Globaali vaikuttaminen

Allianssi edistää nuorten hyvinvointia ja nuorten oikeuksia globaalilla tasolla, erityisesti YK:n rakenteissa.

Tästä Globaali vaikuttaminen -kokonaisuudesta löytyy kaksi alasivua: 

YK:n nuoriso-ohjelma WPAY (world programme of action) ohjaa nuorisoasioita YK:ssa. Nuoriso-ohjelma tarjoaa puitteet ja toimintasuosituksia 15 prioriteettialueensa kautta. Näitä ovat mm. koulutus, työllisyys, ympäristö, osallisuus ja globalisaatio. Koko WPAY ohjelma löytyy täältä (pdf).

Nuorilla on YK:ssa oma lähettiläänsä, UN Youth Envoy. Hänen tavoitteenaan edistää nuorten oikeuksia ja tarpeita YK:ssa sekä tuoda nuoria ja YK:n tekemää työtä lähemmäs toisiaan. Ensimmäiseksi nuorten lähettilääksi on nimitetty jordanialainen Mr. Ahmad Alhendawi.

Allianssi vaikuttaa aktiivisesti nuorille tärkeiden teemojen ja nuorten aidon osallisuuden näkymiseksi vuosituhattavoitteiden jälkeisessä kehityspolitiikassa eli ns. post-2015 agendassa. Nuorille tärkeitä teemoja ovat erityisesti luonnonvarojen kestävä käyttö, koulutus, työllisyys, yhdenvertaiset mahdollisuudet ja  rauhaan ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset.

Allianssilla on kolme nuorisodelegaattia: YK-nuorisodelegaatti, UNESCO-nuorisodelegaatti ja ilmastolähettiläs. Delegaattisivut  löytyvät Medialle-otsikon alta.

YK:n lisäksi globaalilla tasolla osallistutaan muun muassa ICMYO:n (International Coordination Meeting of Youth Organisations) kokouksiin.

 

Kansainvälisen politiikan jaosto 2015 

Allianssi valitsee vuosittain jaostoja ja nuorisopoliittisia teemaryhmiä tukemaan Allianssin hallituksen ja toimiston työskentelyä. Niiden tehtävänä on tukea Allianssin strategian toimeenpanoa ja strategisten tavoitteiden toteuttamista. Toimielimet valitsee Allianssin hallitus, joka myös nimittää puheenjohtajat. Allianssin jaostojen yleisenä tehtävänä on edistää Allianssin vision 2021 "Nuoret voivat hyvin" toteutumista; tukea Allianssin edunvalvontatoiminnan suunnittelua, valmistelua ja toteutusta; käsitellä toimialaan liittyviä ajankohtaisia asioita sekä valmistella esityksiä Allianssin hallitukselle. Allianssin jaostoista ja teemaryhmistä löytyy lisätietoja alasivuilta Jaostot ja teemaryhmät.

Kansainvälisen politiikan jaosto 

- vahvistaa nuorten osallisuutta

- edustaa suomalaisia nuoria ja tuo heidän äänensä esiin erilaisilla kansainvälisillä areenoilla sekä luo, ylläpitää ja kehittää kansainvälisiä verkostoja

- seuraa kansainvälisiä nuorisopolitiikkaan ja nuorten oikeuksiin liittyviä prosesseja sekä osallistuu ja vaikuttaa niiden sisältöön ja suuntaan sekä edistää nuorten osallisuutta ja hyvinvointia muissa maissa

- tuo kansainvälisistä prosesseista tietoa, kontakteja, parhaita käytäntöjä, tutkimustuloksia ja toimintamahdollisuuksia suomalaiselle nuorisotoimialalle ja Allianssille

- yhdistää suomalaisia nuorisotoimialan kv-toimijoita työskentelemään yhteisten tavoitteiden puolesta ja kouluttaa jäsenjärjestöjen kansainvälisiä toimijoita

Puheenjohtaja toimii vuonna 2015:
Tuomas Tikkanen, Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto

Jäsenet:

Globaalityöryhmä

Milla Mäkinen, Suomen NMKY:n liitto                                                             Hanna-Marilla Zidan, Vasemmistonuoret ry
Noora Magd, Suomen Punainen Risti
Henna Kangas, SAKKI ry
Nitin Sood, Vihreät nuoret ja opiskelijat ViNO ry
Laura Kyyrö, Suomen YK-nuoret 

Eurooppatyöryhmä

Silja Markkula, Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter
Liisa Ojala, Suomen Setlementtiliitto
Hilkka Kemppi, Suomen ylioppilaskuntien liitto
Calle Koskela, Nuorisovaltuustojen liitto Nuva ry
Henrik Wikström, Svensk Ungdom
Elisa Tarkiainen, Eurooppanuoret
Iina Sorvari, AFS Intercultural Programs Finland 

 

Kansainvälisen nuorisopolitiikan käsikirja 2014 (e-kirjana)

 


Lisätietoja  

Jarkko Lehikoinen 
- johtaja, edunvalvonta ja kansainväliset asiat 
p. 040 900 4876

Noora Löfström
- asiantuntija, edunvalvonta (kansainväliset edunvalvonta-asiat) 
p. 044 416 5264