Nuorisoalan uutisia

14.11.2017: Allianssi kannattaa lobbausrekisteriä

Open Knowledge Finlandin, Avoimen Ministeriön ja Transparency International Suomen käynnistämä Lobbaus läpinäkyväksi -kansalaisaloite vaatii eduskuntaa perustamaan vaikuttamisrekisterin.

Kansalaisaloitteen tavoitteena on yhtenäistää kansanedustajien sidosryhmätapaamisten julkistamista.

Aloitteessa velvoitetaan kansanedustajat ilmoittamaan rekisteriin sidosryhmätapaamiset, niiden osallistujat ja aiheet. Rekisteriin ei kirjata tapaamisia, jotka liittyvät yksityiseen asiaan tai väärinkäytöksestä ilmoittamiseen.

Demokratiassa eri tahoja sekä intressejä kuullaan kattavasti, avoimesti ja yhdenvertaisesti. Rekisteri edistäisi epävirallisen vaikuttamistyön avoimuutta tuomalla selkeästi esiin, mitkä tahot päätöksentekoon vaikuttavat ja miten.

Erilliset vaikuttajaviestintätoimistot ovat yleistyneet Suomessa viime vuosina. Myös monet kansalaisjärjestöt vaikuttavat päätöksentekoon aktiivisella vaikuttamistyöllä.

Allianssin edunvalvonnan ja vaikuttamistyön tavoitteena on maailma, jossa nuoret voivat hyvin ja sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus toteutuu.

Allianssi on sitoutunut eettiseen ja avoimeen vaikuttamistyöhön ja on siksi julkaissut edunvalvontaan liittyvät tapaamisensa verkkosivuillaan vuoden 2016 alusta alkaen. Vaikuttamistyömme tavoitteet, lausunnot ja muu materiaali löytyvät verkkosivuiltamme.

Lobbaus läpinäkyväksi -kansalaisaloite kerää kannatusilmoituksia 12.4.2018 saakka. Aloitteen voi allekirjoittaa www.kansalaisaloite.fi -sivustolla.

Suora linkki: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2653

Lisätietoja: Edunvalvonnan asiantuntija Heli Markkula, heli.markkula(at)alli.fi, 040 900 4882.Takaisin