Nuorisovaalit - Ungdomsvalet 

Nuorisovaalit ratkesivat ensimmäisellä vaalikierroksella - nuoret valitsivat Niinistön jatkokaudelle

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n toteuttamat Nuorisovaalit järjestettiin yli 800 oppilaitoksessa tammikuun toisella viikolla. Nuorisovaaleissa äänesti yhteensä 68 480 nuorta. Hyväksyttyjä ääniä annettiin 65 397 ja hylättyjä 3 083.

"Nuorisovaalit ovat jo vuosia innostaneet nuoria uurnille, mutta nyt saavutimme ennätysmäärän oppilaitoksia ja nuoria äänestäjiä", iloitsee Allianssin tuore puheenjohtaja Elisa Gebhard.

Jatkokaudelle hakeva tasavallan presidentti Sauli Niinistö sai nuorilta 44 963 ääntä, mikä on yli puolet hyväksytyistä äänistä. Äänet jakautuivat presidenttiehdokkaiden kesken seuraavasti:

Sauli Niinistö 44 963 (68,75 %)
Pekka Haavisto 6391 (9,77 %)
Laura Huhtasaari 4631 (7,08 %)
Paavo Väyrynen 3217 (4,92 %)
Tuula Haatainen 1985 (3,04 %)
Nils Torvalds 1754 (2,68 %)
Matti Vanhanen 1574 (2,41 %)
Merja Kyllönen 882 (1,35 %)

 

Nuorisovaalien tavoitteena on tukea nuorten kiinnostusta äänestämistä, vaaleja ja yhteiskunnallista vaikuttamista kohtaan. Osana koulujen demokratiakasvatusta vaalit tarjoavat nuorille konkreettisen kokemuksen äänestämisestä. Vaaleissa äänestettiin oikeita presidenttiehdokkaita perinteisellä uurnavaalilla. Kuten varsinaisissa vaaleissa myös Nuorisovaaleissa olisi käyty tarvittaessa kaksi kierrosta.

"Demokratiapolitiikan painopisteenä on edistää yhdenvertaista osallistumista. Erityisen tärkeää on tukea osallistumisen ja vaikuttamisen edellytyksiä", painottaa oikeusministeri Antti Häkkänen.

"Äänestämisen oppiminen nuorena kantaa pitkälle tulevaisuuteen, ja siksi olen myös kannustanut kaikkia peruskouluja ja toisen asteen oppilaitoksia ympäri Suomen osallistuma an Allianssin järjestämiin Nuorisovaaleihin tammikuussa 2018", ministeri Häkkänen sanoo.

"Nuorten, ja etenkin ensi kertaa äänestävien kannattaakin käydä uurnilla aktiivisesti. Jos nuorten äänestysinto yleisesti kohoaisi, saataisiin aikaan kestäviä ja nuorten arvojen mukaisia päätöksiä. Äänestämisestä tulee tapa, jos sen aloittaa mahdollisimman aikaisin. Nuorisovaaleissa tärkeintä onkin innostaa ja totuttaa nuoria vaikuttamaan äänestämisen keinoin. Ensimmäiset äänestyskerrat vaikuttavat yksilön äänestysaktiivisuuteen tai äänestämisestä syrjäytymiseen ratkaisevasti", Allianssin puheenjohtaja Elisa Gebhard summaa.

Äänestysikärajan alentaminen 16 ikävuoteen on pitkään ollut Allianssin ja nuorisojärjestöjen agendalla.

"Nuorten into vaaleja ja äänestämistä kohtaan on nousussa, jos tarkastellaan Nuorisovaalien äänestäjämääriä ja nuorisobarometrejä edellisvuosilta. Äänioikeusikärajaa laskemalla saataisiin nuorten ääni painavammaksi, kun tällä hetkellä päätöksenteossa korostuvat vanhempien sukupolvien arvot", Gebhard lisää.

Asiasta antavat lisätietoja Allianssin puheenjohtaja Elisa Gebhard, p. 050 575 1723, elisa.gebhard(at)alli.fi, ja Nuorisovaalien projektikoordinaattori Virva Viljanen, p. 050 302 0598, virva.viljanen(at)alli.fi

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on yli 120 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä. Nuorisovaalit on toteutettu keskeytyksettä jo yhdeksissä eduskuntavaaleissa, lisäksi presidentinvaalien yhteydessä vuonna 2012, Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2014 ja kuntavaaleissa vuonna 2017. Lisätietoja: www.alli.fi

 

 


Nuorisovaalit PRESSA

 

(på svenska nedan) 

Nuorisovaalit PRESSA tukee demokratiakasvatusta kouluissa

Kaikissa peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa ympäri Suomen on mahdollisuus osallistua Nuorisovaaleihin presidentinvaalin alla tammikuussa 2018. Nuorisovaaleissa alle 18-vuotiaat nuoret äänestävät oppilaitoksissaan siitä, kuka olisi nuorten valitsema presidentti.

Oppilaitokset järjestävät Nuorisovaalit samalla tavalla kuin varsinaiset vaalit. Nuoret äänestävät samoja presidenttiehdokkaita kuin varsinaisissa vaaleissa, ja vaalit toteutetaan uurnavaalina. Tarvittaessa myös Nuorisovaaleissa käydään kaksi kierrosta.

Nuorisovaalit on helppo järjestää yhdessä nuorten kanssa. Tulosta ohjeet, vaalilippuja ja äänestyspöytäkirja tältä sivulta.

Nuorisovaalien ohjeet ja vaalimateriaalit:

Ohjeet Nuorisovaalien järjestämiseen (pdf)

Äänestyslippu (pdf)

Ääntenlaskupöytäkirja (pdf)

Äänestyspisteen ohjekyltit (pdf)

Ohje äänestysmerkinnän tekemiseen (pdf)

Ehdokaslista (pdf)

 

Nuorisovaalien aikataulu

1.11.2017–5.1.2018 Ilmoittautuminen käynnissä sähköisellä lomakkeella.

9.12.1.2018 Nuorisovaalien ensimmäinen vaalikierros. Oppilaitoksen vaalitulos on ilmoitettava valtakunnalliseen tulospalveluun 14.1.2018 mennessä.

Allianssi julkaisee seuraavalle vaalikierrokselle nuorten valitsemat kaksi ehdokasta 15.1.2018, mikäli yksikään ehdokas ei saa yli puolta hyväksytyistä äänistä Nuorisovaaleissa valtakunnallisesti.

16.–19.1.2018 Nuorisovaalien toinen vaalikierros kahden valtakunnallisesti nuorilta eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Oppilaitoksen vaalitulos on ilmoitettava valtakunnalliseen tulospalveluun 21.1.2018 mennessä.

Allianssi julkistaa Suomen nuorten presidentin vaaliviikolla (viikko 4).

 

Demokratiakasvatuksen oppimateriaalia

Voit katsoa kaikkien presidenttiehdokkaiden haastattelut Allianssin YouTube-kanavalta. Pressaehdokkaat vastaavat nuorten keksimiin kiperiin kysymyksiin minuutissa.

Presidenttiehdokkaiden videohaastattelut (videosarja)

Nuorisovaalien esite (pdf) 

Miksi äänestää? (video)

Politiikan tori: ohjeet järjestämiseen (pdf)

Politiikan tori on toiminnallinen oppimismalli, joka tuo politiikan oppilaitokseen. Siinä nuoret keskustelevat yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta oppilaitoksissa yhdessä poliittisten nuorisojärjestöjen aktiivien kanssa. 

Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen esittelyt ja yhteystiedot löydät kätevästi Allianssin sivuilta. 

 

Seuraa Nuorisovaaleja sosiaalisessa mediassa!

Facebook

 

Twitter

 

Instagram

 

YouTube

 

Lisätietoa Nuorisovaaleista:

Virva Viljanen, Nuorisovaalien projektikoordinaattori

050 302 0598 / virva.viljanen@alli.fi

 

Kommentit medialle, haastattelupyynnöt:

Elisa Gebhard

puheenjohtaja, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry

050 575 1723 / elisa.gerbhard@eduskunta.fi   

 

 


 

Ungdomsvalet PRESSA stöder demokratifostran i skolorna

Alla grundskolor och läroinrättningar på andra stadiet i Finland har möjlighet att delta i Ungdomsvalet under presidentvalet i januari 2018. I ungdomsvalet kan ungdomar under 18 år rösta fram sin egen president i sina läroinrättningar.

Läroinrättningarna ordnar Ungdomsvalet på samma sätt som det egentliga valet. Ungdomarna röstar även på samma presidentkandidater som i det riktiga valet och valet genomförs som ett urnval. I ungdomsvalet ordnas även två valomgångar vid behov.

Med hjälp av Allians anvisningar kan läroinrättningen enkelt genomföra Ungdomsvalet på egen hand. Till skolorna erbjuder Allians utskriftbara anvisningar, röstsedlar och ett rösträkningsprotokoll samt gott om tips och material för hantering av valet

Materialet till Ungdomsvalet att skriva ut:

Anvisningar att ordna Ungdomsvalet (pdf)

Valsedel (pdf)

Rösträkningsprotokoll (pdf)

Skyltar för vallokalen (pdf)

Instruktioner att fylla i valsedeln (pdf)

Kandidatlista (pdf)

 

 Ungdomsvalets tidtabell

1.11.2017-5.1.2018 Anmälningen pågår genom en elektronisk blankett.

9-12.1.2018 Ungdomsvalets första valomgång. Läroinrättningen räknar ihop alla röster och hela läroinrättningens röstningsresultat matas in i Allians elektroniska system. Läroinrättning ska meddela resultatet från den första valomgången före 14.1.2018.

15.1.2018 Allians offentliggör två kandidater som går till den andra valomgången om ingen av kandidaterna får över hälften av de godkända rösterna under första omgången i den rikstäckande rösträkningen.

16-19.1.2018 Ungdomsvalets andra valomgång ordnas vid behov mellan de två kandidater som fått flest röster av de unga. Läroinrättning ska meddela resultatet från den eventuella andra omgången före 21.1.2018.

Allians offentliggör resultatet från Ungdomsvalet under valveckan (vecka 4).

 

Undervisningsmaterial för demokratifostran

Du kan se intervjuer med alla presidentkandidater på Allians YouTube-kanal. På en minut ska presidentkandidaterna svara på kvistiga frågor som de unga själva hittat på.

Intervjuer med alla presidentkandidater (video)

Broschyr om Ungdomsvalet (pdf)

Varför ska man rösta? (video)

Politiktorget: anvisningar (pdf)

Politiktorget är en aktiv undervisningsmetod som tar politiken till läroinrättningen. Genom Politiktorget kan de unga diskutera om samhällelig påverkan i läroinrättningen tillsammans med representanter från politiska ungdomsorganisationer.

Presentationer av nationella ungdomsorganisationer samt deras kontaktuppgifter hittar du på Allians webbplats.

Följ Ungdomsvalet i sociala medier!

Facebook

 

Twitter

 

Instagram

 

YouTube

 

Mer information om Ungdomsvalet:

Virva Viljanen, Ungdomsvalets projektkoordinator

050 302 0598 / virva.viljanen@alli.fi

 

För kommentaret till media:

Elisa Gebhard

Ordförande, Finlands Ungdomssamarbete Allians rf

050 575 1723 / elisa.gerbhard@eduskunta.fi