Politikveckan

Politikveckan är en temavecka som befrämjar samhällspåverkan för unga. Delta med en grupp ungdomar i Politikveckan 1.-7.11.2021!

Politikveckan är en riksomfattande temavecka som befrämjar samhälleliga påverkningsmöjligheter för unga i åldern 12-20 år. Vilken ungdomsgrupp som den helst kan delta i evenemanget – en skolklass, en studentkår, en ungdomsfullmäktige, en scoutkår eller en hobbygroup! Målet är att lära sig olika sätt att påverka både i sin närmiljö och hela världen samt att bekanta sig med politik.

I år är temat för Politikveckan fred att påverka. Fred att påverka är en kampanj för att främja de ungas empowerment och konstruktiva dialogkultur. Kampanjen kommer att publiceras i Politikveckan 1.-7.11.2021.

Vi erbjuder läromaterial till utbildningsinstitutioner och grupper av ungdomar som deltar i Politikveckan. Med hjälp av materialet kan du med ungdomar hantera olika frågor i det kommande regionalvalet; finsk demokrati, egna möjligheter till inflytande, hatprat och de egna rättigheterna i samhället. Dessutom ingår material för konferensen om Europas framtid: Är du och dina elever intresserade av åtgärder för att stoppa klimatförändringarna? Hur är det med jämställdhet och icke-diskriminering eller barn och ungas rättigheter? Hur ska framtidens ekonomi och samhälle se ut? Hurdan värld drömmer dina elever om? Hur kan Europa se ut som bäst? Anmäl dig till Politikveckan senast fredagen den ​​29.10.2021.

Anmäl dig här!

Katso myös