Nuorisoalan uutisia

23.02.2017: STM myönsi avustusta nuorten koulutus- ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt reilun 2,5 miljoonan euron avustuksen Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön hankkeelle, jossa vahvistetaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten toiminta- ja työkykyä sekä osallistumismahdollisuuksia.

Avustus on osa Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihanketta. Tavoitteena on mallintaa ja juurruttaa vaikuttava eri palvelu- ja tukijärjestelmien yhteistoiminta, jotta nuorten tuen tarpeisiin voitaisiin vastata yhdeltä luukulta kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti.

Rahoitettavassa hankkeessa nuorten koulutus- ja työelämävalmiuksia vahvistetaan tiiviissä yhteistyössä Oulun Diakonissalaitoksen, ohjaamoiden tai ohjaamotyyppisten toimintojen, sote-palvelujen ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Palvelut rakennetaan paikkakuntien tarpeiden mukaisesti. Hanke toimii vuosina 2017-2018 Helsingissä, Espoossa, Kuopiossa, Turussa ja Oulussa.

Hankkeessa on kaksi osiota. Toisessa keskitytään riskiryhmiin kuuluvien nuorten (mielenterveys- ja päihdeongelmat) tavoittamiseen kotona aloitettavilla valmennuksilla ja matalan kynnyksen toiminnalla, ja toisessa suunnataan nuorten yksilö- ja ryhmävalmennuksella kohti koulutus- ja työelämäpolkuja. Toiminnan hyvinvointi- ja kustannusvaikuttavuutta mitataan ja nuorten jatkopolkuja seurataan. Hankkeessa valmistaudutaan myös sote-uudistukseen kehittämällä poikkihallinnolliset alueelliset toimintamallit.

Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihankkeen tavoitteena on tukea nuorten elämänhallintaa, opintopolkujen rakentamista ja työllistymistä. Lisäksi syvennetään yhteistyötä nuorten tukemisessa ja kootaan hyvät toimintatavat hyödynnettäväksi valtakunnallisesti.Takaisin