Kokouskutsu

ALLIANSSIN SYYSKOKOUS

torstaina 23.11.2017 KLO 14 ALKAEN

ALLIANSSI-TALOLLA

Hyvä jäsenjärjestömme edustaja sekä Allianssin henkilöjäsenet,

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n syyskokouksessa käsitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018, valitaan puheenjohtaja, käydään hallitusvaalit sekä käsitellään muut sääntömääräiset asiat.

Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle valitaan Allianssin puheenjohtaja ja hallituksen varsinaisia sekä varajäseniä. Lista jatkavista ja erovuoroisista hallituksen jäsenistä on liitteenä sivun lopussa. Hallituksessa on tällä hetkellä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 12 jäsentä. Erovuorossa ovat puheenjohtaja sekä hallituksen kuusi varsinaista ja varajäsentä. Luottamushenkilöt valitaan kaksivuotiskaudelle 1.1.2018-31.12.2019. Vaalivaliokunta pyytää jäsenjärjestöiltä ehdotuksia puheenjohtajaksi ja hallituksen varsinaisiksi ja varajäseniksi 31.10.2017 mennessä. Vaalivaliokunnan kirje on liitteenä sivun lopussa.

Ehdolleasettumislomakkeeseen pääset tästä .

Haluamme myös nostaa esiin nuorisoalan osaamista ja antaa tunnustusta jäsenjärjestöillemme, jotka ovat kehittäneet toimintaansa kuluneen vuoden aikana. Historian ensimmäiset kiertopalkintojen saajat paljastetaan syyskokouksessa.

Voit ehdottaa tunnustuspalkinnon saajia täällä .

Pyydämme, että ilmoitatte järjestönne edustaja(t) syyskokoukseen 16.11.2017 mennessä sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta. Mikäli ilmoittautumisen kanssa on ongelmia, ota yhteyttä heidi.niinikoski(at)alli.fi.

Ilmoittaudu syyskokoukseen tästä .

Valtakirjojen tarkastus aloitetaan kokouspaikalla klo 13.

Kokousmateriaalit löytyvät sähköisinä liitteinä kahta viikkoa ennen kokousta tältä sivulta.

Kokouksen jälkeen skoolaamme 25-vuotiaalle Allianssille. Kaikki Allianssin ystävät ovat tervetulleita mukaan juhlistamaan! Allianssin toimistolla on avoimet ovet juhlapäivänä.

 

Mikäli sinulla on kysyttävää syyskokouksesta, niin ota yhteys allekirjoittaneisiin.

 

Syyskokousterveisin,

Helsingissä 27.9.2017

 

Eero Rämö, puheenjohtaja
eero.ramo(at)alli.fi
040 539 2737

Anna Munsterhjelm, pääsihteeri
anna.munsterhjelm(at)alli.fi
040 587 9514

8 § Päätösvalta (ote yhdistyksen säännöistä)

Allianssin ylintä päätösvaltaa käyttää sen kokous.

Allianssin kokouksissa on äänioikeus jokaisella edel­lisen ka­lente­rivuo­den jäsenmaksun tai uuden jäsenen kyseessä ollessa, meneillään olevan kalen­terivuoden jäsenmaksun maksaneel­la varsinaisella jäsenellä.

Läsnä olevalla varsi­naisella henki­löjäsenellä on yksi (1) ääni. Henkilöjäsen ei voi valtuuttaa valtakirjalla toista henkilöä edustamaan itseään. 

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytty voi lähettää ko­kouk­seen pe­rus­yhdistys­tensä henkilö­jäsenmäärän perus­teella äänivaltaisia edustajia seu­raavas­ti:

- jäsenmäärä enintään 1000 - 1 edustaja
- yli 1000 mutta enintään 5000 - 2 edustajaa
- yli 5000 mutta enintään 20.000 - 3 edustajaa
- yli 20.000 mutta enintään 50.000 - 4 edustajaa
- jäsenmäärä yli 50.000 - 5 edustajaa

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytty säätiö voi lähettää kokoukseen kaksi (2) äänivaltaista edustajaa.

Läsnä olevalla jäsenjärjestön äänivaltai­sella edustajalla on viisikymmen­tä (50) ääntä. Jäsenjärjestö voi val­tuuttaa enimmäisedustajamääräänsä pie­nemmän määrän edustajia edustamaan koko ääni­mää­räänsä. Yhden edustajan äänimäärän tulee aina olla jaollinen viidelläkymmenellä (50).  Edus­taja ei voi edustaa kuin yhtä jäsen­järjes­töä.

Tarkkailija-, kunnia- ja kannattajajäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

Liitteet

Kokouskutsu syyskokous 2017 (pdf) (word)

Esityslista syyskokous 2017 (pdf) (word)

Erovuoroiset ja jatkavat hallituksen jäsenet 2017 (pdf) (word)

Vaalivaliokunnan kirje 2017 (pdf) (word)

Valtakirjapohja 2017 (pdf) (word)

Ehdokkaat puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi

Vaalivaliokunnan esitys hallituksen uusiksi jäseniksi

Esitys toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2018 (pdf) (Issuu )

Äänestys- ja vaaliohjesääntö (pdf) (word)