EU:n nuorisodialogi

EU:n nuorisodialogi on nuorisoasioita koskeva nuorten ja EU:n päätöksentekijöiden välinen keskustelumenettely, jolla halutaan edistää nuorten ja nuorisojärjestöjen vuoropuhelua päättäjien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

EU:lla on kolme tärkeätä työkalua nuoriin liittyvissä toimissaan. Erasmus+ on näistä tunnetuin, ja sen kautta nuorilla on mahdollisuus lähteä opiskelija- tai nuorisovaihtoon. Euroopan Solidaarisuusjoukot (European Solidarity Corps) on uusi vapaaehtoistyöohjelma, jonka avulla kymmenet tuhannet nuoret tulevat lähivuosina tekemään vapaaehtoistyötä eri puolilla Eurooppaa. EU:n nuorisodialogi on näistä ehkä vähiten tunnettu.

Nuorisodialogilla, joka aiemmin tunnettiin nimellä jäsennelty vuoropuhelu (Structured Dialogue), halutaan edistää nuorten ja nuorisojärjestöjen vuoropuhelua päättäjien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Vuoropuheluita on järjestetty eri teemoista jo vuodesta 2010 lähtien, ja niistä kerättyä tietoa on käytetty päätöksenteossa kaikilla tasoilla. Nuorisodialogia käydään aina 18 kuukauden sykleissä EU-puheenjohtajuustrion johdolla.

Tällä hetkellä on menossa dialogin 8. vaihe, jossa puheenjohtajamaina toimivat Saksa, Portugali ja Slovenia. Puheenjohtajamaat ovat valinneet yhteiseksi teemakseen “Space and opportunities for all”, joka käytännössä käsittelee nuorten osallistumismahdollisuuksia.

Keväällä 2021 järjestettiin em. teemasta eurooppalainen kysely, jossa kartoitetaan nuorten mielipiteitä osallisuuteen liittyvistä asioista. Kyselyllä pyrittiin kartoittamaan, minkälaisissa julkisissa tiloissa nuoret haluavat viettää aikaa, keskustella poliittista näkemyksistään, tavata päättäjiä ja organisoida itselleen tärkeitä hankkeita. Kyselyn pohjalta tehdään yhteinen eurooppalainen tavoiteohjelma, jota sitten viedään eteenpäin eri päätöksentekoelimiin paikallisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla.

Suomessa nuorisodialogin toteuttamisesta vastaamme me Allianssilla. Kyselyyn voivat vastata 13-29-vuotiaat nuoret suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kyselyn vastausaika päättyi kesäkuussa. Seuraava kysely toteutettaneen syksyllä 2022 myöhemmin päätettävästä aihealueesta.

Katso myös