Mitkä Nuorisotyön Seniorit?

Nuorisotyön Seniorit on valtakunnallinen yhteisö nuorisoalalla vähintään 25 vuotta toimineille. Pitkään nuorisotyössä mukana olleissa senioreissa elää nuorisoalan asiantuntijuus ja vankka kokemus.

Senioreiden jäseniä yhdistää halu välittää niin sanottua hiljaista tietoa eli arvokasta kokemukseen perustuvaa tietoa hyväksi havaituista käytännöistä ja toimintatavoista nuoremman polven työntekijöille sekä alaa vasta opiskeleville.

Nuorisotyön Senioreiden tarkoituksena on:

  • Nuorisotyön ja -työntekijöiden arvostuksen lisääminen
  • Esitysten ja aloitteiden tekeminen sekä lausuntojen antaminen nuorisotoimialan kehittämiseksi
  • Yhteistyö alalla toimivien yhteisöjen ja henkilöiden kanssa
  • Toimialan keskeisten aineistojen ja perinteen tallentaminen
  • Senioreiden jäsenten yhteydenpidon edistäminen
  • Yhteisten tilaisuuksien ja matkojen sekä muun virkistystoiminnan järjestäminen

Ajatus klubista kiteytyi vuoden 2000 Allianssi-risteilyllä. Nuorisotyön Senioriklubin perustamiskokous pidettiin Nuori Kulttuuri -tapahtuman yhteydessä Lahden Sibeliustalolla toukokuussa 2001. Nuorisotyön Senioriklubin nimi muuttui Nuorisotyön Senioreiksi vuonna 2015.