Nuorisojärjestöt tiedottavat

30.10.2017: Suomen Partiolaiset ja HAMK uusivat yhteistyösopimuksen

Yhteiset onnistumiset siivittivät uuteen sopimukseen

Suomen Partiolaisten ja Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) yhteistyön tavoitteena on kehittää ja mallintaa sellaisia toimintatapoja, joilla partiossa hankittuja tietoja, taitoa ja osaamista voidaan tuoda näkyväksi sekä tunnistaa ja tunnustaa virallisessa koulutusjärjestelmässä ja työelämässä. Puolitoistavuotinen yhteistyö on jo tähän mennessä ehtinyt pitää sisällään muun muassa Roihu 2016 Finjamboreen opinnollistamista eri koulutusaloilla, yhteisten virtuaalisten osaamismerkkien suunnittelua sekä Evon alueen kehittämistä.

Nyt yhteistyön syventämisen tavoitteena on edistää vapaaehtoistyössä ja harrastuksissa hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista ammattikorkeakouluopinnoissa sekä työelämässä entistä laajemmin. Yhteistyötä laajennetaan myös opettajankoulutukseen niin, että opettajilla tulee olemaan tulevaisuudessa entistä monipuolisemmat taidot tunnistaa vapaaehtoistyössä hankittua osaamista. Tämän edistämiseen Partio ja HAMK kokoavat yhteisen tulkintafoorumin, jossa yhdessä linjataan käytännön tasolla opiskelijoiden vapaaehtoistyön opinnollistamista. Yhteistyötä jatketaan myös yhteisten virtuaalisten osaamismerkkien toteuttamisella.

Osapuolet sitoutuvat osaltaan yhdessä kehittämään Evon aluetta valtakunnallisena nuorten leiritoiminnan keskittymänä. Tätä tarkoitusta varten osapuolet perustavat Evon alueen kehittämisryhmän ja sitoutuvat sen avulla edistämään leirialueen kehittämistä.

Suomen ensimmäinen metsäalan virtuaalinen osaamismerkki

Suomen Partiolaiset ja HAMK toteuttivat ensimmäisenä Suomessa metsäalan perusosaamista kuvaavan virtuaalisen osaamismerkin kaikille yli 15-vuotiaille. Virtuaalisen osaamismerkin avulla merkin saaja voi osoittaa osaamistaan metsäalalla hyödyllisissä taidoissa. Osaamismerkkiä voi hyödyntää esimerkiksi opinnoissa ja työpaikkaa hakiessa. Metsäosaajan osaamismerkki muodostuu neljästä osakokonaisuudesta: metsä toimintaympäristönä, metsässä liikkuminen, metsien monimuotoisuus ja metsät elinkeinona. Lisätietoa Metsäosaajan merkistä sekä hakuohjeet löytyvät internetistä: https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/OQPHFTaMD0a1S/apply

 

 

Lisätietoja:

Suomen Partiolaiset:
Hallituksen jäsen Antti Reinikainen, 0403024724, antti.reinikainen(at)partio.fi
Kasvatusjohtaja Timo Sinivuori, 0400 511534, timo.sinivuori(at)partio.fi
Metsäkoordinaattori Jaakko Nippala, 040 451 9131, jaakko.nippala(at)partio.fi

Hämeen ammattikorkeakoulu:
Vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä, 0400904330, heidi.ahokallio-leppala(at)hamk.fiTakaisin