haastamme nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset pohtimaan, miten omat rahaan liittyvät asenteet, tunteet ja uskomukset vaikuttavat nuorten talouskasvatukseen. Osallistujat saavat keskustelun ja luovan työskentelyn kautta keinoja tarkastella omaa rahasuhdettaan ja sen merkitystä omaan työhön ja työotteeseen. Nämä keinot ovat suoraan siirrettävissä nuorten kanssa työskentelyyn. Ohjelma tarjoaa osallistujille näkökulmia omien tunteiden ja asenteiden tunnistamisen kautta oman ammatillisen työotteen kehittämiseen.

Puhujat:
Maarit Lassander, Terveyspsykologian erikoispsykologi ja psykoterapeutti
Anna-Liisa Parkkinen, Asiantuntija, Lasten ja nuorten säätiö
Linda Lopperi, Koordinaattori, Lasten ja nuorten säätiö
Minna Markkanen, Kehittämispäällikkö, Takuusäätiö

Klikkaa tästä palataksesi sivun alkuun.

Nuorisotyön mahdollistajat

Mitkä kaikki asiat tekevät nuorisoalan tekemän työn mahdolliseksi? Tämä kattoteeman alle koottava ohjelma käsittelee nuorisotyön kattavia mahdollistajia, kaikkea työhyvinvoinnista rahaan, koronan jälkipuinnista hyvään johtamiseen. Miten me ammattilaiset pidetään huolta siitä, että me voidaan pitää huolta nuorista?

Puhutaan palkasta – paljonko sinä tienaat?

Ammattiliitto Jyty ry

Palkkakeskustelu on Suomessa tabu. Palkasta puhumattomuutta perustellaan niin kateudella, häpeällä kuin tarpeettomuudella, vaikka tosiasiassa kaikki hyötyisivät avoimista palkkakeskusteluista. Palkka on tunnetusti myös eräs työntekijän arvostuksen osoitus.

Palkka-avoimuus edellyttää, että palkkausperusteet ovat avoimia, läpinäkyviä ja ei-syrjiviä, ne ovat kaikkien saavutettavissa sekä työsuoritukseen, ammatinhallintaan ja työtuloksiin perustuvia. Onko näin nuorisotyön kohdalla? Mitä ammattiliitot tekevät asialle ja mikä on niiden rooli palkka-avoimuuden tukemisessa? Mitkä ovat palkka-avoimuuteen siirtymisen edellytykset?

Nuori 2022-tapahtuman päätavoitteista on alan arvostuksen nostaminen. Tule kuulemaan ja keskustelemaan nuorisotyön palkkauksesta ja sen läpinäkyvyydestä. Kyseessä on avoin ja osallistava keskustelutilaisuus.

Puhuja:
Ina Mikkola

Katse peiliin nuorisotyöntekijä! Työhyvinvoinnin tarpeet nuorisotyössä nyt ja tulevaisuudessa

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry

Työpajan tavoitteena on tarjota osallistujalle rohkaisua omaa työhyvinvointia haastavien epäkohtien esille ottoon sekä yksilö-, työyhteisö, että yhteiskunnallisella tasolla. Lisäksi se antaa työkaluja oman työhyvinvoinnin vahvistamiseen ja vahvistaa uskoa oman työn merkitykseen.

Puhujat:
Emmi Paananen, asiantuntija, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
Katri Peräaho, asiantuntija, MIELI Suomen Mielenterveys ry
Susanna Palo, kouluttaja, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry

Kentauri: Vapaaehtoisten osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Nuorisoalan osaamiskeskus Kentauri

Kerrotaan, miten järjestöissä voidaan kuvata ja tunnustaa koulutusten ja vapaaehtoistoiminnan kautta syntyvää osaamista. Tehdään näkyväksi polkuja, joiden kautta nuori voi saada osaamisensa validoitua oppilaitosmaailmassa ja työelämässä. Esitellään hahmotelma osaamisen digitaalisesta ekosysteemistä, johon kuuluvat esim. Duunikoutsi, Osaamiskiekko ja Sivisverkko.

Puhujat julkaistaan lähempänä tapahtumaa.

Miksi nuorisotyötä tarvitaan kouluissa ja oppilaitoksissa?

Osaamiskeskus Nuoska – nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

Nuorisotyö on mennyt kouluihin ja oppilaitoksiin. Osallistuja pääsee keskittymään toimivan nuorisotyön peruskysymyksiin Osaamiskeskus Nuoska – Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa -asiantuntijoiden kanssa. Ohjelma soveltuu esimerkiksi heille, jotka haluavat kehittyä oman työnsä perustelemisessa monialaisessa kasvattajayhteisössä. Ohjelma on paneelikeskustelu. Ohjelman aikana vastataan kysymyksiin: a) Miksi nuorisotyötä tarvitaan? b) Miksi nuorisotyö toimii? c) Miksi nuorisotyötä juuri kouluissa ja oppilaitoksissa? d) Mitä osataan sanoa Nuoskan kahden ensimmäisen toimintavuoden jälkeen? Keskustelussa käytetään tausta-aineistona jo olemassa olevaa julkaistua tutkimustietoa, sekä Nuoskan kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana tuotettua tietoa.

Ohjelma on kaksikielinen.

Puhujat:
Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela, projektipäällikkö, Juvenia
Anna Siegfrids, projektikoordinaattori, Åbo Akademi
Eila Kauppinen, tutkijatohtori, Nuorisotutkimusseura

Laatua nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjaustyöhön!

Koordinaatti

Tuomme esille keskeisiä ja uusimpia laatutyökaluja, joilla laatua voidaan tarkastella, arvioida ja kehittää nuorille suunnatuissa matalan kynnyksen tno-palveluissa. Osallistujat saavat ajankohtaista tietoa uudesta, eurooppalaisesta nuorten tieto- ja neuvontatyön laatumerkistä, joka otetaan käyttöön vuonna 2021. Osallistujat saavat käyttöönsä työkaluja ja oppivat hyödyntämään niitä.

Puhujat:
Jaana Fedotoff, kehittämispäällikkö
Pirjo Kovalainen, suunnittelija

Mitä nuorisotyö on pienissä ja harvaan asutuissa kunnissa?

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna

Onko koolla ja resursseilla väliä nuorisotyössä? Luvassa on suoraa puhetta ja esimerkkejä pienten kuntien hyvistä käytännöistä sekä tietoa nuorisotyöntekijöiden valtakunnallisesta vertaisverkostosta.

Puhujat:
Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
Heidi Pouttu, Nuorisosihteeri, Muonion Nuorisopalvelut
Mika Inkeroinen, Nuorisosihteeri, Ääneskosken Nuorisopalvelut
Saara Kiiskinen, Nuorisotyöntekijä/Hankevastaava, Taipalsaaren Nuorisopalvelut

Nuoret vapaaehtoisina ja vaikuttajina

Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Plan International Suomi

Nuorten aktivismi on ollut viime vuosina kasvussa ja nuoret ovat nostaneet tärkeitä teemoja esiin globaaleissa liikkeissä. Järjestöilläkin on tärkeä rooli nuorten aktiivisuuden tukemisessa. Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Plan International Suomen nuoret kertovat, millaisia taitoja ja oppeja ovat saaneet järjestötoiminnasta ja millaista tukea he kaipaavat vaikuttaessaan itselleen tärkeisiin asioihin.

Puhujat:
MLL:n ja Planin vapaaehtoiset nuoret

Kalenterikoutsi – kesytä kalenterisi ja vahvista voimavarojasi

Metsolanne

Miten jaksat työssä? Onko sinulla kalenteri hallussa? Valtaosan nuorisotyötä tekevistä työ koostuu pienistä palasista ja työ on kuormittavaa ja hyvin itsenäistä. Oman työn johtamisen taidot korostuvat. Hyvin omaa työnsä johtava työntekijä (tai esihenkilö) on yleensä myös hyvinvoiva työntekijä. Hyvinvoiva työntekijä puolestaan on nuorisotyön laadun peruskivi.

Toiminnallisen luennon aikana osallistujat saavat itselleen arjen työkaluja oman työnsä johtamiseen: työn priorisointiin, ajankäytön hallintaan, palautumiseen ja työn rajaamiseen. Ohjelma sopii kaikille itsenäistä / itseohjautuvaa työtä tekeville kuten kunnan nuorisotyöntekijöille, etsivän nuorisotyöntekijöille, nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden työntekijöille, järjestöjen ja seurakuntien työntekijöille, hanke- ja projektityöntekijöille sekä esihenkilöille.

Puhujat:
Anne Hämäläinen, yrittäjä, Metsolanne

Sekasin-chat, yhteistyöllä olemme enemmän

MIELI Suomen Mielenterveys ry / Sekasin kollektiivi

Sekasin-chatin verkostomalli on erinomainen esimerkki järjestö- ja kuntakentä siilot yrittävästä yhteistyöstä. Osallistujat voivat ottaa yhteistyöstä mallia, oppia ja innostusta omiin toimintoihinsa. Samalla tulee esitellyksi nuorten hätä ja se miten se näkyy Sekasin-chatissa sekä malli kouluttaa verkossa myös korona aikana.

Puhujat:
Satu Raappana, toiminnanjohtaja, Sekasin Kollektiivi
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, Helsingin kaupungin Nuorisopalvelut

Pieniä tekoja, suuria asioita – Nuorisotyöntekijöiden ammattietiikan työpaja

Nuoli ry

Osallistujat pääsevät tutustumaan päivitettyihin nuorisotyön ammattieettisiin ohjeisiin, sekä pohtimaan todellisten case-esimerkkien avulla työssään vastaan tuleviin tilanteisiin ammattieettisesti perusteltuja ratkaisumalleja.

Puhujat:
Minna Rauas, tutkija
Petteri Piirainen, toiminnanjohtaja

OMASTA YHTEISEKSI – nuorisotyön opetussuunnitelma nuorisotyön kehittämisen välineenä

Nuorisotutkimusseura

Nuorisotyön opetussuunnitelma (NUPS) on nuorisotyön kehittämisen työkalu, jota on Suomessa kehitetty kymmenen vuoden ajan. Se on esimerkki käytännön kehittämisen ja tutkimuksen yhteistyöstä tavalla, jossa kumpikin kumppani on tasavertainen. Se on alan kirjallisuudessa tunnustettu merkittäväksi eurooppalaiseksi esimerkiksi siitä, miten nuorisotyö kuvaa toimintaansa. Mukana kehittämisessä on ollut kuntia Savukoskelta Helsinkiin.

Pääset tutustumaan nuorisotyön opetussuunnitelman ideaan ja kuulet kolmen kaupungin kokemuksia NUPS-prosessin toteuttamisesta ja NUPSin roolista varsinaisen prosessin jälkeen. Tuoreimpana prosessi on toteutettu Helsingissä vuosien 2019-2020 aikana, jossa mukana on ollut Nuorisotutkimusseuran tutkija koko prosessin ajan. Tällaisenaan se on yksi viime vuosien keskeisimmistä satsauksista nuorisotyön tutkimukseen.

Puhujat:
Tomi Kiilakoski, vastaava tutkija, Nuorisotutkimusseura
Eila Kauppinen, tutkijatohtori, Nuorisotutkimusseura
Mikko Vatka, Helsingin nuorisoasiainjohtaja
Sini Perho, suunnittelija, Helsingin kaupungin nuorisopalvelut
Salla Juha, hankekoordinaattori, Lappeenrannan nuorisotoimi
Viljami Kinnunen, nuoriso-ohjaaja, Kokkolan kaupungin nuorisotoimi
Kimmo Hölkki, Lappeenrannan vs. nuorisotoimenjohtaja

Uuden ohjelmakauden esittely -battle

Opetushallitus

Nuorisolain tavoitteena on mm. edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia, tukea nuorten kasvua sekä edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista. Jos sinun tulee vastata näihin tavoitteisiin nuorisotyössä, oletko ajatellut, että EU:n nuoriso-ohjelmien rahallisella tuella voit tehdä tätä kaikkea ja paljon muuta?

Ohjelmia hoitavat asiantuntijat kertovat silmiä avaavassa paneelikeskustelussa, kuinka uudet nuoriso-ohjelmat solahtavat helposti, mutta merkityksellisesti, sinunkin organisaatioosi. Tule siis kuuntelemaan ja poimimaan parhaat vinkit oman organisaatiosi toimintaan. Paneelin jälkeen voit tavata asiantuntijoita ja keskustella juuri sinun organisaatioosi sopivista ratkaisuista.

Puhujat:
Annina Kurki, Opetushallituksen nuoriso-ohjelmien ohjelma-asiantuntija
Jutta Kivimäki, Opetushallituksen nuoriso-ohjelmien ohjelma-asiantuntija
Paavo Pyykkönen, Opetushallituksen nuoriso-ohjelmien ohjelma-asiantuntija

Hervé Poisson ja Euroopan parhaiten kätketty salaisuus: Brysseliin haudattu rahakirstu

Opetushallitus

EU jakaa rahoitusta suoraan Brysselistä, myös nuorisoalalle. Mistä on oikein kysymys? Miten hankerahaa haetaan? Paljonko on rahaa jaossa ja mihin? Kysymyksiä riittää, sacré bleu mikä haaste! Mon amie, tule seuraamaan ehtiikö Hervé Poisson selvittää tämän salaisuuksien salaisuuden 45 minuutissa!

Puhujat julkaistaan lähempänä tapahtumaa.

Nuoren etnisen identiteetin rakentuminen Suomessa – kuka on suomalainen?

Plan Suomi

Maahanmuuttajataustaiset nuoret rakentavat etnistä identiteettiään monien reunaehtojen ympäröimänä. Suomessa kasvavat nuoret voivat kokea kuuluvansa suomalaiseen yhteiskuntaan, mutta heillä ei välttämättä ole suomalaista identiteettiä. Miten nuoret itse kokevat oman etnisen identiteettinsä rakentumisen suomalaisessa yhteiskunnassa? Haluamme tuoda nuorten identiteettiä koskevaan keskusteluun mukaan nuorten omat näkemykset liittyen nuorten moninaisiin etnisiin identiteetteihin maahanmuuttajataustaisina nuorina Suomessa. Millaista on rakentaa omaa identiteettiään tämän päivän suomalaisessa yhteiskunnassa? Kutsumme kaikki nuorten parissa toimivat kuulemaan nuorten kokemuksia ja näkemyksiä identiteetin muotoutumiseen liittyen. Kuulemalla nuoria voimme paremmin ymmärtää ja tukea nuorten kasvua vapaasti omaksi itsekseen.

Puhujat:
Gelawej Viyan
Susanna Salmijärvi
Nuoret toimijat – koulutusohjelman nuoret

Osallisuuden johtamisen tabula rasa

Osallisuuden osaamiskeskus

Ohjelmamme on toiminnallinen työpaja, joka tarjoaa nuorisoalan johtajille ja asiantuntijoille mahdollisuuden reflektoida osallisuustyön johtamiseen liittyviä kysymyksiä yhdessä. Työpajan keskiössä on keskustelun ja kohtaamisten kautta löytää ratkaisuja ja oivalluksia työssä pohdituttaneisiin kysymyksiin. Työpajassa käsitellään osallisuuden johtamisen erityiskysymyksiä, kuten sen haasteita, hyviä käytäntöjä, kokeiluja tai työkaluja. Työpaja tarjoaa siis erinomaisen mahdollisuuden löytää vastauksia ja näkökulmaa sinua pohdituttaneisiin kysymyksiin. Tervetuloa keskustelemaan ja verkostoitumaan!

Ohjelma on kaksikielinen.

Puhujat:
Osallisuuden osaamiskeskuksen fasilitaattorit

Sateenkaarinuorten asunnottomuus

Seta ry

Miten asunnottomuus ja nuorille tyypillinen piiloasunnottomuus koskettavat sateenkaarinuoria? Miten seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuolen perusteella tapahtuva syrjintä vaikuttaa asunnottomuusriskiin? Nuoren kokonaisvaltaisella ja sensitiivisellä kohtaamisella palveluissa on suuri merkitys sekä sateenkaarinuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä että asunnottoman nuoren tukemisessa. Luento auttaa tunnistamaan sateenkaarinuorten asumisen haasteita ja riskikohtia sekä ennaltaehkäisyn ja puuttumisen paikkoja. Luento tarjoaa työkaluja sateenkaarinuorten sensitiiviseen kohtaamiseen ja asuntoasioiden puheeksiottamiseen.

Puhujat:
Teija Ryhtä, nuorisotyön osallisuuden asiantuntija, Seta ry
Lotte Telakivi, nuorisotyön vaikuttamisen asiantuntija, Seta ry
Sari Rantaniemi, projektityöntekijä, Diakonissalaitos

Miksi nuoret jäävät rahanjaossa aina jalkoihin? Nyt puhuvat poliitikot!

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Nuorisoalan rahoitus on historiansa huolestuttavimmassa kuopassa: koronakriisi on kasvattanut nuorten hyvinvointivelkaa ja nuorisotyön tarvetta massiivisesti, mutta samalla rahapelituottoihin sidottu valtionrahoitus laskee kuin lehmän häntä. Miksi lisärahan kaivaminen nuorille on aina niin mahdottoman hankalaa? Suurten eduskuntapuoluiden edustajat vastaavat vaikeisiin ja vielä vähän vaikeampiin kysymyksiin rahoituksesta ja sen tulevaisuudesta.

Puhujat julkaistaan lähempänä tapahtumaa.

Vaikuttavuusviestintä: Työn tulokset näkyviksi

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Teemme tärkeää työtä, joka muuttaa nuorten elämää paremmaksi. Mutta miten kertoa työn tuloksista riittävän hyvin päättäjille, rahoittajille ja vaikuttajille?

Puhuja:
Noora Jokinen, Noon Viestintä Oy

Mitä sitten kun maito on jo pöydällä? Kuinka palataan töihin työuupumuksen jälkeen, mitä työnantajan ja työntekijän tulee huomioida?

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot ja työkyvyttömyys ovat Suomessa lisääntyneet viime vuosina. Erityisesti nuorten osalta työhyvinvoinnissa on näkynyt selkeää laskua, jota vuonna 2021 Työterveyslaitoksen tekemät selvitykset edelleen vahvistavat. Miten saataisiin suunta muuttumaan ja tukea nuorten työkykyä ja parempaa kiinnittymistä työelämään? Puheenvuorossa käydään läpi katsausta nuorten työhyvinvointiin, sairauspoissaoloihin ja miten varhaisella otteella voidaan tukea työkykyä. Lisäksi kuulemme nuorisotyön saralta case-keskustelun pitkältä sairaslomalta paluun tuen menetelmistä ja merkityksestä.

Puhujat:
Suvi Tella, kehityspäällikkö, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Jonna Laitinen, palvelujohtaja, Allianssi ry
Sara Sipilä, tapahtumatuottaja, Allianssi ry

Uusi esihenkilökulttuuri

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Muut nuorisoalan järjestöt saavat tietoa ja uusia näkökulmia johtamiseen ja työyhteisön toimintaan. Esihenkilötyöskentelyllä ja -kulttuurilla on suuri merkitys työntekijöiden, luottamustoimijoiden ja koko järjestön hyvinvointiin, keskinäiseen luottamukseen ja jokapäiväisen työskentelyn sujuvuuteen.

Puhuja:
Armi Murto, toiminnanjohtaja

Suuri sukupuolen moninaisuus-työpaja

Trans ry

Trans ry:n asiantuntija-aktivistit Eeli Kytömäki ja Valo Vesikauris pitävät luennon, jonka aikana käydään läpi sukupuolen moninaisuuteen liittyvää perustietoa ja -sanastoa ja tarjotaan käytännön vinkkejä transsukupuolisten ja sukupuoltaan pohtivien nuorten kohtaamiseen nuorisotyön eri kentillä. Luennolla käsitellään myös sitä, kuinka löytää itsevarmuutta toimia transihmisten liittolaisena, sekä millainen oma liittolaisrooli nuorisoalan ammattilaisena on ja miten sitä kehittää.

Puhujat:
Valo Vesikauris, asiantuntija-aktivisti, sosionomi
Eeli Kytömäki, asiantuntija-aktivisti, sosionomi-opiskelija

Klikkaa tästä palataksesi sivun alkuun.

Nuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa 

Nuorisotyön ytimessä ovat paremmin voivat nuoret. Hyvää nuorisotyötä tehdään jo nyt, mutta mitä kaikkea alalla tapahtuukaan ja onkaan tiedossa? Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia meillä on edessämme, jotta nuoret voivat tulevaisuudessa paremmin kuin nyt?

Nuoriso- ja järjestöalan ajankohtaista edunvalvontaa

Ammattiliitto Jyty ry

Tervetuloa kuulemaan Ammattiliitto Jytyn ajankohtaisia kuulumisia nuoriso- ja järjestötyön edunvalvonnasta. Tarjolla ajankohtaista tietoa mielenpäällä olevista ja ajankohtaisista alan työsopimusmuutoksista, neuvottelukierroksesta ja onnistumisista alan edunvalvonnan saralla. Kyseessä on luento ja avoin keskustelutilaisuus. Sinulla on siis mahdollisuus myös kysyä Ammattiliitto Jytyn työmarkkinalakimieheltä mielen päällä olevia kysymyksiä.

Puhujat:
Alasta vastaava alueasiamies
Työmarkkinalakimies
Liiton edunvalvonnan ammattilaisia

”Ootsä joku sossu vai?” – Julkisiin tiloihin jalkautuvan nuorisotyön haasteet poikkeusoloissa

Aseman Lapset ry

Keväällä 2020 koronarajoitukset sulkivat nuorisotilat. Monet nuoret löysivät verkossa toteutettavan toiminnan pariin, mutta eivät kaikki. Aseman Lapset ry:n ja Nuorisotyö raitella -toiminnan jalkautuvassa työssä nuoria kohdattiin pääkaupunkiseudulla ja esimerkiksi Kuopiossa vähemmän kuin normaalioloissa, mutta heitä, joita kohdattiin, oli erityisen tärkeä kohdata.

Kun keväällä 2020 koronarajoitukset sulkivat kaiken muun mukana nuorisotilat, otettiin jalkautuva nuorisotyö laajasti käyttöön koko Suomessa. Nuoria kohdattiin mm. pääkaupunkiseudulla entiseen tapaan jalkautuessa, vaikka elettiin rajoitetussa arjessa. Koko korona-ajan jalkautuvassa työssä on kohdattu enenevässä määrin niitä nuoria, joita on ollut tärkeä-kohdata (Löytävä nuorisotyö;kiva, hyvä, tärkeä-kohdata). Erityisnuorisotyöllinen osaaminen jalkautuvassa
työssä onkin korostunut selvästi. Esimerkiksi lomautusten ja työttömyyden myötä tilanteet ovat monissa perheissä kärjistyneet. Rajoituksia on purettu ja matka kohta normaalimpaa arkea on vauhdissa, mutta ilmiöt kadulta eivät ole kadonneet. Emme myöskään tiedä, mihin tilanne kehittyy ja joudutaanko tulevaisuudessa tekemään samantyyppisiä ratkasuja uudelleen. Selvää kuitenkin on, että korona tulee vaikuttamaan yhteiskunnassamme vielä pitkään ja nuorisotyöllä on tärkeä rooli turvan ja toivon luomisessa nuorille.

Ohjelmanumero tarjoaa jalkautuvan nuorisotyön ammattilaisille areenan keskustella arjen työstä poikkeuksellisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa ja sen vaikutuksista työhön, niin nuorten kohtaamiseen ja heidän tilanteidensa setvimiseen sekä työntekemisen tapoihin. Monia asioita on jouduttu miettimään uusiksi. Esimerkiksi jalkautuvassa työssä normaalioloissa lähtökohta on tukea nuorten omaehtoista ajanviettoa. Poikkeusoloissa työn fokus muuttui ja kasvatuksellinen rajaaminen nousi pääosaan. Katutodellisuuden muutokset vaikuttavat välittömästi jalkautuvan nuorisotyön toimintaympäristöön ja näin kohtaamisiin joko suoraan tai välillisesti. Korona-ajan jälkeen myös julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa opetellaan jälleen vuorovaikutusta toisten tilojen käyttäjien kanssa. Ohjelmanumero osaltaan vahvistaa jalkautuvan nuorisotyön tekijöiden ammatti-identiteettiä ja muistuttaa nuorisotyön yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Puhujat:
Eliisa Ahlstedt, toimintavastaava, Aseman Lapset ry
Ville Sirviö, etsivä jalkautuva nuorisotyö, Espoon nuorisopalvelut
Sauli Taipale, etsivä jalkautuva nuorisotyö, Espoon nuorisopalvelut

Kuinka korona muutti työelämää?

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL


Korona muutti työelämän ja työntekemisen muotoja. Digitaaliset työvälineet, etätyö ja uudenlainen työntekemisen kullttuuri on tullut jäädäkseen. JHL:n työpajassa esittelemme miten korona muutti työelämää erilaisten case esimerkkien avulla, sekä miten nuoristyön ja järjestötyön kenttä on muuttunut. Tule tutustumaan ja keskustelemaan aiheeseen liittyvistä asioista JHL ammattiliiton kanssa.

Puhujat:
JHL:n asiantuntijat

Liikkuvalle nuorisotyölle on tarvetta – Kokemuksia nopean reagoinnin työstä pakulla ja bussilla.

Espoon kaupungin Nuorisopalvelut

Mennään sinne, missä nuoret ovat! Millaisiin tarpeisiin liikkuva nuorisotyö voi vastata taajama-, kaupunki- ja haja-asutusalueilla eri puolilla Suomea? Tule kanssamme ideoimaan, miten liikkuvaa nuorisotyötä voidaan hyödyntää erilaisissa ympäristöissä. Ohjelmassa jaetaan kokemuksia ja havaintoja pääkaupunkiseudulla pakettiauton ja bussin avulla tehtävästä liikkuvasta nuorisotyöstä. Samalla pureudutaan nopean reagoinnin mallin ja moniammatillisen yhteistyön tuomiin hyötyihin ja mahdollisuuksiin.

Puhujat:
Anniina Vilkman, nuorisonohjaaja, Espoon kaupunki
Jukka Kilpelä, nuorisonohjaaja, Espoon kaupunki
Samuel Meijer, kasvattaja, Aseman Lapset ry

Kestävä nuorisotyö – kierrätystä vai jotain ihan muuta?

Espoon kaupungin nuorisopalvelut

Työpajaan osallistujat pääsevät tarkastelemaan omaa ammattialaansa analyyttisen kriittisesti. Tarjoamme samalla oman näkemyksemme siitä, millaista kestävä nuorisotyö on.

Puhujat:
Ville Leino, suunnittelija, Espoon nuorisopalvelut
Merja Leinonen, vararehtori, Kanneljärven opisto

Nuorten harrastaminen Suomessa – tutkimustietoa ja toimintatapoja

Helsingin kaupunki ja Nuorisotutkimusseura

Ohjelma tarjoaa tutkittua, tuoretta tietoa lasten ja nuorten harrastamisesta esittelemällä harrastamisen muuttuvaa kuvaa ja sen yhteiskunnallista perustelua. Lisäksi luvassa käytännön esimerkkejä osallistavan, matalan kynnyksen harrastamisen toimintamallien toteuttamiseksi kaiken kokoisissa kunnissa. Tavoitteena on idealamppujen syttyminen niille, jotka vastaavat harrastustakuun ja muun harrastustoiminnan toteuttamisesta omassa kunnassaan ja miettivät, mitä kuntatyöntekijävetoinen koordinointivastuu voi tarkoittaa.

Puhujat:
Mikko Salasuo, dosentti, vastaava tutkija, Nuorisotutkimusseura
Sanna Tolvanen, koordinaattori, Helsingin kaupungin Nuorisopalvelut
Laura Arala, Enemmän yhdessä -hankkeen projektipäällikkö, Helsingin kaupungin Nuorisopalvelut
Ritva Varelius, koordinaattori, Helsingin kaupungin Nuorisopalvelut
Katja Asikainen, vaikuttamisen asiantuntija, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Pelikasvatus nuorisotiloilla (uusi koulutus)

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Ohjelmassa pohdiskellaan nuorten pelaamista kunnallisessa nuorisotyössä yhdenvertaisuuden näkökulmasta sekä nuorisotyössä tarvittavaa pelikasvatusosaamista. Ohjelma toteutetaan keskustelumuotoisena. Keskustelu pohjautuu Stella Härkösen yhteisöpedagogi (ylempi AMK) opinnäytetyöhön, jossa hän tarkastelee pelaamista kunnallisessa nuorisotyössä ja Mikko Meriläisen nuorten digitaalista pelaamista ja pelisivistyksen käsitettä tarkastelevaan väitöskirjaan. Paneelikeskustelu antaa tietoa Humakin tulevasta Pelikasvatus nuorisotyössä -opintokokonaisuudesta sekä tietoa siitä, mitä pelaavien nuorten kanssa työskentelevien nuorisotyöntekijöiden tulisi tietää pelaamisesta.

Puhujat:
Stella Härkönen, yhteisöpedagogi AMK, ylempi AMK -opiskelija
Mika Joensuu, vs. nuorisopäällikkö, yhteisöpedagogi (ylempi AMK)
Mikko Meriläinen, tutkija ja kasvatustieteen tohtori
Merja Kylmäkoski, yliopettaja, Humanistinen ammattikorkeakoulu

OK Boomer – Nuorten ilmiöt nuorisotyön kentällä

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry, Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus

Tule juttelemaan kahvikupin kera ilmiöistä nuorten keskuudessa. Mitä ilmiöitä nuorisotyössä näkyy juuri nyt? Miten nuorisotyön tulisi nyt ja tulevaisuudessa vastata nuorten maailman ilmiöihin? Riittääkö nuorisotyöllä resurssit ja taidot? Tilaisuus alkaa alustuksella nuoruuden ilmiöistä, jonka jälkeen osallistujat tuottavat itse tietoa keskustellen oman työn ajankohtaisista ilmiöistä. Osallistumalla työpajaan pääset osaksi vertaispulinoita. Lisäksi saat mahdollisuuden tuottaa uutta tietoa nuorisotyöstä, jonka avulla kehitetään nuorisotyötä yhdessä.

Puhuja:
Essi Helin, Projektitutkija, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia, Xamk
Marja Moisala, Projektitutkija, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia, Xamk
Katja Uustalo, Asiantuntija, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry

Nuorten palvelujen cocktail

Jyväskylän Nuorisopalvelut

Millainen cocktail syntyy, kun samaan shakeriin laitetaan sossua, työkkäriä ja nupalaisia? Lisätään siihen vielä sote-soppaa ja hieman virtuaalisuutta, ja lopuksi hämmennetään kokonaisuus hankkeilla. Tule maistamaan ja kertomaan oma mp:si!

Puhuja:
Tuija Kautto, hankepäällikkö, Jyväskylän Nuorisopalvelut

Mitä Jyväskylä tarkoittaa? Nuorisotyön yhteisötietokirja -paneelikeskustelu.

Jyväskylän Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut elävät murroksessa. Korona laantuu, mutta sote tulee, ilmastokriisi on jo. Ennaltaehkäisevän ja kohdennetun nuorisotyön rajat ja liittymät ovat liikkeessä. Murros heittää ison kysymyksen toimialan ammattilaisille jaetusta ja yhteisestä työtämme koskevasta käsityksestä. Kasvattajia, korjaajia, luotsaajia, vaikuttajia? Mikä on jyväskyläläisen ja keskisuomalaisen nuorisotyön käytäntöratkaisu murroksen haasteisiin?

Tilaisuuden kaikki osallistujat pääsevät elämään kohottavan keskustelun, joka täyttää klassiset määreet, ethos, pathos, logos. Keskustelun tietoperusta on marraskuussa 2021 julkaistu kahdenkymmenen keskisuomalaisen nuorisotyöntekijän ja kymmenen nuorisotyöntutkijan yhteisteos, jonka Nuorisotutkimusverkosto kustantaa ja julkaisee.

Puhujat:
Katariina Soanjärvi, Jyväskylän kaupungin nuorisopäällikkö
Jorma Nieminen, Jyväskylän nuorisopalvelujen kehittämisasiantuntija
Tommi Hoikkala, Nuorisotutkimusverkoston tutkimusprofessori

Nuorisojärjestöjen muuttuvat toimintaympäristöt


Nuorisoalan osaamiskeskus Kentauri

Järjestöalan asiantuntija Juha Heikkala alustaa nuorisoalan muuttuvista toimintaympäristöistä tulevaisuuden ja ennakointiosaamisen näkökulmasta. Paneelikeskustelussa nuorisoalan järjestöjen edustajat kommentoivat ja keskustelevat nuorisoalan järjestöjen tulevaisuuden näkymistä.

Puhujat:
Juha Heikkala, Järjestöalan asiantuntija
Paneelikeskustelun vetäjä Kimmo Lind, Kentaurin asiantuntija

Kanuunan Kyllin hyvä nuorisotyön arviointipaketti

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna

Tule tutustumaan Kanuunan Kyllin hyvän nuorisotyön arviointipakettiin. Arviointipaketti sisältää määrällisiä mittareita, kyselyn, laadullisia arviointimalleja ja NUPS- prosesseja. Kanuunan koostama paketti tarjoaa valmiita työkaluja kunnallisen nuorisotyön arviointiin ja laadun kehittämiseen. Tule kehittämään arviointipakettia eteenpäin!

Puhujat:


Kanuunan Digiryhmä

Tiedolla suuntaa tulevaisuuden nuorisotyölle

Kuntaliitto

Kunnat vastaavat paikallisesta nuorisotyöstä ja -politiikasta. Miten nuorisotyössä hyödynnetään tietoa osana toimintaa ja tulevan suunnittelua? Onko tiedossa aukkoja ja jos, kuinka ne paikataan? Seminaarissa avataan sitä, millaisia näkymiä nuorisotyöhön aukeaa tilastoinnin, dokumentoinnin ja tuoreen kunnallisen nuorisotyön selvityksen valossa.

Puhujat:

Puhujat vahvistetaan myöhemmin.

Millaista on nuorisotyö uusissa tulevaisuuden kestävissä kunnissa 2030?

Kuntaliitto

Millaista on nuorisotyö uusissa tulevaisuuden kestävissä kunnissa 2030? Kestävä kunta turvaa sekä nykyisille että tuleville sukupolville hyvän elämän mahdollisuudet tasavertaisesti samalla, kun se ottaa huomioon luonnon kantokyvyn ja planetaariset rajat. Miten nuorisotyö kiinnittyy osaksi kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoa kunnissa? Mitkä ovat nuorisotyön nykyiset vahvuudet? Entä miten toimintaa ja työtä tulisi uudistaa, jotta se kiinnittyisi yhä vahvemmin kaikkiin kestävän kehityksen näkökulmiin?

Ohjelma on kaksikielinen.

Puhujat:
Puhujat vahvistetaan myöhemmin.

Taide ja nuoret nyt – nykyajassa syntyvän taiteen mahdollisuuksia

Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö / Nuori Taide

Antaudu ajattelemaan nykyajan taidetta kasvun ympäristönä! Taide ja nuoret nyt -ohjelma tarjoaa erilaisia ajattelun malleja sekä esimerkkejä taiteilijoiden ja nuorten taiteesta. Teoreettisena viitekehyksenä on puhujan vuonna 2019 valmistunut väitöskirja ”Nykytaide oppimisen ympäristönä”. Esimerkkejä käytännöstä antaa mm. Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön Nuori Taide -toiminta.

Luennolla voi laajentaa näkemystä taiteen roolista nuorten kasvun tukemisessa ja heidän hyvinvoinnissaan. Luennon tavoitteena on avata ymmärrystä siitä, miten eri tavoin taide voi olla osa nuorisotyötä, kun taide käsitetään ihmiselle luontaisena käyttäytymisen muotona. Toiseksi rohkaistaan huomamaan nykyajan taiteen monimuotoisuus ympäristönä, joka tarjoaa mahdollisuuden pohtia elämää, maailmaa ja itseä sekä keskustelunpaikkana muiden kanssa. Luento rohkaisee yhteistyöhön nykytaiteilijoiden kanssa ja ottamaan heiltä esimerkkiä, miten maailmassa olevia asioita voi käsitellä yksin tai yhdessä muiden kanssa. Ohjelma sisältää luennon lisäksi omaa ja yhteistä taiteen tarkastelua ja keskustelua taiteesta.

Puhujat:
Päivi Venäläinen, toiminnanjohtaja

Mitä jos nuorisotyöhön ei pääse tai huvita tulla? – Liikkuva nuorisotyö ratkaisuna nuorten yhdenvertaisempaan kohtaamiseen

Liikkuvan nuorisotyön verkosto

Nuorisotyö kohtaa vain pienen osan nuorista lähes kaikkialla maassa. Jotkut nuoret eivät kykene erinäisistä syistä osallistumaan kaikille nuorille tarkoitettuihin palveluihin, kun toiset taas hakeutuvat tarkoitukselle paikkoihin joissa aikuiset ja ammattilaiset eivät heitä tule häiritsemään. Näilläkin nuorilla on kuitenkin usein tarve turvallisten aikuisten kohtaamiseen. Ennen kaikkea jokaisella nuorella on yhdenvertainen oikeus nuorisotyöhön, joka ei nykyisellään toteudu kovinkaan hyvin. Mitä me voimme tehdä tehdäksemme nuorisotyön saavuttavuuden parantamiseksi nuorille jotka eivät etäisyyksien, kulkumahdollisuuksien tai palveluiden puutteen takia pääse osallisiksi nuorille suunnattuihin palveluihin? Entä miten pääsemme työskentelemään nuorten kanssa joita eivät nuorisotyöntekijät voisi vähempää kiinnostaa tai jotka eivät koe tarpeelliseksi hakeutua palveluidemme ääreen?

Liikkuvaa nuorisotyötä eripuolilla maata toteuttavat nuorisotyöntekijät esittelevät omien toimintaympäristöjensä haasteita nuorisotyön saavutettavuuden suhteen ja kertovat kuinka ovat liikkuvan nuorisotyön avulla päässeet kohtaamaan myös ennen palveluidensa ulkopuolle jääneitä nuoria. Keskustelemme myös siitä, mikä näiden nuorten kohtaamisesta tekee erityisen tärkeää.

Puhujat:
Aleksi Ahlakorpi, nuorisotyöntekijä, Utsjoen nuorisotyö
Mika Inkeroinen, nuorisotyöntekijä, Äänekosken nuorisopalvelut
Mikko Kiri, Liikkuva nuorisonohjaaja, Kotkan nuorisotoimi
Niilo Karjalainen, hankekoordinaattori, Aseman Lapset

Sekasin Gaming, verkkoalustojen mahdollisuudet ja haasteet

MIELI Suomen Mielenterveys ry / Sekasin kollektiivi

Sekasin Gaming on veteraanitoimija Discord alustalla. Olemme vuodesta 2018 päässeet kehittämään verkossa tehtävää toimintaa syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Yhteisössämme on 19 000 suomalaista nuorta, joista useat kärsivät mielenterveysongelmista ja yksinäisyydestä sekä kamppailevat muiden haastavien ongelmien kanssa. Pystymme tarjoamaan korkeatasoisen katsauksen Discordin ja sen kaltaisten nettipalveluiden hyödyntämiseen nuorten kanssa tehtävän työn parissa, tuomme esille toimintamalleja, joiden avulla olemme saavuttaneet menestyksemme.

Puhujat:
Joosua Valkeakunnas, Sekasin Gaming, MIELI Suomen Mielenterveys ry / Sekasin Kollektiivi
Miguel Reyes, Sekasin-chat, MIELI Suomen Mielenterveys ry / Sekasin Kollektiivi

Arki poikkeustilassa. Miten nuorten arki on sujunut korona-aikana ja miten palvelut ovat tukeneet nuorten arkea?

Nuorisotutkimusverkosto

Ohjelmanumero lisää ymmärrystä korona-ajan vaikutuksista nuorten hyvinvointiin, arkeen ja palveluihin. Tiedon avulla voi ymmärtää sitä, mitä koronan jälkipyykki vaatii nuorten palveluilta.

Puhujat:
Lotta Haikkola, akatemiatutkija
Sami Myllyniemi, nuorisotutkija

Kestävä tulevaisuus – millainen se on ja mikä on tie sinne nuorten mukaan?

Nuorisotutkimusverkosto & Valtion nuorisoneuvosto

Minkälaiset ratkaisut ovat nuorten mielestä oikeudenmukaisia tai toivottavia, kun ilmastonmuutokseen sopeudutaan? Millaisia ilmastopoliittisia toimenpiteitä nuoret pitävät tehokkaina, millaisia asioita Suomen valtion pitäisi edistää ja mistä asioista emme ainakaan saisi luopua – tuli mitä tuli? 

Vuoden 2021 Nuorisobarometrin teemana on kestävä kehitys ja ilmasto. Tulokset julkaistaan maaliskuussa 2022. Nuorisotutkimusseuran ohjelmassa NUORI2022-tapahtumassa käsittelemme barometrin tulosten pohjalta manner-Suomessa asuvien nuorten asenteita, arvoja ja näkemyksiä. Teemoina ovat ympäristötieto ja sen lähteet, ilmastotunteet, kulutuskäyttäytyminen ja toiminta yhdessä muiden kanssa.

Puhujat:
Tomi Kiilakoski, vastaava tutkija, Nuorisotutkimusseura ry
Anssi Pirttijärvi, suunnittelija, Valtion nuorisoneuvosto

Moderoinnista omaehtoisuuteen – vaihtuuko valta verkossa?

Osallisuuden osaamiskeskus


Mitä kaikkea nuorten omaehtoinen vaikuttaminen verkossa voi olla? Onko kaikilla samat mahdollisuudet vaikuttaa? Miten mahdollinen eriarvoisuus näkyy käytännössä? Kuka saa äänensä kuuluviin? Millaisia valta-asetelmia vaikuttamiseen liittyy? Ohjelmaosuus tarjoaa näkökulmia digitaaliseen nuorisotoimintaan. Kolme herättelevää asiantuntijapuheenvuoroa virittävät osallistujat keskusteluun ja ideoiden vaihtoon. Videoitujen puheenvuorojen teemat vaihtelevat digiyhteiskunnan luokkaistumisesta aina etsivään nuorisotyöhön verkossa sekä väkivallattomaan kansalaistottelemattomuuteen vaikuttamiskeinona. Ohjelmaosuuden tavoitteena on purkaa nuorten osallisuutta kuormittavia stereotypioita.

Puhujat:
Julia Petäjä, projektikoordinaattori / asiantuntija, Kehittämiskeskus Opinkirjo
Marko Pesonen, tietopalveluohjaaja, Koordinaatti

Yhdessä kohti kestävää hyvinvointia – kokemuksia kanssatutkimuksesta nuorisotyössä

Pakolaisnuorten tuki ry

Miten nuorisotyö ja tutkimus voivat yhdessä parantaa nuorten hyvinvointia? Esimerkkinä Pakolaisnuorten tuki ry:n ja ALL-YOUTH-tutkimushankkeen yhteistyö.

Puhujat:
Päivi Honkatukia, nuorisotutkimuksen professori, Tampereen yliopisto
Olli Sillanpää, kehittämispäällikkö, Pakolaisnuorten tuki ry
Munir Khesraw, Pakolaisnuorten tuki ry

Erätauko-paneelikeskustelu: Nuoret ja kestävä tulevaisuus – kokemuksia metsistä ja ilmastonmuutoksesta

Partio

Tässä keskustelutilaisuudessa Erätauko-menetelmää käytetään paneelimaisella tavalla ja yleisö saa seurata keskustelua tilassa. Ajankohtaisen keskustelun tavoitteena on rakentaa yhteistä ymmärrystä erilaisista ajatuksista ja huolista koskien metsiä, metsätaloutta, ilmastonmuutosta ja kestävää kehitystä ja saada myös nuorten äänet kuuluviin. Mitä metsät meille merkitsevät? Mitä nuoret ajattelevat metsätaloudesta ja ilmastonmuutoksesta? Mikä tuo meille toivoa?

Mukana keskustelemassa on erilaisia ihmisiä eri taustoista. Tilaisuuteen osallistujana pääset kuulemaan nuorten sekä eri tahojen edustajien ajatuksia sekä erilaisia näkemyksiä myös oman ajattelun ja työsi tueksi. Tavoitteena on ymmärtää ja löytää erilaisia näkökulmia, esitellä Erätauko-menetelmää ja tuoda näkyviin partiolaisten halun luoda yhteiskuntaan rakentavaa ja toisia ymmärtävää keskustelukulttuuria välillä polarisoituneestakin teemasta. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Suomen Partiolaisten pääyhteistyökumppani UPM:n ja yhteistyökumppani Erätauko-säätiön kanssa.

Puhujat:
Erätauko-paneelikeskustelu: Maija Kuivalainen, nuorisoalan ilmastodelegaatti, Allianssi ry
Mirva Matikka, hallituksen jäsen, Suomen Partiolaiset
Pyry Männikkö, partiolainen Sari Laine, asiantuntija, Kestävä arki, Sitra
Sami Oksa, sidosryhmäsuhdejohtaja, UPM Metsä
Fasilointi: Laura Arikka, toimitusjohtaja, Erätauko-säätiö

Erätauko-keskustelu: Taidot onnistua 2040-luvulla – miten valmistamme nuoria tulevaisuuteen?

Partio

Tule pallottelemaan ajatuksia, miten nuorten kanssa voidaan käydä keskustelua tulevaisuudesta ja siihen vaikuttamisesta. Kannustetaan nuoria toivottavan tulevaisuuden aktiiviseen tekemiseen!

Workshopin alustuksena tutustutaan partion tulevaisuustyöhön ja Partiokasvatuksen tulevaisuus -projektiin. Ohjelman workshop-osuus keskittyy tulevaisuusdialogin käymiseen ja pyrkii löytämään ratkaisuja positiivisen tulevaisuuskuvan luomiseen nuorten kanssa. Minkälaisena näemme nuorten tarvitsemat taidot tulevaisuudessa?

Kysymystä lähestytään ryhmätyömenetelmän kautta, jonka tavoitteena on tuottaa tulevaisuustietoa eri asiantuntijoiden yhteistuotoksena. Saat konkreettisia menetelmiä tulevaisuustyöhön nuorten kanssa, ideoita, keinoja ja menetelmiä nuorten kanssa tehtävään tulevaisuusohjaukseen ja pääset hyödyntämään monialaista osaamista tulevaisuustyöhön nuorten kanssa. Tavoitteena on tukea nuorten kanssa tehtävää työtä ja samalla tehdä tunnetuksi keskustelumetodi, jolla voimme ratkaista myös nuorten parissa tehtävän keskustelun haasteita.

Puhujat:
Sonja Uschanov, hallituksen jäsen, Suomen Partiolaiset
Fasilointi: Laura Arikka, toimitusjohtaja, Erätauko-säätiö

Miten nuorten eriarvoistuminen vaikuttaa nuorisotyöhön?

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Nuorten eriarvoisuus kasvaa jatkuvasti: erot esimerkiksi terveydessä ja hyvinvoinnissa, toimeentulossa ja yhteiskuntaan luottamisessa jakavat nuoria yhä voimakkaammin eri ryhmiin. Miten se näkyy nuorisotyön arjessa? Millaisia muutoksia tarvitaan, jotta nuorisotyöllä voitaisiin osaltaan torjua eriarvoistumista? Aiheeseen perehtyneet tutkijat kertovat ajankohtaiset faktat, ja nuorisotyön tekijät ja johtajat eri toiminnoista jakavat kokemuksensa ja näkemyksensä.

Puhujat:

Alustus:
Kalevi Sorsa -säätiön hankevastaava (tarkempi henkilö varmistuu myöhemmin)

Panelistit:
Poikien Talon edustaja
Tyttöjen Talo Oulun edustaja
Essi-Ilona Sorsa, erityisnuorisotyöntekijä, Kouvolan kaupunki

“Haluan olla onnellinen ja kokea paljon ja elää täysillä” – Nuorten elämänpäämäärät 2020-luvulla

Tampereen yliopiston Civic Purpose -projekti

Osallistu vuorovaikutukselliselle luennolle, jossa tulet kuulemaan ysiluokkalaisten elämänpäämääristä, elämäntarkoitustutkimuksesta ja päämäärätietoisuuden merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille. Pääset myös peilamaan omia elämänpäämääriäsi ja pohtimaan kanssamme, miten tutkittua tietoa voisi hyödyntää koulussa ja nuorisotyössä.

Puhujat:
Merja Viljanen, Tampereen yliopiston Civic Purpose -projektista
Elina Kuusisto, Tampereen yliopiston Civic Purpose -projektista

Teknologia – ympäristön pelastus vai tuho

Verke

Netflixin katselu & sähköposti, miten ne osaltaan tuhoavat maapallon? Mistä on kyse ja mitä asioille voi tehdä? Mikä on nuorisotyön rooli ja merkitys asiassa? Luvassa teoriaa ja käytännön vinkkejä.

Puhujat:

Marcus Lundqvist, suunnittelija, Verke
Jarno Alastalo, verkkoyhteisöjen asiantuntija, Making People Happy

Ilmastotekoja lautasellinen kerrallaan

WWF

Ruoka on ympäristön kannalta tärkein arjen valinta, ja jokainen nuori voi tehdä lautasellaan vaikuttavia ilmastotekoja. Paneelissa keskustelemme siitä, miten nuoret voivat torjua ilmastonmuutosta edistämällä kestäviä ruokavalintoja. Kuulemme esimerkkejä muun maussa yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisesta, kouluruokaan vaikuttamisesta ja ruokateemaisen podcastin pitämisestä.

Puhujat:
Elisa Niemi, suojeluasiantuntija
WWF -nuoret

Klikkaa tästä palataksesi alkuun.

Svenskspråkigt/tvåspråkigt program

På UNG2022-dagarna kan du helt och hållet välja ett tvåspråkigt program med ett par tvåspråkiga inslag! Det svenskspråkiga programmet är aktuellt och mångsidigt och har planerats tillsammans med våra svenskspråkiga samarbetspartners.

Verktyg för att förebygga mobbning i skolor och läroinrättningar

Kompetenscenter Nuoska

Under programmet beskrivs tre verksamhetsmodeller som skall utvecklas eller etableras inom ramen för kompetenscenterverksamheten inom Nuoska. Modellerna förebygger mobbning och/eller hjälper dem som har utsatts för mobbning. Alla modeller fungerar enligt en kamratstödstanke och är avsedda som verktyg för skolor och andra stadiet. Deltagaren lär känna modellerna ur skolpersonalens, den deltagande ungdomens och ungdomsarbetarens perspektiv. Programmets genomförare har varit personligt involverade i utvecklingen av metoderna och arbetat med frågorna i praktiken. 

Förutom en kort introduktion till modellerna kommer varje deltagare att ha möjlighet att lära känna och diskutera en av modellerna mera ingående i en workshop.  Programmet genomförs som en hybridmodell som omfattar en presentationsdel, en workshop och en sammanfattning.

Modeller som presenteras: 
M-Crew / Vantaan kaupunki 
Vahvuudet esiin – Fri från mobbning  / Folkhälsan (& Valopilkku)
Respekt / Luckan 

Programmet är tvåspråkigt.

Föreläsare:
Kari Järvinen / Vanda Stad
Johanna Östling / Föreningen Luckan rf
Frida Westerback & Linda Fagerudd / Folkhälsans Förbund (i samarbete med Tina Holmberg-Kalenius / Valopilkku)

Varför behövs ungdomsarbete i skolor och läroanstalter? 

Kompetenscenter Nuoska

Programmet är en paneldiskussion.

Under programmet ger vi svar på följande frågor: Varför behövs ungdomsarbete? Varför fungerar ungdomsarbete? Varför behövs ungdomsarbete i skolor och läroanstalter? Vad kan vi säga efter Nuoskas två första verksamhetsår?

Deltagarna kan delta i diskussionen genom att utnyttja digital teknik.

Programmet är tvåspråkigt. Varje föreläsare använder sitt eget modersmål.

Föreläsare: 
Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela / Juvenia
Anna Siegfrids / Åbo Akademi
Eila Kauppinen / Nuorisotutkimusseura / Ungdomsforskningssällskapet

Ledarskaps och delaktighets tabula rasa

Kompetenscentret för delaktighet och påverkan

Workshop är ämnad för ungdomsområdets ledare och sakkunniga, som vill reflektera tillsammans med andra frågor, som är relaterad till delaktighetsarbete och hur man lederdet. Workshoppen erbjuder en plats för friformad diskussion och träff, var deltagare kanhitta lösningar och hjälp till krävande eller utmanande frågor, som det har träffats på jobbet. Vi kommer att diskutera och dela goda praxis, experiment och verktyg, som kunde understödja dig att leda och skapa delaktighet.

Programmet är tvåspråkigt.

Föreläsare: 
möjliggörare för Kompetenscentret för delaktighet ock påverkan

Självskadebeteende och (digitalt) stöd

Luckan

Självskadebeteenden och destruktiva tankar hos unga, speciellt unga kvinnor, har kontinuerligt ökat under 2000-talet och under föreläsningen kommer vi att diskutera bakgrundsfaktorer, orsaker och uttryck.

Under föreläsningen får deltagarna ta del av teori och forskning som handlar om självskadebeteende, och tillsammans fundera på hur vi som vuxna kan notera, bemöta och stödja barn och unga som har destruktiva tankar och beteendemönster. Föreläsningen lyfter fram bemötande som främjar ungas välmående i stunden och även på ett långsiktigt plan. Under föreläsningen kommer vi också att diskutera hur vi kan nå ut till unga via digitala plattformer och stöda dem som tänker på eller som håller på med självskadebeteende.

Programmet är svenskspråkigt.

Föreläsare: 
Helena Godenhjelm, Luckan
UngInfo

Hur ta svåra saker till tals? Vikten av ansvarsfull kommunikation inom suicidprevention

Luckan, Psykosociala förbundet THL

Hur ska man bemöta en suicidnära person och vad ska man säga? Hur kan vi öka diskussionen om suicid i samhället? Bland annat dessa frågor tar Johanna Cresswell-Smith och Tina Kärkinen upp i sin rapport “Bara någon skulle ha sett mig – suicidprevention i en finlandssvensk kontext” (2020).

Att sätta ord på känslor och våga ta svåra saker till tals är a och o när det gäller hjälpsökande. Genom att öka diskussionen i samhället kan vi minska tabun och stigma kring ämnet, sänka tröskeln för att söka hjälp och göra det lättare för personer att få stöd.

Programmet är svenskspråkigt.

Föreläsare: 
Tina Kärkinen, Psykosociala förbundet
Johanna Cresswell-Smith, THL

Inkludering i McDonalds tamburer och ute på byavägar – mobilt ungdomsarbete bemöter och involverar

Aseman Lapset ry / Walkers on Wheels 2 -hanke

Känslan av inkludering härrör i grunden från små, enkla saker. Programmet inspirerar deltagaren att tänka på inkludering av unga ur nya perspektiv, utmaningar och inspirerar dem att erbjuda hörselupplevelser till alla ungdomar. Dessutom delar vi med oss av goda erfarenheter av gräsrotsinkludering i Wauto-aktiviteter och presenterar den information som samlats in i Walkers on Wheels-projektet om ungdomar och ungdomsarbetare som påträffas.

Programmet är tvåspråkigt.

Bildspelet kan följas på finska och svenska. Föreläsningssektionerna presenteras huvudsakligen på finska. Frågor kommer att besvaras på båda språken.

Föreläsare: 
Minna Lahtela / Walkers-verksamhetsansvarig, Aseman Lapset ry
Roy Pietilä / Projektkoordinator, Aseman Lapset ry
Niilo Karjalainen / Projektkoordinator, Aseman Lapset ry

Hurdant är ungdomsarbetet i de nya hållbara kommunerna år 2030?

Kommunförbundet

Den hållbara kommunen säkrar ett gott liv och jämlika möjligheter för kommande generationer, samtidigt som den beaktar naturens bärkraft och de planetariska gränserna. Hur kopplas ungdomsarbetet till kommunens arbete för att verkställa målen för hållbar utveckling? Vilka är ungdomsarbetets styrkor just nu? Och hur borde verksamheten och arbetet förnyas, så att det skulle kopplas allt starkare till de olika synvinklarna av hållbar utveckling?

Programmet är tvåspråkigt.

Föreläsare fastställs senare.

Klicka här för att återgå till toppen av sidan.

Katso myös