Nuorisovaalit - Ungdomsvalet

Allianssi toteuttaa Nuorisovaalit valtakunnallisten vaalien yhteydessä. Nuorisovaalit on loistava demokratiakasvatuksen työkalu perus- ja toisen asteen oppilaitoksille.

Tavoitteena on vahvistaa nuorten kiinnostusta vaaleja, ehdokkaita ja vaikuttamista kohtaan sekä tarjota konkreettinen kokemus äänestämisestä.

(på svenska nedan)

Nuorisovaalit PRESSA tukee demokratiakasvatusta kouluissa

Kaikissa peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa ympäri Suomen on mahdollisuus osallistua Nuorisovaaleihin presidentinvaalin alla tammikuussa 2018. Nuorisovaaleissa alle 18-vuotiaat nuoret äänestävät oppilaitoksissaan siitä, kuka olisi nuorten valitsema presidentti.

Oppilaitokset järjestävät Nuorisovaalit samalla tavalla kuin varsinaiset vaalit. Nuoret äänestävät samoja presidenttiehdokkaita kuin varsinaisissa vaaleissa, ja vaalit toteutetaan uurnavaalina. Tarvittaessa myös Nuorisovaaleissa käydään kaksi kierrosta.

Ensimmäinen vaali järjestetään 9.-12.1.2018 ja mahdollinen toinen kierros 16.-19.1.2018, mikäli kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta hyväksytyistä äänistä ensimmäisellä kierroksella.

Oppilaitos toteuttaa vaalipäivän joustavasti oman aikataulunsa mukaan. Koulun äänestystuloksen ilmoittaminen käy kätevästi sähköisellä lomakkeella.

Allianssi kokoaa nuorten äänet valtakunnallisesti yhteen ja julkaisee nuorten valitseman tasavallan presidentin viimeistään vaaliviikolla.

Ilmoita koulusi mukaan - ilmoittautuminen aukeaa 1.11.2017

Opettaja tai oppilaskunta voi ilmoittaa oppilaitoksensa Nuorisovaaleihin 1.11.2017 alkaen sähköisen lomakkeen kautta osoitteessa www.nuorisovaalit.fi. Ilmoittautuminen päättyy 5.1.2018.

Allianssin ohjeilla oppilaitoksen on helppo toteuttaa Nuorisovaalit itsenäisesti. Allianssi tarjoaa kouluille tulostettavat ohjeet, äänestysliput ja ääntenlaskupöytäkirjan sekä paljon vinkkejä ja materiaalia vaalien käsittelemiseen. Nuoret kannattaa ottaa vaalijärjestelyihin mukaan heti alusta alkaen.

Nuoria kiinnostaa yhteiskunnallinen vaikuttaminen

"Muistan, kun itse äänestin peruskoulussa. Tutustuimme luokkakavereiden kanssa ehdokkaisiin ja pohdimme puolueiden välisiä eroja. Muistot äänestyskokemuksesta kantoivat myös ensimmäiseen viralliseen äänestyskertaan", kertoo Allianssin puheenjohtaja Eero Rämö.

Rämö kannustaa kouluja keskustelemaan vaaleista. Vuoden 2012 presidentinvaaleissa 650 oppilaitosta osallistui Nuorisovaaleihin. Ensimmäisellä kierroksella yli 76 000 nuorta antoi äänensä. Tällä kerralla tavoitteena on ylittää nuo luvut - ilmoittaudu mukaan, tehdään Nuorisovaaleista yhdessä entistä suuremmat!

Nuorisovaalien materiaalit julkaistaan marraskuussa 2017 (viikolla 44).

 

Seuraa Nuorisovaaleja!

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

 

Lisätietoa Nuorisovaaleista:

Virva Viljanen, Nuorisovaalien projektikoordinaattori

050 302 0598 / virva.viljanen@alli.fi

Nuorisovaalit lyhyesti (pdf) 

 


 

Ungdomsvalet ordnas av Finlands Ungdomssamarbete - Allians rf i samband med det nationella valet. Ungdomsvalet är ett utmärkt verktyg för demokratifostran för läroinrättningar på det grundläggande och andra stadiet. Avsikten är att öka de ungas intresse för val, kandidater och möjligheter att påverka samt att erbjuda en konkret röstningsupplevelse. 

Ungdomsvalet PRESSA stöder demokratifostran i skolorna

Alla grundskolor och läroinrättningar på andra stadiet i Finland har möjlighet att delta i Ungdomsvalet under presidentvalet i januari 2018. I ungdomsvalet kan ungdomar under 18 år rösta fram sin egen president i sina läroinrättningar.

Läroinrättningarna ordnar Ungdomsvalet på samma sätt som det egentliga valet. Ungdomarna röstar även på samma presidentkandidater som i det riktiga valet och valet genomförs som ett urnval. I ungdomsvalet ordnas även två valomgångar vid behov.

Det första valet ordnas 9-12.1.2018 och den eventuella andra omgången 16-19.1.2018 om ingen kandidat får över hälften av de godkända rösterna under den första omgången. Läroinrättningen kan ordna Ungdomsvalet på ett flexibelt sätt efter sin egen tidtabell. Skolans röstningsresultat meddelas enkelt med en elektronisk blankett.

Allians sammanställer de ungas röster nationellt och offentliggör de ungas val av republikens president senast under valveckan.

Anmäl din skola till valet - anmälningen börjar 1.11.2017

Läroinrättningen kan anmälas till Ungdomsvalet av en lärare eller av elevkåren fr.o.m. 1.11.2017 via en elektronisk blankett på adressen www.ungdomsvalet.fi . Anmälningen pågår fram till 5.1.2018.

Med hjälp av Allians anvisningar kan läroinrättningen enkelt genomföra Ungdomsvalet på egen hand. Till skolorna erbjuder Allians utskriftbara anvisningar, röstsedlar och ett rösträkningsprotokoll samt gott om tips och material för hantering av valet. Det lönar sig att ta med de unga i valarrangemangen direkt från början.

De unga är intresserade av samhällspåverkan

"Jag kommer ihåg då jag själv röstade i grundskolan. Vi bekantade oss med kandidaterna tillsammans med mina klasskompisar och funderade på skillnader mellan de olika partierna. Upplevelserna från röstningen uppmuntrade oss också att delta i det första officiella valet", berättar Allians ordförande Eero Rämö.

Rämö uppmuntrar skolorna att diskutera om valen. Under 2012 deltog 650 skolor i Ungdomsvalet. Under den första omgången röstade över 76 000 ungdomar. Målet är att ännu fler ungdomar ska rösta denna gång - anmäl din skola så gör vi Ungdomsvalet ännu större!

Materialet till Ungdomsvalet publiceras i november 2017 (vecka 44).

 

Följa Ungdomsvalet!

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

 

Mer information om Ungdomsvalet:

Virva Viljanen, Ungdomsvalets projektkoordinator

050 302 0598 / virva.viljanen@alli.fi

Ungdomsvalet i korthet

(pdf)