Nuorisoalan uutisia

10.03.2017: Kuntavaaleissa entistä vähemmän nuoria ehdokkaita

Kuntavaaleissa nuoria, alle 30-vuotiaita ehdokkaita on 2 992, joten heidän osuutensa kaikista kuntavaaleihin asetetuista ehdokkaista on 8,9 %. Nuoria miehiä on ehdolla 1 737 (8,6 %) ja naisia 1 255 (9,4 %). Nuorten ehdokkaiden määrä on laskenut edellisistä kuntavaaleista niin absoluuttisesti kuin suhteellisesti.

Vuoden 2012 kuntavaaleissa nuoria ehdokkaita oli 3 707 (10 %), 2008 nuoria ehdokkaita oli 4126 (10,7 %), 2004 nuoria ehdokkaita oli 5037 (12,6 %).

Nuoria äänioikeutettuja on 738 262 (14%).

Melkein kaikkien perinteisten puolueiden nuorten ehdokkaiden määrä laski edellisistä kuntavaaleista niin absoluuttisesti kuin suhteellisesti puolueen ehdokkaiden joukossa. Tähän tekee poikkeuksen vain Ruotsalainen kansanpuolue, jonka nuorten ehdokkaiden määrä nousi sekä absoluuttisesti (195) että suhteellisesti (14,5 %).

Määrällisesti eniten nuoria pyrkii kunnanvaltuustoon keskustan listoita (697), toisena tulee kokoomus (539) ja kolmantena sosialidemokraatit (389). Suhteellisesti eniten ehdokkaita on Ruotsalaisella kansanpuolueella (14,7 %) toisena on vihreät (12,6 %) ja kolmantena kokoomus (9,4 %). Joillakin pienpuolueilla nuorten prosentuaalinen osuus ehdokkaista on tätä korkeampi, mutta kokonaismäärä vähäinen.

Kuntavaaleissa 2017 ehdokkaita asetti 15 rekisteröityä puoluetta ja lukuisia valitsijayhdistyksiä. Kaikkiaan ehdokkaita asetettiin 33 618. Ehdokkaista miehiä on 20 207 (60 %) ja naisia 13 417 (40 %). Ehdokkaiden keski-ikä on 50 vuotta, mikä on yli vuoden suurempi kuin edellisissä vaaleissa, joissa ehdokkaiden keski-ikä myös nousi vuodella edellisistä.

Kuntavaalien ehdokasasettelua tarkastellessa on syytä ottaa huomioon, että kuntien määrä on vähentynyt edellisistä kuntavaaleista, joten kunnanvaltuutettuja valitaan vähemmän ja näin olleen ehdokkaita voitiin myös asettaa vähemmän.Takaisin