Nuorisotyön rahoitus

Suomessa nuorisotyötä rahoittavat pääosin valtio, kunnat ja seurakunnat.

Valtion tuki nuorisotyölle

Valtion tuki nuorisotyölle on tarkoitettu nuorisotyötä tekeville kansalaisjärjestöille, kunnissa tehtävälle nuorisotyölle, valtakunnallisten nuorisokeskusten toiminnan tukemiseen, nuorisotutkimuksen edistämiseen sekä nuorten kansainvälisen toiminnan tukemiseen ja nuorison verkkomedioihin sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin, lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman täytäntöönpanoon sekä syrjäytymisen ehkäisyyn mm. nuorten työpajoissa.

Valtion tuki nuorisotyölle tulee pääosin Veikkauksen tuotosta ja sen käytöstä päättää opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Nuorisotyön ohella Veikkauksen tuottoa ovat jakamassa kulttuuri, tiede ja liikunta.

Veikkauksen tuotot jaetaan siten, että urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen annetaan 25 prosenttia, nuorisotyön edistämiseen 9 prosenttia, tieteen edistämiseen 17,5 prosenttia, 38,5 prosenttia taiteen edistämiseen ja 10 prosenttia jätetään OKM:n erikseen päätettäväksi. Viime vuosina erikseen päätettävä osuus on jaettu edunsaajien kesken jakosuhdelain mukaisessa suhteessa.

Valtiontalouden kehyksien mukaan tavoitteena on, että veikkausvoittovarat kasvavat 1 prosentin vuosittain.

Perinteisesti valtion rahoitus nuorisotyölle on jakautunut siten, että veikkausvoittovaroja on käytetty ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön ja ns. korjaava, sosiaalityötä lähestyvä osa nuorisotyötä (etsivä nuorisotyö, nuorten työpajat) on rahoitettu budjettivaroista. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa sovittiin 6 miljoonan euron vuositasoisesta menosäästöstä nuorisotyön budjettivaroihin ja tämä 6 miljoonaa siirrettiin täysimääräisesti rahoitettavaksi veikkausvoittovaroista vuonna 2013. Koska nuorisotyön veikkausvoitto-osuus kasvaa noin 0,,5 miljoonaa euroa vuodessa, ennaltaehkäisevän nuorisotyön rahoitus kohoaa vuoden 2011 tasolle vasta vuonna 2023.

Allianssi seuraa tarkasti nuorisotyön rahoitusta valtion budjetissa ja vaikuttaa siihen tarpeen mukaan. Lisäksi Allianssi on mukana Veikkauksen edunvälittäjien verkostossa , johon kuuluvat lisäksi liikunnan ja kulttuurialan keskusjärjestöt sekä Suomen Akatemia.

Vuoden 2014 talousarvioesityksen mukaan valtio jakaa nuorisotyömäärärahoina 74,5 miljoonaa euroa, mistä budjettivaroja (siis veroina kerättyjä varoja) oli 21 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 nuorisomäärärahat kasvavat edellisestä vuodesta 0,4 miljoonaa euroa.

Valtion tuki nuorisotyölle on noin 0,13 prosenttia - siis reilu yksi promille - valtion koko budjetista.


Kuntien nuorisotyön rahoitus

Nuorisotyö kuuluu kuntien toimintaan. Kunnat rahoittavat oman nuorisotyönsä lisäksi paikallisia järjestöjä.

Kuntien nuorisotoimien käyttömenot olivat vuoden 2011 tilinpäätöstietojen mukaan noin 190 miljoonaa euroa. Lisäksi kuntien nuorisotoimien investointimenot olivat reilusti yli 5 miljoonaa euroa.


Seurakuntien nuorisotyö

Seurakunnat järjestävät nuorille mm. omia iltoja ja leirejä. Tärkeä osa kirkon nuorisotyötä on rippikoulun järjestäminen. Seurakunnat käyttivät vuonna 2010 lapsi- ja nuorisotyöhön 332 miljoonaa euroa, mikä on 32,6 prosenttia kaikista kirkon kuluista.


 

Lisätietoja 

Jarkko Lehikoinen 
- johtaja, edunvalvonta ja kansainväliset asiat 
p. 040 900 4876

Asmo Koste
- tiedottaja
p. 040 900 4878