Kehittäminen ja arviointi nuorisotoimialalla

Allianssi oli kumppanina Laatua nuorisotyöhön -hankkeessa, joka toteutettiin yhteistyössä kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuunan, Nuorisotutkimusverkoston, nuorisoalan oppilaitosten sekä laatutyöhön osallistuneiden nuorten ja nuorisotyöntekijöiden kanssa.

Hanke kokosi yhteen nuorisotyön arvioinnin metodeja ja kehittämistoimia kunnallisen nuorisotyön ja nuorisojärjestöjen parista. Laatua nuorisotyöhön -julkaisu löytyy Nuorisokanuunan sivuilta pdf-tiedostona.Nuorisojärjestöissä arviointityö on vahvasti sidoksissa toiminnan kehittämiseen. Nuorisoalan ja nuorisojärjestötoiminnan kehittämistyötä tehdään Allianssissa jatkuvasti:

Arvioi maahanmuuttajanuorten osallistamista

ACCESS itsearviointityökalu on kuntapäättäjille ja nuorten parissa työskenteleville suunnattu verkkosovellutus, jonka avulla voi pohtia organisaation käytäntöjä, vahvuuksia, ja kehittämisalueita maahanmuuttajanuorten osallistamisessa.

Työkalun vertailumateriaali perustuu ACCESS -vertaisarviointiin ja tutkimuksen viiteen osa-alueeseen: osallistumiseen, vaikutuksiin, motivointiin ja osallistamiseen, tietoon ja osaamiseen sekä strategiaan. Arviot työkalun väitteiden toteutumisesta perustuvat hankkeen arvioitsijoiden näkemyksiin. Työkalu antaa myös mahdollisuuden tutustua hankekaupunkien hyviin käytäntöihin maahanmuuttajanuorten osallistamisessa.

ACCESS itsearviointityökalu: www.accessyouth.eu 

 

Vetovoima-hanke

Vetovoima - Nuorisojärjestöjä tutkimassa ja kehittämässä 2014-2015 -hankkeessa on kaksi osaa. Ensimmäisessä tutkittiin ja selvitettiin nuorten järjestöosallistumista ja siinä tapahtuvia muutoksia. Toisessa osassa etsittiin uusia järjestöosallistumisen muotoja ja kehitettiin toiminnan sisältöä yhdessä Allianssin jäsenjärjestöjen kanssa. Tätä toiminnallista osaa kutsuttiin Nuorisojärjestöjen Vetovoima-valmennukseksi. Tavoitteena oli luoda uudenlaisia toimintamalleja ja levittää hyvin toimivia käytäntöjä nuorisojärjestöille. 

Lisätietoja hankkeesta löytyy omalta sivultaan www.alli.fi/vetovoima sekä Vetovoima-blogista.

raportin kansikuva

Riikka Taavetti: Nuorisojärjestöjen vetovoimaa. Katsaus valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen toimintaan järjestöille suunnatun kyselytutkimuksen perusteella. (pdf

 

KoKo-kehittäminen

Järjestökentän uusiutuminen Kokeilemalla ja Kokemalla -kehittämisen avulla (KoKo-kehittäminen) on Allianssin, Nuorten Akatemian, Valon, Sosten, SPEK:n ja Aalto-yliopiston yhteistyöhanke vuosille 2015-2017. Kokeilujen aloitusjakso on järjestöille suunnattu kahden kuukauden mittainen innovaatiospurtti, joka auttaa järjestön uuden luomisen tielle kokeilumenetelmien avulla.

Lisätietoja KoKo-kehittämisestä ja aloitusjaksosta löytyy omalta sivultaan www.alli.fi/koko

 

Muita arviointiin ja kehittämiseen liittyviä linkkejä

Itsearviointimalleja (Opetushallitus)

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n arviointitoiminta

Suomen arviointiyhdistys

Arviointisanastoa

European Evaluation Society