Vaikuttamisrauha

Vaikuttamisrauha on Allianssin koordinoima hanke, jonka tavoitteena on edistää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja rakentavaa keskustelukulttuuria. Kampanjan lähtökohtana on tarve torjua nuoriin kohdistuvaa vihapuhetta ja häirintää. Vaikuttamisrauha on keskeinen osa vuoden 2021 Politiikkaviikon ohjelmaa.

Tavoitteet

Vaikuttamisrauha on 12-29-vuotiaiden nuorten vaikuttamis- ja viestintäkampanja, jonka tavoitteena on edistää rakentavaa keskustelukulttuuria ja nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Sen lähtökohtana on tarve torjua nuoriin kohdistuvaa vihapuhetta, syrjintää ja häirintää. Kampanjassa korostetaan demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen näkökulmia, kuten normikriittisyyttä ja nuoren omia vaikuttamisen reittejä niin lähiyhteisöissään kuin yhteiskunnassa laajemminkin.

Vaikuttamisrauha nuorille – viisi teesiä

  • Jokaisen tulee saada vaikuttaa vihasta vapaana
  • Rakentavan keskustelukulttuurin luominen on yhteinen asia
  • Kriittisen medialukutaidon hallitseminen parantaa demokratiaa
  • Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia on välttämätöntä parantaa
  • Vaikuttamisrauha luo pysyvää muutosta

Osallistu Vaikuttamisrauhaan!

Vaikuttamisrauha etsii myös konkreettisia politiikkatoimia yhteiskunnallisen muutoksen synnyttämiseksi. Politiikkatoimet jaetaan kolmeen kategoriaan: kansainväliset toimet, kansalliset toimet ja pidemmän aikavälin toimet. 

Mitä toimia vihapuheesta vapaa yhteiskunta tarvitsee? Osallistu kyselyyn kampanjan lopullisista tavoitteista! Kysely on tarkoitettu kaikille nuorille heidän osallistamisekseen politiikkatoimien suunnitteluun.

✉️ Tilaa Vaikuttamisrauha-kampanjan uutiskirje!

Napsahtaisiko sinulla rasteja tähän bingoruudukkoon? ❌ Jos vastasit kyllä, on todennäköistä, että olet kohdannut, kokenut tai todistanut vihapuhetta. 😰

Jokaisella pitäisi olla rauha ja mahdollisuus vaikuttaa ilman pelkoa ja vihaa. Vaikuttamisrauha-hanke etsii vastauksia siihen, miten vihapuhe saataisiin kitkettyä yhteiskunnastamme. 💪💬

Vihapuhebingoa jakamalla teemme ilmiöstä näkyvän ja herätämme yhdessä keskustelua Vaikuttamisrauha-kampanjan tarpeellisuudesta. Lataa bingo kampanjan somekuvapankista ja jaa se täytettynä kanavissasi!

Vaikuttamisrauha blogissa:

Vaikuttamisrauhan toteuttaa Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi.

Yhteistyökumppaneina ovat:
Hyvin sanottu -kampanja
Kirkon ulkomaanavun Changemaker-hanke
Kehittämiskeskus Opinkirjo
Demarinuoret
Demariopiskelijat SONK
KD Nuoret
Keskustanuoret
Keskustaopiskelijat
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta
Kokoomusnuoret,
RKP Nuoret – Svensk Ungdom
Vasemmistonuoret
Vasemmisto-opiskelijat
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto

Nuorten suunnitteluryhmään on nimetty Tuomas Karvonen, Maija Kuivalainen, Eveliina Leskelä, Konsta Lindi, Oscar Lindvall ja Camilla Relander.

Vaikuttamisrauha saa EU-rahoitusta Erasmus+-ohjelmasta. Lue lisää Erasmus+-ohjelmasta täältä. Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Katso myös