Vetovoima-hanke

Nuorisojärjestöjä tutkimassa ja kehittämässä 2014-2015.

Vetovoima - Nuorisojärjestöjä tutkimassa ja kehittämässä 2014-2015 -hanke jakautui kahteen osaan: Ensimmäisessä tutkittiin ja selvitettiin nuorten järjestöosallistumista ja siinä tapahtuvia muutoksia. Toisessa osassa etsittiin uusia järjestöosallistumisen muotoja ja kehitettiin toiminnan sisältöä yhdessä Allianssin jäsenjärjestöjen kanssa. Tätä toiminnallista osaa kutsuttiin Nuorisojärjestöjen Vetovoima-valmennukseksi.

Tavoitteena oli luoda uudenlaisia toimintamalleja ja levittää hyvin toimivia käytäntöjä nuorisojärjestöille.  Pyrkimyksenä on, että Suomessa on elinvoimaista nuorten järjestötoimintaa myös tulevina vuosikymmeninä! Hankkeen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen työstä ja tuloksista kirjoitettiin Vetovoimablogia, kirjoitukset löydät täältä (doc ) (pdf ) 

 


Vetovoima-tutkimuksen tuloksia, graafinen esitys (pdf)

 


 

loppuraportin kansikuva

Riikka Taavetti: Nuorisojärjestöjen vetovoimaa. Katsaus valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen toimintaan järjestöille suunnatun kyselytutkimuksen perusteella. (pdf )

 

Hankkeen päätösfoorumi pidettiin 25.8.2015 Helsingissä. Alustajien esitykset löytyvät pdf:nä seuraavasti:

Vetovoimaa! Hankkeen projektipäällikkö Mari Niemi-Saari

Järjestötoiminta kasvatti meidät?" Nuoret järjestöissä ja järjestöt nuorten elämässä Vetovoima-hankkeen tutkija Riikka Taavetti

Innostu ja onnistu - Mistä innostus syntyy ja miten sen avulla voi vauhdittaa onnistumista? Toimitusjohtaja Maaretta Tukiainen, Moodit Oy,  www.maaretta.com

Miten luon innostamalla onnistumista?   Positiivisen projekti-ilmapiirin luomiskaavio sekä 7-portainen yhteenveto. Toimitusjohtaja Maaretta Tukiainen, Moodit Oy,  www.maaretta.com 

Mistä niitä nuoria löytyy? Riikka Taavetti.

"Aika entinen ei enää palaa" - vapaaehtoisten johtaminen muuttuneessa maailmassa. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntija ja valmentaja Veli-Matti Yli-Rinne, Puhveli Oy.