Vaalit ja vaikuttaminen 

Vaalit ja äänestäminen on demokratian, eli kansanvallan perusta. Tällä sivulla on lisätietoa vaaleista, äänestämisestä ja nuorisovaaleista. Seuraavat vaalit ovat maakuntavaalit 2018 sekä eduskuntavaalit 2019.

Suomessa äänioikeutettuja ovat kaikissa vaaleissa asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Vaaleissa voi äänestää joko vaalipäivänä sunnuntaina tai ennakkoon ennakkoäänestysaikana. Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoinna kello 9-20. Äänestyspaikkoja on jokaisessa kunnassa vähintään yksi ja koko maassa noin 2 600. Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin. Ennakkoäänestys toimitetaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa laitoksissa tai kotiäänestyksenä tietyin edellytyksin. Ennakkoäänestyspaikkoja ovat kunnan määräämät virastot, postikonttorit ja muut paikat. Ennakkoäänestyspaikkoja on pyritty sijoittamaan paikkoihin, joissa ihmiset liikkuvat muutenkin ja näin helpottamaan äänestämässä käyntiä.

Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu. Esimerkiksi kemiläinen äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon Imatralla olevassa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Suomessa valitaan yleisillä vaaleilla:

 

  • eduskunta (200 edustajaa)
  • tasavallan presidentti
  • kuntien valtuustot
  • 13 jäsentä Euroopan parlamenttiin sekä
  • 2018 alkaen maakuntavaltuustot.

 

Lisätietoja vaaleista: www.vaalit.fi 

 

Ota mukaasi äänestyspaikalle ehdottomasti henkilöllisyystodistus, joka voi olla ajokortti tai passi taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos Sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit saada lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin.

Ota mukaasi myös postitse saamasi ilmoituskortti (ilmoitus äänioikeudesta). Se nopeuttaa äänestystoimitusta. Ilmoituskortti ei kuitenkaan ole pakollinen, vaan voit äänestää myös ilman sitä. Mikäli et jostain syystä ole saanut ilmoituskorttia, voit tiedustella sitä ja/tai sen tietosisältöä lähimmästä maistraatista.

Vaalipäivänä voit äänestää vain omassa äänestyspaikassasi eli siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty ilmoituskorttiin.

 

Poliittiset puolueet

Suomessa on tällä hetkellä (kevät 2018) 17 rekisteröityä puoluetta. Eduskunnassa näistä puoluerekisteriin merkityistä puolueista on tällä hetkellä yhdeksän. Puolueet ovat tiettyjen arvojen ja yhteiskuntakäsitysten ympärille rakentuneita järjestöjä.

 

Puolueet eroavat muista järjestöistä kahdella tavalla:

 

  • jokaisella puolueella on oma näkemyksensä siitä, millainen koko yhteiskunnan tulisi olla, ja niiden toiminta tähtää viime kädessä tämän ihannetilan saavuttamiseen
  • puolueet muodostavat "politiikan raamit", joiden puitteissa kuntien ja koko maan asioista päätetään.

 

Puolueet ovat siis sekä aatteellisia yhteisöjä että vallan ja hallinnon osia. Poliittiset nuorisojärjestöt ja opiskelijajärjestöt ovat puolestaan emopuolueistaan riippumattomia toimijoita. Puolueiden yhteystiedot löytyvät puoluerekisteristä.