Osallisuusmenetelmiä ja materiaaleja

Osallisuus on Allianssille tärkeä arvo ja kaikessa toiminnassaan Allianssi pyrkii edistämään nuorten osallisuutta. Osallisuus määritellään mahdollisuudeksi vaikuttaa, kokemukseksi olla osa yhteisöä - olkoon se lähiympäristö, koulu tai harrastusryhmä. Osallistuakseen omaa elämää koskevaan päätöksentekoon nuori tarvitsee tietoa, taitoa ja tukea.

Sinä olet demokratiakasvattaja! -oppaassa  on tietoa nuorten osallisuudesta ja vaikuttamisesta, työkaluja nuorten osallisuuden edistämiseen, vinkkejä ideoiden tuottamiseen sekä keinoja vaikuttamistaitojen monipuoliseen kehittämiseen. Materiaali on tarkoitettu opettajille, ohjaajille ja kaikille nuorten kanssa toimiville. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin tuottama opas on saatavilla verkkojulkaisuna osoitteessa www.koordinaatti.fi/materiaalipankki/nuortenideat/demokratiaopas.

Tässä linkkeinä erilaisia oppaita osallisuuteen ja oppilaskuntatoimintaan liittyen. Oppaat soveltuvat osittain myös oppilaskunnan ohjaavien opettajien käyttöön.

OmaOppilaskunta-sivustolla  on laaja valikoima linkkejä ja materiaalia oppilaskuntatoiminnan tukemiseksi.   

Voima virtaa.  Menetelmämateriaali osallisuudesta tukioppilastoimintaan ja MLL:n nuorisotyöhön. Mannerheimin lastensuojeluliitto, 2008.

”Kauhia kakku!” 
Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä. Kerhokeskus, 2011.

 

 

Demokratia Avain

Demokratia-Avain on opettajille ja ohjaalille suunnattu opas demokratiakasvatukseen. Kuinka käsitellä vaikuttamista, osallisuutta, valtaa ja politiikkaa nuorten kanssa? Demokratia-Avain antaa siihen avaimet!

Opas on käännetty myös ruotsiksi.   

 

Keskustelutilaisuuspäivän menetelmäopas

Keskustelutilaisuuspäivä on menetelmä nuorten ja päättäjien väliseen keskusteluun. Menetelmä on ehdottoman käyttökelpoinen nuorten osallisuuden ja kuulemisen väline ja täydentää muita kuulemiskanavia, kuten nuorten vaikuttajiaryhmiä, aloitekanavia tai oppilaskuntien hallitusten kuulemista.

Keskustelutilaisuuden tuloksena kunnassa on innostuneita ja yhteiseen tekemiseen sitoutuneita nuoria ja aikuisia. Keskustelutilaisuuspäivä kannattaa ottaa vuosittaiseksi osaksi nuorten kuulemista. Ottamalla nuoret mukaan keskusteluun kehitetään palvelujen arviointia moniäänisemmäksi ja lisätään nuorisolain mukaisesti nuorten vaikutusmahdollisuuksia kunnissa. 

Opas tarjoaa käyttöösi menetelmän kuntapalvelujen moniääniseen arviointiin sekä nuorten kuulemis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseen. Opas on suunnattu kuntien nuorisotyöntekijöille, nuorille ja muuten asiasta kiinnostuneille. Sivuilta löydät yksityiskohtaiset käytännön ohjeet keskustelupäivän järjestämiseen kunnassasi. 

Opas on käännetty myös ruotsiksi .