Nuorisoalan uutisia

16.05.2017: Vapaaehtoistyöhön ja kansalaistoimintaan liittyvää sääntelyä ja käytäntöjä pyritään sujuvoittamaan

Kansalaisyhteiskuntaa ja vapaaehtoistyötä koskevien säädösten sujuvoittaminen ja käytäntöjen selkeyttäminen olivat aiheena oikeusministeriön 16.5. järjestämässä pyöreän pöydän keskustelussa. Esillä olivat erityisesti vapaaehtoistyön verotuskysymykset sekä tapahtumien lupa- ja ilmoitusmenettelyt.

Tilaisuuteen osallistui muun muassa eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän, kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan KANEn sekä valtioneuvoston demokratiaverkoston jäseniä.

Oikeusministeri Antti Häkkäsen mukaan keskustelun tavoitteena oli käydä läpi haasteita, normeja, säädöksiä ja tulkintakäytäntöjä vapaaehtoistoimintaan liittyen sekä löytää niihin ratkaisuehdotuksia.

- Hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on nykyistä parempi ja kevyempi sääntely kansalaisten arjen ja vapaaehtoistoiminnan parantamiseksi. Tällä keskustelulla pyrimme konkretisoimaan ja priorisoimaan niitä kysymyksiä, joihin säädösten sujuvoittamistyössä tulisi kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan osalta keskittyä.

Aiempien selvitysten perusteella haasteet eivät ole ensisijaisesti säädöstasolla, vaan erilaisten käytäntöjen ja tulkintojen moninaisuudessa. Esimerkiksi järjestöjen työtä vapaaehtoistoiminnan järjestäjinä voidaan keventää pitkälti viranomaiskäytäntöjä ja -tulkintoja selkeyttämällä sekä parantamalla tiedonkulkua viranomaisilta järjestöille

Oikeusministeriö vastaa vapaaehtoistyön toimintaedellytysten koordinoinnista ja kehittämisestä valtioneuvostossa. Demokratia.fi-sivustolle on koottu keskeiset vapaaehtoistoimintaa koskevat ohjeet järjestöille ja vapaaehtoisille.

Valtiovarainministeriön työryhmä esitti vuonna 2015 toimenpiteitä mm. vapaaehtoistyön verotukseen, kulukorvauksiin ja toimijoiden palkitsemiseen, vapaaehtoisten vakuutuksiin ja vastuisiin, avustusten hakujärjestelmän kehittämiseen sekä lupa- ja ilmoitusmenettelyiden keventämiseen liittyen. Monet raportissa esitetyistä toimenpiteistä ovat jo edenneet tai ovat parhaillaan työn alla. Oikeusministeriön koordinoima valtioneuvoston demokratiaverkosto seuraa ehdotettujen uudistusten etenemistä.Takaisin