Poliittiset nuorisojärjestöt

Poliittiset nuorisojärjestöt

(på svenska nädan)

Valtakunnalliset poliittiset nuorisojärjestöt tuovat yhteen politiikasta kiinnostuneita nuoria ympäri Suomen. Järjestä oppilaitoksellasi politiikan tori ja kutsu poliittiset nuorisojärjestöt keskustelemaan yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta nuorten kanssa.

Tältä sivulta löydät esittelytekstit ja yhteystiedot valtakunnallisille järjestöille politiikan torin järjestämisen tueksi. Voitte tutustua esittelyihin yhdessä oppilaiden kanssa ja lähettää kutsun järjestöille oman oppilaitoksenne politiikan toriin. Valtakunnalliset järjestöt osaavat ohjata kutsun paikallisille nuorille.

Muistathan, että alueellanne voi toimia myös muita poliittisia nuorisojärjestöjä.

Ohjeet politiikan torin järjestämiseen (pdf)

Keskustanuoret

Keskustanuoret on Suomen vaikuttavin nuorisojärjestö ja vahva muutosvoima, jossa jäsenellä on lupa omaan ääneen sekä mahdollisuus kasvaa erilaisuutta ja luontoa kunnioittavaksi ihmiseksi. Keskustanuoriin on helppo tulla omana itsenään. Keskustanuoret ovat monipuolisesti sivistynyt joukko, joka osaa nauraa - ennen kaikkea itselleen. 

info@keskustanuoret.fi | www.keskustanuoret.fi 

Kokoomuksen Nuorten Liitto

Kokoomuksen Nuorten Liitto on valtakunnallinen poliittinen nuorisojärjestö. Kokoomusnuoria toimii muun muassa kaupunginvaltuustoissa, maakuntavaltuustoissa, eduskunnassa ja Euroopan parlamentissa sekä lukuisissa muissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Kantavat arvomme ovat vapaus, vastuu ja välittäminen, sivistys, kannustavuus, mahdollisuuksien tasa-arvo ja isänmaallisuus.

info@kokoomusnuoret.fi | www.kokoomusnuoret.fi  

RKP-nuoret

RKP-nuoret on Ruotsalaisen kansanpuolueen nuorisojärjestö. Olemme sosiaaliliberaali järjestö, ja uskomme yksilön vapauteen ja kykyyn tehdä itseni­siä valintoja. Haluamme aktivoida nuoria jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnasta ja haluavat työskennellä kaksikielisyyden ja liberaalin yhteiskunnan puolesta. Jokaisella on oikeus olla oma itsensä, kunhan se ei rajoita muiden oikeutta samaan. Olemme kaikki erilaisia ja yhtä arvokkaita ja kaikilla pitää olla mahdollisuus toteuttaa itseään.

Tavoitteenamme on yhteiskunta joka suojelee ihmisyyttä ja luontoa sekä ekologisesti että taloudellisesti kestävällä tavalla. Haluamme maailman, josta voimme olla ylpeitä tänään, huomenna ja tulevaisuudessa. RKP-nuoret perustettiin vuonna 1943 ja jäseniä meillä on noin 2500 jäsentä. Jäseneksi voit liittyä jos olet 14-30 vuotias. Tervetuloa mukaan!

info@su.fi | www.su.fi

Sosialidemokraattiset nuoret

Demarinuoret on valtakunnallinen poliittinen nuorisojärjestö. Toimintamme on suunnattu 15-32-vuotiaille nuorille, jotka haluavat vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin samanhenkisessä seurassa. Vaikutamme kaikilla yhteiskunnan ja politiikan alueilla, ja kansainvälisyys on kiinteä osa toimintaamme.

Liittymällä Demarinuoriin olet osa suurta maailmanlaajuista liikettä. Tavoitteenamme on edistää tasa-arvoa, vapautta ja yhdenvertaisuutta.

Olemme demokratian, solidaarisuuden ja kansainvälisyyden periaatteita puolustava feministinen järjestö. Uskomme, että meillä kaikilla on oikeus koulutukseen, työhön ja onnelliseen elämään, mutta ei muiden ihmisten tai ympäristön kustannuksella.

toimisto@demarinuoret.fi | www.demarinuoret.fi

Vasemmistonuoret

Vasemmistonuoret on poliittinen nuoriso- ja kansalaisjärjestö, jonka keskeiset arvot ovat sosialismi, demokratia, feminismi, punavihreys ja kansainvälisyys. Toimimme kaduilla ja kabineteissa eli toimintatapamme vaihtelevat mielenosoituksista, tempauksista ja kampanjoista pitkäjänteiseen vaikuttamiseen erilaisissa kansalaisjärjestöissä, Vasemmistoliitossa ja julkisuudessa. Järjestämme myös koulutuksia ja leirejä, joiden kautta jäsenet saavat tietoa yhteiskunnasta, viettävät vapaa-aikaa ja tutustuvat ihmisiin.

toimisto@vasemmistonuoret.fi | www.vasemmistonuoret.fi

Vihreät nuoret

Vihreiden nuorten tavoitteena on maailma, jossa ihmiskunta elää ja kehittyy sopusoinnussa muun luonnon kanssa. Tätä edistämme niin katukampanjoinnilla kuin kabinettivaikuttamisella. Jokainen on tervetullut mukaan tekemään töitä yhdenvertaisemman ja vähäpäästöisemmän maailman puolesta!

toimisto@vihreatnuoret.fi | www.vihreatnuoret.fi


 Politiska ungdomsorganisationer

Centerunga

Centerunga är Finlands inflytelserikaste ungdomsorganisation och en stark förandrande kraft. Som Centerung har du möjlighet att utvecklas till en individual med respect för mångfald of miljö. I Centerunga får du vara den du är, vi är en mångfaldig grupp med förmågan att se det komiska I situationer och möta dem med ett skratt - också då det gäller oss själva.

Alla 15-30 åriga unga har möjlighet att bli medlemmar I Centerunga.

info@keskustanuoret.fi | www.keskustanuoret.fi

Samlingspartiets ungdomsförbund

Kärnan vår politik ligger i våra värderingar. Enligt vårt principprogram är våra bärande värderingar frihet, ansvar och omsorg, bildning, uppmuntran, möjligheternas jämställdhet och fosterländskhet. Vår existens och allt vad vi gör baserar sig på dessa värderingar.

info@kokoomusnuoret.fi | www.kokoomusnuoret.fi  

Socialdemokratisk ungdom

Demarinuoret är en nationell politisk ungdomsorganisation. Vår verksamhet riktar sig alla i åldern 15-30 år som vill påverka i samhälleliga frågor tillsammans med andra. Vi vill påverka i alla samhälleliga och politiska områden, och det internationella arbetet är en naturlig del i vår verksamhet.

Gå med i demarinuoret och bli en del av den internationella socialdemokratiska rörelsen. Vi deltar även i internationella socialdemokratiska organisationers verksamhet utomlands. Förutom att vi erbjuder en möjlighet att delta i samhällsutvecklingen så erbjuder vår verksamhet en ypperlig chans för alla att utveckla sina språkkunskaper och knyta kontakter.

Vi eftersträvar ett jämlikt, fritt och rättvist samhälle och kämpar för ett jämställt samhälle. Vi tror att vi alla har rätt till fri bildning, arbete och ett lyckligt liv, men inte på människor eller miljöns bekostnad.

toimisto@demarinuoret.fi | www.demarinuoret.fi

Svensk Ungdom

Svensk Ungdom är Svenska folkpartiets ungdomsorganisation. Vi är ett socialliberalt förbund som tror på individens frihet och förmåga att göra sina egna val.

SU samlar unga människor som är intres­serade av samhället och som vill jobba för tvåspråkighet och liberalism. Varje människa har rätt att vara sig själv, så länge hen inte inskränker andras rätt att göra det samma. Alla människor är lika värda och ska få en chans att göra det bästa av sina liv.

SU vill se ett samhälle som värnar om mänsk­ligheten och miljön på ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. Vi vill ha en omvärld som vi kan vara stolta över idag, imorgon och i framtiden.

SU grundades 1943 och har idag ca 2500 medlemmar. Medlem kan du bli om du är mellan 14 och 30 år gammal. Välkommen med!

info@su.fi | www.su.fi

Unga Grön

Unga gröna strävar efter en värld där människor lever och utvecklas jämsides med naturen. Det här jobbar vi för med aktivt påverkningsarbete så väl på gatorna som i kabinetten. Alla är välkomna med i arbetet för en värld med mer jämlikhet och mindre utsläpp! 

toimisto@vihreatnuoret.fi | www.vihreatnuoret.fi

Vänsterunga

Vänsterunga är ett politiskt ungdomsförbund och en medborgarorganisation vars centrala värden är socialism, demokrati, feminism, rödgrön miljörättvisa och internationalism. Vi jobbar politiskt både i kabinetten och på gatorna, alltså med allt från demonstrationer, evenemang och kampanjer till långsiktig påverkan i olika medborgarorganisationer, Vänsterförbundet och allmänheten. Vi ordnar också kurser och läger där våra medlemmar kan lära sig om samhället, spendera fritid och lära känna nya människor.

toimisto@vasemmistonuoret.fi | www.vasemmistonuoret.fi