Nuorisotakuu

Nuorilla on oikeus työhön, koulutukseen ja asuntoon. Allianssin tavoite on, että hallitus jatkaa ja kehittää nuorisotakuuta ja turvaa siihen riittävät resurssit.

Nuorisotakuulla pyritään edistämään nuorten yhdenvertaisten oikeuksien toteutumista työelämässä ja koulutuksessa. Allianssi on aktiivinen toimija nuorisotakuussa sitä toteutettaessa, siitä tiedotettaessa ja sitä arvioitaessa. Allianssi on kerännyt aktiivisesti nuorisojärjestöjen ja nuorten viestejä ja vaikuttanut niiden mukaisesti nuorisotakuun kehittämiseen. Allianssi on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihankkeen työryhmässä. 

Alliassi vaikuttaa myös nuorisotakuuseen kuuluvien Ohjaamo-palvelujen kehittämiseen Kohtaamo-hankkeen ohjausryhmässä. Ohjaamot tarjoavat yhden katon alle koottuja matalan kynnyksen palveluja nuorille paikkakunnilla ympäri maata. Hankkeessa kehitetään myös nuorten verkko-ohjausta.

Lisätietoja 

Hanna Sauli
koordinaattori, edunvalvonta
hanna.sauli(at)alli.fi
p. 040 900 488

Lisätietoa nuorisotakuusta: www.nuorisotakuu.fi

Tutustu myös Allianssin nuorisotakuumalliin sekä Allianssin nuorisotakuuta koskeviin lausuntoihin ja kannanottoihin