Nuorisoalan uutisia

08.08.2017: Allians söker en evenemangssekreterare

Allians söker en evenemangssekreterare för arrangemang av Allianskryssningen.

Allianskryssningen är årets största utbildningsevenemang inom ungdomssektorn och ordnas den 11-12.4.2018 ombord på Silja Europa. Till kryssningen väntas 1 400 deltagare som arbetar professionellt med ungdomsarbete och fostran. Evenemangssekreteraren deltar bl.a. i planeringen av kryssningen, i arrangemangen och i det praktiska genomförandet. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. hantering av anmälningar och kundtjänst, koordinering av utställningspunkterna och kundtjänst i anslutning till dessa. Evenemangssekreteraren ska dessutom delta i marknadsföringen av evenemanget och i programarbetet. I arbetsuppgifterna ingår även arrangemang av Allians övriga utbildningar och evenemang.

Vi söker en person som har erfarenhet av att arrangera stora evenemang och av kundtjänst och som har utmärkta samarbetsfärdigheter. Vi uppskattar erfarenhet och nätverk inom ungdomsområdet samt en lämplig utbildning. All typ av grafisk kompetens är till nytta i arbetet. Evenemangssekreteraren arbetar i Allians team för service och utveckling och är arbetspar till kryssningsproducenten.

Vi erbjuder en möjlighet att arbeta med ett intressant och välkänt projekt samt ett trevligt team och ett stöd från arbetsgemenskapen. Arbetsplatsen finns i Allianshuset i Östra Böle i Helsingfors. Arbetet börjar 1.10 eller enligt överenskommelse. Anställningen gäller fram till 31.5.2018. Vi efterlyser sökande i olika åldrar, av olika kön och personer från olika språk-, kultur- och minoritetsgrupper. I sin rekrytering tillämpar Allians principen om positiv särbehandling. Denna princip tillämpas då de sökande består av personer med likadan behörighet eller personer vars behörighet avviker endast lite från varandra och där den ena representerar en grupp som hotas av diskriminering.

Ansökan och CV med löneanspråk kan skickas senast 21.8 per e-post till adressen rekrytointi@alli.fi. Intervjuerna ordnas i Helsingfors den 28.8 och 29.8. Mer information fås av direktör Henni Axelin, tfn 040 900 4881.

www.allianssiristeily.fi

 Takaisin