Osallisuusmenetelmiä ja materiaaleja

Osallisuus on Allianssille tärkeä arvo ja kaikessa toiminnassaan Allianssi pyrkii edistämään nuorten osallisuutta. Osallisuus määritellään mahdollisuudeksi vaikuttaa, kokemukseksi olla osa yhteisöä - olkoon se lähiympäristö, koulu tai harrastusryhmä. Osallistuakseen omaa elämää koskevaan päätöksentekoon nuori tarvitsee tietoa, taitoa ja tukea.

Sinä olet demokratiakasvattaja! -oppaassa  on tietoa nuorten osallisuudesta ja vaikuttamisesta, työkaluja nuorten osallisuuden edistämiseen, vinkkejä ideoiden tuottamiseen sekä keinoja vaikuttamistaitojen monipuoliseen kehittämiseen. Materiaali on tarkoitettu opettajille, ohjaajille ja kaikille nuorten kanssa toimiville. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin tuottama opas on saatavilla verkkojulkaisuna osoitteessa www.koordinaatti.fi/materiaalipankki/nuortenideat/demokratiaopas.

Tässä linkkeinä erilaisia oppaita osallisuuteen ja oppilaskuntatoimintaan liittyen. Oppaat soveltuvat osittain myös oppilaskunnan ohjaavien opettajien käyttöön.

Osallistuva oppilas -yhteisöllinen koulu. Toimivan oppilaskunnan opas. Opetusministeriön julkaisuja 2007:32

Osallistuva oppilas -yhteisöllinen koulu. Oppilaskunnan ohjaavan opettajan opas. Oikeusministeriön julkaisuja 2005:19 

Matkalla osallisuuteen. Osallistuva oppilas -yhteisöllinen koulu –kehittämishankkeen vaikuttavuuden arviointi. Opetusministeriön julkaisuja 2008:8

Vaikuttava nuori - yläkoulujen oppilaskuntahallituksen peruskoulutusopas. MLL Satakunta 2011.  

Voima virtaa. Menetelmämateriaali osallisuudesta tukioppilastoimintaan ja MLL:n nuorisotyöhön. Mannerheimin lastensuojeluliitto, 2008.

”Kauhia kakku!” Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä. Kerhokeskus, 2011.

 

 

Demokratia Avain

Demokratia-Avain on opettajille ja ohjaalille suunnattu opas demokratiakasvatukseen. Kuinka käsitellä vaikuttamista, osallisuutta, valtaa ja politiikkaa nuorten kanssa? Demokratia-Avain antaa siihen avaimet!

Opas on julkaistu myös ruotsiksi - Demokrati Nyckeln .

 

Keskustelutilaisuuspäivän menetelmäopas  

 

Keskustelutilaisuuspäivä on menetelmä nuorten ja päättäjien väliseen keskusteluun. Menetelmä on ehdottoman käyttökelpoinen nuorten osallisuuden ja kuulemisen väline ja täydentää muita kuulemiskanavia, kuten nuorten vaikuttajiaryhmiä, aloitekanavia tai oppilaskuntien hallitusten kuulemista.

Keskustelutilaisuuden tuloksena kunnassa on innostuneita ja yhteiseen tekemiseen sitoutuneita nuoria ja aikuisia. Keskustelutilaisuuspäivä kannattaa ottaa vuosittaiseksi osaksi nuorten kuulemista. Ottamalla nuoret mukaan keskusteluun kehitetään palvelujen arviointia moniäänisemmäksi ja lisätään nuorisolain mukaisesti nuorten vaikutusmahdollisuuksia kunnissa. 

Opas tarjoaa käyttöösi menetelmän kuntapalvelujen moniääniseen arviointiin sekä nuorten kuulemis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseen. Opas on suunnattu kuntien nuorisotyöntekijöille, nuorille ja muuten asiasta kiinnostuneille. Sivuilta löydät yksityiskohtaiset käytännön ohjeet keskustelupäivän järjestämiseen kunnassasi. 

Opas on käännetty myös ruotsiksi .

 

Nuorten työllisyysfoorumi 2012

Syksyllä 2012 Allianssi järjesti päättäjille ja nuorille keskustelutilaisuuden, jossa käsittelimme työllsisyyspoliittisia teemoja. Kaksipäiväisen foorumin materiaalit löytyvät täältä.