Nuorisotyön kriisivalmiuden kehittämishanke

Allianssin ja Suomen Mielenterveysseuran yhteisen Nuorisotyön kriisivalmiuden kehittämishankkeen (2016-2018) tavoitteena on löytää nuorten parissa työskenteleville tahoille yhteisiä keinoja ennaltaehkäistä ja varautua kriiseihin, tukea nuoria oikein kriisitilanteissa sekä vahvistaa nuorten selviytymistä kriiseistä. Hanke tähtää nuorisotyön kriisivalmiuden valtakunnallisen yhdenvertaisuuden ja kattavuuden parantamiseen kouluttamalla ja tukemalla paikallisia toimijoita.

Nuorisotyön toimia ja roolia erilaisissa nuoria koskettavissa kriisitilanteissa eli tehostettua nuorisotyötä on kuvattu  Nuorisotyön kriisikansiossa . Kansio sisältää myös työkirjaosuuden muokattavine työpohjineen, joita voi hyödyntää paikallisen nuorisotyön valmiussuunnitelman tekemisessä. Kriisikansion johdanto, työkirjaosuus sekä työpohjat suomeksi ja ruotsiksi on ladattavissa erillisinä tiedostoina Innokylässä.

Allianssi koordinoi vuonna 2010 perustettua Nuorisotyön valmiusverkostoa, johon kuuluu noin 20 nuorisotyön asiantuntijaa eri puolilta Suomea. Verkosto tukee paikallista nuorisotyötä ja nuorisotyön organisoimista nuoria koskevissa kriisitilanteissa.

Lisätietoja:  

Ville Särkelä (Allianssi)
Projektikoordinaattori
p. 044 416 5230
maiju.haltia-nurmi@alli.fi 

Henni Axelin (Allianssi)
Johtaja, palvelut ja kehittäminen
p. 040 900 4881
henni.axelin@alli.fi

Tiina Pouta (Suomen Mielenterveysseura)
Projektipäällikkö 
p. 040 646 4330
tiina.pouta@mielenterveysseura.fi 


 

Nuorisotyön kriisivalmius kunnissa -selvitys

Selvitys on ladattavissa pdf -muodossa tästä.  

Se kokoaa vuosien 2010 ja 2014 kyselyiden tulokset. Vuonna 2010 Jokelan ja Kauhajoen tapaukset olivat vielä tuoreessa muistissa. Siitä nuorisotyön valmius on hieman parantunut, mutta kehitys on ollut kahtiajakoista. Tehostettua nuorisotyötä vaatineet tilanteet ovat lisääntyneet, joten valmiudelle on tarvetta.