Osallisuus ja vaikuttaminen

Mahdollisuus osallistua ja kokemus osallisuudesta on hyvinvoinnin perusta. Edistämme kaikkien nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä, lähiyhteisöönsä ja yhteiskuntaan. Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi kansalaisiksi. Allianssin toiminta on vuorovaikutteista ja läpinäkyvää.

Allianssi on sitoutumaton nuorten, nuorten kanssa toimivien järjestöjen ja nuorisotyön puolestapuhuja. Edistämme nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Vaikutamme järjestöjen ja nuorisotyön toimintaedellytyksiin ja resursseihin. Allianssi on johtava nuorisopolitiikan ja nuorisoalan asiantuntija. Nostamme nuorten asioita korkeammalle yhteiskunnan asialistalla. Edistämme kaikessa toiminnassamme sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta.

Vaikuttaminen on keskeinen osa Allianssin toimintaa. Äänemme on selkeä ja olemme vaikuttajana merkittävä, uskottava ja asiantunteva. Vaikuttamisviestimme ovat luotettavia ja perustuvat tietoon. Teemme vahvaa vaikuttamistyötä Suomessa ja kansainvälisesti. Olemme maailman vaikuttavin kansallinen nuorisokomitea. Allianssi on laajasti verkostoitunut ja tekee edunvalvontaa yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa. Meillä on hyvät suhteet päättäjiin.

Allianssi kokoaa jäsenjärjestönsä ja nuorisoalan edunvalvonnan teemojen valmistelutyöhön. Puhumme koko nuorisoalan puolesta ja nuorten äänellä.


Lisätietoja

Heli Markkula, heli.markkula@alli.fi 
- asiantuntija, edunvalvonta (kotimaiset edunvalvonta-asiat)
p. 040 900 4882

Jarkko Lehikoinen, jarkko.lehikoinen@alli.fi
- johtaja, edunvalvonta ja kansainväliset asiat
p. 040 900 4876

Kirsi Uusitalo, kirsi.uusitalo@alli.fi
- asiantuntija, osallisuus  
p. 044 7229 350