Työllisyys ja työurat

Allianssi edistää laadukasta työelämää ja kestävää eläkejärjestelmää, joilla hyvinvointi turvataan myös tuleville sukupolville.

Allianssi julkaisi oman työuramallinsa kesällä 2013. Allianssi on vaikuttanut työuramallin mukaisesti eläkeratkaisuun, joka syntyi työmarkkinajärjestöjen neuvotteluissa syyskuussa 2014 ja hyväksyttiin eduskunnassa marraskuussa 2015.

Monet Allianssin vaatimukset toteutuvat ratkaisussa, ja vuoden -85 jälkeen syntyneet ovat mm. TELAn ja ETK:n laskelmien mukaan uudistuksen suurimpia voittajia. Eläkeratkaisua voikin pitää voittona nuorten edunvalvonnalle. Toivomisen varaa jättää kuitenkin se, että ratkaisu ei sisällä työelämän laatukysymyksiin ja työssä jaksamiseen liittyviä konkreettisia parannuksia.

Työuramallin mukainen vaikuttamistyö jatkuu. Sipilän hallituksen ohjelma sisältää useita työelämään vaikuttavia uudistuksia, joita Allianssi seuraa ja joihin se vaikuttaa. Näitä ovat esimerkiksi perustulokokeilu, työttömyysturvan ja työvoimahallinnon uudistukset, nuorisotakuun uudistukset sekä maahanmuuttajien työllistämis- ja kotouttamistoimet.

Tutustu Allianssin työuramalliin

Lisätietoja 

Hanna Sauli
koordinaattori, edunvalvonta
hanna.sauli(at)alli.fi
p. 040 900 4885

 

 Taustamuistio työeläkeindeksistä

Työeläkevakuuttajat Tela ry:n ja Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin taustamuistio työeläkeindeksin muutoksista (pdf)