Allianssin kevätkokous 2017

Arvoisa jäsenjärjestön edustaja ja henkilöjäsen,

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 25.4.2017 klo 13.30. Kutsumme järjestönne edustajan (edustajat) kevätkokoukseen, joka pidetään Allianssi-talossa, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan kokouspaikalla klo 12.00. Kevätkokouksen alussa on kahvi- ja teetarjoilu.

Kokouksen asialistalla ovat kevätkokouksen sääntömääräiset asiat, mm. vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016 sekä Allianssin syyskokouksen vaalivaliokunnan nimeäminen. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa käsitellään Allianssin hakeutuminen valtakunnalliseksi nuorisoalan osaamiskeskukseksi sekä sääntömuutosesitys liittyen jäsenmaksujen määräytymisperusteisiin. Puheenjohtaja ja pääsihteeri antavat lisätietoa kevätkokouksesta.

Pyydämme, että ilmoitatte järjestönne edustajan (edustajat) kevätkokoukseen tiistaihin 18.4. mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.  Löydät ilmoittautumislomakkeen osoitteesta https://www.lyyti.in/kevatkokous2017. Mikäli sähköisen ilmoittautumisen kanssa on ongelmia, ota yhteys hallintosihteeri Heidi Niinikoskeen heidi.niinikoski(at)alli.fi. Kokouksen materiaalit löytyvät kahta viikkoa ennen kokousta www.alli.fi –sivuilta.

Allianssin varsinaisten jäsenten äänioikeus määräytyy seuraavasti:
(äänestys- ja vaaliohjesääntö)
- jäsenmäärä enintään 1 000 jäsentä: 1 edustaja
- yli 1 000, mutta enintään 5 000: 2 edustajaa
- yli 5 000, mutta enintään 20 000: 3 edustajaa
- yli 20 000, mutta enintään 50 000: 4 edustajaa
- jäsenmäärä yli 50 000: 5 edustajaa

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytty säätiö voi lähettää kokoukseen kaksi (2) äänivaltaista edustajaa.

Äänivaltaisella edustajalla on käytössään 50 ääntä. Järjestöjäsen voi valtuuttaa enimmäisedustajamääräänsä pienemmän määrän edustajia edustamaan koko äänimääräänsä. Edustaja ei voi edustaa kuin yhtä jäsenjärjestöä. Henkilöjäsenellä on yksi (1) ääni. Henkilöjäsen ei voi valtuuttaa valtakirjalla toista henkilöä edustamaan itseään.

Pyydämme järjestöiltä esityksiä Allianssin syykokouksen 2017 vaalivaliokunnan jäseniksi. Jäsenjärjestöjen esitykset voi toimittaa pääsihteeri Olli Joensuulle viimeistään 30.3.2017 mennessä; Allianssi/pääsihteeri Olli Joensuu, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki (kuoreen merkintä syyskokouksen vaalivaliokunta) tai olli.joensuu(at)alli.fi. Allianssin työvaliokunta valmistelee esityksen vaalivaliokunnan kokoonpanoksi kevätkokoukselle. Myöhästyneitä esityksiä ei oteta huomioon esitystä tehdessä. Allianssin hallitus toivoo, että esityksissä huomioidaan, että vaalivaliokuntaehdokkaat tuntevat Allianssin toimintaa ja edustavat laaja-alaisesti jäsenjärjestökenttää. Hallitus on alustavasti päättänyt esittää, että vaalivaliokunnassa olisi jäseniä seuraavasti: puheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä.

 

Kevätkokousterveisin,

Helsingissä

Eero Rämö
puheenjohtaja
eero.ramo(at)alli.fi
040 539 2737

Olli Joensuu
pääsihteeri
olli.joensuu(at)alli.fi
045 139 2350

Kevätkokouksen liitteet

 Kevätkokouksen esityslista 3.3.2017