Nuorisoalan uutisia

01.02.2018: Haku kestävän kehityksen eli Nuorten Agenda 2030 -ryhmään on käynnissä

Pääministeri Juha Sipilän johtaman Kansallisen kestävän kehityksen toimikunnan yhteyteen perustettiin keväällä 2017 Nuorten Agenda 2030 -ryhmä ja nyt haetaan toisen kauden ryhmään jäseniä.

Ryhmän nuoret jäsenet kirittävät toimikunnan työtä Suomen kestävän kehityksen nuorisotoimijoina ja osallistuvat yhteistyössä toimikunnan kanssa kestävän kehityksen suunnitteluun, toimeenpanoon, seurantaan ja ideointiin. Eri puolilta Suomea nimettävien nuorten tehtävänä on myös viestiä kestävän kehityksen haasteista sekä innostaa oman alueensa nuoria mukaan konkreettiseen kestävän kehityksen työhön.

Viime kaudella ryhmä mm. järjesti kestävän kehityksen presidenttivaalipaneelin, jossa ilmastoon ja nuoriin liittyviin kysymyksiin saatiin vastauksia kuudelta presidenttiehdokkaalta. Ryhmä oli myös mukana ideoimassa kansallisia kestävän kehityksen seurantaindikaattoreita ja sai läpi nuorten luottamusta yhteiskuntaan ja tulevaisuuteen koskevan mittarin. Ryhmä pääsi myös ehdottamaan ympäristöministeriölle, mitä ilmastotoimenpiteitä tulisi tehdä. Ryhmä kirjoitti tekstejä www.nuortenagenda.fi -sivustolle ja osallistui lukuisiin tapahtumiin puhujina, panelisteina ja kommentoijina.

\"Nuorten Agenda 2030 -ryhmä avaa nuorille ovia paikkoihin, jonne ei muuten olisi pääsyä. Iso yllätys oli, että tämän ryhmän kautta voi oikeasti vaikuttaa vaikkapa niihin ilmastotoimiin, mitä Suomi tekee.\", Nuorten Agenda 2030 - ryhmän jäsen ja ALL-YOUTH STN -tutkimushankkeen tutkija Heta Heiskanen sanoo.

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi koordinoi hakuprosessia ja huolehtii siitä, että ryhmään valitaan nuoria eri taustoista ja eri puolilta Suomea. Ryhmä toimii nykyisen kestävän kehityksen toimikunnan kauden loppuun eli vuoden 2019 loppuun asti. Jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan, mikä mahdollistaa monen nuoren osallistumisen vuorollaan. Ryhmän tapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti yhteistyössä Kansallisen kestävän kehityksen toimikunnan kanssa.

Ryhmään pääsemiseksi ei edellytetä kestävän kehityksen opintoja tai aiempaa kokemusta aihepiiristä. Mukaan voi päästä, jos on aktiivinen ja ennakkoluuloton, kiinnostunut kestävästä kehityksestä, omaa kokemusta järjestötoiminnasta tai muusta verkostoitumisesta nuorten parissa ja on valmis sitoutumaan ryhmän työskentelyyn. Ryhmään voivat hakea kaikki nuorisolain piirissä olevat eli alle 29-vuotiaat nuoret. Ryhmän jäsenyydestä ei makseta palkkaa, mutta kestävän kehityksen toimikunta tarjoaa ryhmän kokouksille tilat ja tarjoilut sekä matkakorvaukset silloin kun ryhmä kokoontuu toimikunnan kutsusta, yleensä Helsingissä.

Ryhmään haetaan lähettämällä vapaamuotoinen hakemus perusteluineen, voi olla videon muodossa, viimeistään perjantaina 16.2. klo 23:59 osoitteeseen kv(at)alli.fi. Hakemuksessa (enintään kaksi sivua / videon maksimipituus 5 minuuttia) pyydetään kertomaan itsestään, mahdollisesta opinto- ja työtaustasta, harrastuksista sekä oma perustelu siitä, miksi hakija olisi sopiva ryhmän jäseneksi. Lisäksi hakemuksessa on tärkeää avata missä ja mitä hakija tekisi Agenda 2030 tavoitteiden edistämiseksi nuorten parissa, esimerkiksi konkreettisen toimintasuunnitelman kautta (millaisia tapahtumia voisit järjestää, mistä aiheista kirjoittaisit blogitekstejä, miten toisit kestävän kehityksen teemoille näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa). Kerro myös, jos olet halukas toimimaan ryhmän puheenjohtajana, varapuheenjohtajana, viestintävastaavana tai yhteyshenkilönä ministeriön suuntaan. Edellisellä kaudella ryhmässä toimineilla on mahdollisuus hakea jatkokautta. Tavoitteena kuitenkin on, että noin puolet jäsenistä vaihtuu uudelle kaudelle

Ryhmän toimikausi alkaa 1.3.2018 ja kestää kalenterivuoden. Ryhmään valituille järjestetään perehdytystä kestävän kehityksen asiakysymyksistä ja ryhmän toiminnasta.

Lisätietoja Allianssin kansainvälisten asioiden asiantuntijalta, Noora Löfström, noora.lofstrom(at)alli.fi +358 444 16 52 64.

Nuorten Agenda 2030 -ryhmä toimii yhteistyössä ympäristöministeriön sekä valtioneuvoston kanslian ja ulkoministeriön kanssa ja lähettää edustajan Kestävän kehityksen toimikunnan kokouksiin. Ryhmä aloittaa myös yhteistyön ALL-YOUTH STN (allyouthstn.fi) tutkimusryhmän kanssa. ALL-YOUTH STN tutkii 16-25-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä sekä nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä, kasvusta ja hyvinvoinnista. Hanke tuottaa uusia ratkaisuja nuorten aktiivisempaan kansalaisuuteen kestävän kehityksen näkökulmista. Yhteistyö suunnitellaan yhdessä Nuorten Agenda 2030 -ryhmän kanssaTakaisin