KOKOUSKUTSU

Arvoisa jäsenjärjestön edustaja ja henkilöjäsen,

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 9.5.2018 klo 15.00 alkaen. Kutsumme järjestönne edustajan (edustajat) kevätkokoukseen, joka pidetään Allianssi-talossa, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki.

Valtakirjojen tarkastus aloitetaan kokouspaikalla klo 14.00. Kevätkokouksen alussa on kahvi- ja teetarjoilu. Kokouksen yhteydessä järjestetään tilannekuvaseminaari järjestöjen toiminnansuunnittelun tueksi sekä Eurooppa-päivän juhlintaa.

Kokouksen asialistalla on kevätkokouksen sääntömääräiset asiat, mm. vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa keskustellaan Allianssin jäsenille suunnatuista palveluista, Allianssin kohderyhmistä ja Allianssin sääntöjen päivittämisestä.

Kokouksessa käsitellään myös merkittävien toiminnallisten ja taloudellisten muutosten myötä päivitetty toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 sekä nimetään vaalivaliokunta valmistelemaan syyskokouksessa käytäviä hallitusvaaleja. Pääsihteeri antaa mielellään lisätietoa kevätkokouksen asioista.

Pyydämme, että ilmoitatte järjestönne edustajan (edustajat) kevätkokoukseen sunnuntaihin 6.5. mennessä​ varautuaksemme tarjoiluihin. Löydät ilmoittautumislomakkeen osoitteesta https://www.lyyti.in/Allianssin_kevatkokous_2018 . Kokouksen materiaalit löytyvät kahta viikkoa ennen kokousta www.alli.fi -sivuilta​.

Allianssin varsinaisten jäsenten äänioikeus määräytyy seuraavasti:
(äänestys- ja vaaliohjesääntö)

- jäsenmäärä enintään 1 000 jäsentä 1 edustaja
- yli 1 000, mutta enintään 5 000 2 edustajaa
- yli 5 000, mutta enintään 20 000 3 edustajaa
- yli 20 000, mutta enintään 50 000 4 edustajaa
- jäsenmäärä yli 50 000 5 edustajaa

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytty säätiö voi lähettää kokoukseen kaksi (2) äänivaltaista edustajaa. Äänivaltaisella edustajalla on käytössään 50 ääntä. Järjestöjäsen voi valtuuttaa enimmäisedustajamääräänsä pienemmän määrän edustajia edustamaan koko äänimääräänsä. Edustaja ei voi edustaa kuin yhtä
jäsenjärjestöä. Henkilöjäsenellä on yksi (1) ääni. Henkilöjäsen ei voi valtuuttaa valtakirjalla toista henkilöä edustamaan itseään.

Pyydämme järjestöiltä esityksiä Allianssin syyskokouksen 2018 vaalivaliokunnan jäseniksi. Esitykset voi toimittaa pääsihteeri Anna Munsterhjelmille (anna.munsterhjelm@alli.fi) viimeistään
22.4.2018. Allianssin työvaliokunta valmistelee esityksen vaalivaliokunnan kokoonpanoksi kevätkokoukselle. Allianssin hallitus toivoo, että esityksissä huomioidaan, että vaalivaliokuntaehdokkaat tuntevat Allianssin toimintaa ja edustavat laaja-alaisesti jäsenjärjestökenttää. Hallitus esittää, että vaalivaliokuntaan valittaisiin puheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä.


Kevätkokousterveisin,
22.3.2018 Helsingissä

Elisa Gebhard, puheenjohtaja
Anna Munsterhjelm, pääsihteeri

 

ESITYSLISTA

1) Kokouksen avaus

2) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3) Kokousvirkailijoiden valinta

a) puheenjohtajan valinta

b) sihteerin valinta

c) kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

d) ääntenlaskijoiden valinta

e) valiokuntien nimeäminen

4) Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

a) äänestys- ja vaalijärjestyksen hyväksyminen

5) Ilmoitusasiat

6) Hallituksen raportti toiminnasta 1.1.-8.5.2018

7) Allianssin vuosikertomus 2017

8) Allianssin tilinpäätös 2017

9) Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

10) Päivitetty toiminta- ja taloussuunnitelma 2018

11) Hallituksen täydentäminen varajäsen Silja Silvastin erottua tehtävästään.

Hallitus esittää, että Silvastin tilalle kauden 2018-2019 loppuun asti valitaan Silvastin esittäjäjärjestöjen esittämä henkilö.

12) Muut esille tulevat asiat:

a) Vaalivaliokunnan valinta

13) Kokouksen päättäminen

Lisäksi kokouksessa käydään keskustelua Allianssin jäsenpalveluista, Allianssin kohderyhmistä ja sääntöjen uudistamisesta. 

 

LIITTEET

Huomioithan, että emme tee kokoukseen paperikopioita asiakirjoista.

 

Kokouskutsu (pdf)

Esityslista (pdf

Äänestys- ja vaaliohjesääntö (pdf) (word)

Valtakirjapohja (pdf) (word)

Allianssin vuosikertomus 2017 (pdf)

Allianssin tilinpäätös 2017 (pdf)

Tilintarkastuskertomus (pdf

Päivitetty toimintasuunnitelma 2018 (pdf)

Reaalitalousarvio 2018 (pdf

Esitys syyskokouksen vaalivaliokunnaksi (pdf