Politikveckan

Politikveckan är en temavecka om samhällelig påverkan för unga. Under årets Politikvecka 2–8.11.2020 ordnas jämlika samtal mellan unga och beslutsfattare om hur en bra stad eller kommun ser ut. 

Vem som helst kan anmäla sig som anordnare av ett Drömmarnas kommun -samtal för ungdomar och kommunala beslutsfattare! Ordnandet av ett samtal går enkelt med hjälp av de videor och material som tillhandahålls av Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians och Dialogpaus-stiftelsen.

Samarbetspartner

Faddrar för Politikveckan är minister Li Andersson som ansvarar för utbildning och skolor samt minister Anna-Maja Henriksson som ansvarar för val och demokrati.

Undervisnings- och kulturministeriet
Justitieministeriet
Undervisningsstyrelsen
Undervisningssektorns fackorganisation OAJ
Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf
Keskustan Opiskelijaliitto
Centerungdomens förbund i Finland
Samlingspartiets ungdomsförbund
Samlingspartiets studerandeförbund Tuhatkunta
Finsk Ungdom
Blå Ungdom
Socialdemokratisk Ungdom 
Socialdemokratiska Studerande – SONK
Finlands Kristdemokratiska Unga
Svensk Ungdom
Vänsterunga
Vänsterstuderande
De gröna unga och studerandes förbund
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS
Finlands Gymnasistförbund
De yrkesstuderandes förbund i Finland – SAKKI
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU
Förbundet för Finlands Ungdomsråd – Nuva
Utvecklingscentralen Lärorik
Nuori Kirkko
European Youth Parliament Finland – EYP Finland 

Katso myös