Asiakirjat

Erilaiset asiakirjat antavat suuntaa päivittäiselle työllemme ja ohjaavat käytäntöjämme. Lisää dokumentteja, kuten talousarvion, toimintasuunnitelman ja hallituksen pöytäkirjat, löydät koottuna materiaalipankista.

Katso myös