Vaikutan kunnassani 

Nuorisovaltuusto on kuntatasoinen nuorten vaikuttajaryhmä, jonka perustaminen on uuden kuntalain velvoite kunnille. Lain siirtymäaika päättyi vuonna 2017. Nyt nuorisovaltuusto toimii noin 80% Suomen kunnista. Nuorisovaltuutetuilla on oma järjestö, Nuorisovaltustojen liitto. 

Nuorten ideat.fi  on sähköinen palvelu, jossa nuoret pääsevät kertomaan mielipiteensä päättäjille ja antamaan omat ehdotuksensa epäkohtien korjaamiseksi. Valtakunnallisessa vaikuttamispalvelussa nuorilla on mahdollisuus ideoida ja ilmaista mielipiteensä itselleen tärkeistä asioista. Maksuttoman palvelun avulla eri tahot voivat myös kuulla nuoria omaan toimintaansa liittyen. Palvelun tuottavat yhteistyössä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti, oikeusministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Palvelun voivat ottaa käyttöönsä muun muassa kunnat, koulut, järjestöt ja nuorten vaikuttajaryhmät. Nuorten parissa toimijat voivat esittää palvelussa ideoita ja kysymyksiä, joihin toivovat nuorten mielipiteitä ja kannanottoja. Nuortenideat.fi-palvelulla voidaan tavoittaa ja osallistaa nuoria päätöksentekoon asuinpaikasta riippumatta.