Kokeilemalla ja kokemalla kehittäminen

Kun uutta luotaessa tietoa ei ole, se täytyy kokeilemalla luoda –  ja tämä tapa oppia tulee nostaa suunnittelemalla kehittämisen rinnalle viralliseksi tavaksi kehittää järjestötoimintaa.

Uusi ei synny ilman uudenlaista tapaa toimia. Allianssissa uutta luodaan nyt kokeilemalla ja kokemalla. Osallistumme yhdessä  Nuorten Akatemian, Valon, Sosten ja SPEK:n kanssa Aalto-yliopiston yhteistyöhankkeeseen vuosina 2015-2017. Tässä kokeilemalla ja kokemalla kehittämisen eli KoKo-kehittämisen hankkeessa tutustutaan järjestökentän uusiutumisen mahdollisuuksiin ideoiden, innostuen ja toimeen tarttuen.

Hankkeen ideana on tutkia miten kokeilemalla kehittäminen saataisiin yhtä hyväksytyksi tavaksi kehittää uutta kuin mitä suunnittelemalla kehittäminen järjestökentällä on. Järjestöt toimivat vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa ja ihmisten käyttäytymistä on vaikea ennustaa. Perinteiset hitaat ja kankeat suunnittelemalla kehitetyt asiat eivät välttämättä tuota parhaita tuloksia. 

 

Lisätietoja:

Henni Axelin 
johtaja, palvelut ja kehittäminen

p. 040 900 4881