Nuorisoalan uutisia

23.03.2018: Allianssin yt-neuvottelut ovat päättyneet

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Koko Allianssin henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä päätettiin helmikuun lopussa.

Yhteistoimintaneuvottelujen taustalla on Allianssin siirtyminen uudenlaiseen rahoitus- ja toimintamalliin nuorisoalan osaamiskeskukseksi nimeämisen myötä, tarve kohdentaa resurssit paremmin järjestön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä muista toiminnan muutoksista johtuvat syyt.

Neuvottelujen ensisijaisena tavoitteena oli muodostaa toimintakykyinen organisaatio, jolla kyetään vastaamaan osaamiskeskustoiminnan ja Allianssin strategian asettamiin tavoitteisiin. Lisäksi neuvotteluissa tavoiteltiin Allianssin kulurakenteen painopisteen siirtämistä entistä enemmän hallinnollisista kuluista toiminnallisiin kuluihin.

Neuvottelujen tuloksena Allianssin toimiston organisaatio muuttuu tavoitelähtöisemmäksi ja hierarkiaa vähennetään. Organisaatiomuutoksen ja uusien tehtävien myötä työtehtäväkokonaisuuksia on lakkautettu ja uusia perustettu. Osa uusista tehtävistä on onnistuttu täyttämään nykyisen henkilöstön piiristä ja osaan rekrytoidaan tekijät myöhemmin avoimella haulla. Yksi uusiin työtehtäviin siirtymisen myötä vapautunut työtehtävä jätetään toistaiseksi täyttämättä. Neljä henkilöä on jouduttu irtisanomaan. Lisäksi neuvotteluja työsuhteen ehtojen muuttamisesta jatketaan työnantajan ja työntekijöiden välillä, tavoitteena päästä yhteiseen sopimukseen.

Nyt toimeenpannut muutokset aiheuttavat ymmärrettävästi hetkellisesti tavallisen toiminta- ja palvelukyvyn laskua, joten pyydämme jäsenjärjestöiltä ja muilta kanssamme työskenteleviltä kärsivällisyyttä ja ymmärrystä.

 

Lisätiedot: Pääsihteeri Anna Munsterhjelm, 040 5879514
Takaisin