Suomen nuorisodelegaatit

Delegaateilla on yhteinen Facebook-sivu, jonka osoite on www.facebook.com/nuorisodelegaatit


 

YK-nuorisodelegaatti

Allianssi ja YK-liitto valitsevat vuosittain Suomelle nuorisodelegaatin YK:n yleiskokoukseen.

Vuoden 2016 nuorisodelegaatti on Sonja Huttunen.

 

 Huttunen PRESS (Kuvaaja: Anna Autio)

 

 
Huttunen 1 (Kuvaaja: Laura Lakso)
 Huttunen 2 (Kuvaaja: Laura Lakso)

 
Ilmastodelegaatti

Ilmastodelegaatin tehtävänä on lisätä nuorten osallistumismahdollisuuksia sekä edistää nuorten äänen kuulumista ilmastonmuutokseen liittyvässä päätöksenteossa.

Vuoden 2016-2017 ilmastodelegaatiksi on valittu Forssassa asuva Katri Ylinen. Ylinen on 25-vuotias kestävän kehityksen opiskelija, joka on kerryttänyt ilmastopolitiikan ja Eurooppa-politiikan tuntemusta työskennellessään europarlamentin, sekä Euroopan vihreiden nuorten harjoittelijana Brysselissä. Ylinen on myös aktiivinen toimija Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO:ssa, samoin kuin Tampereen vihreiden nuorten hallituksessa.

Ilmastodelegaatti edustaa nuoria Suomen ilmastopoliittisella kentällä, sekä YK:n ilmastosopimuksen osapuolikokouksessa Marokon Marrakechissa ensi marraskuussa.

Ilmastodelegaatti 2015-2015 Katri Ylinen

Katri Ylinen

 UNESCO-delegaatti

UNESCO Youth Forum järjestetään joka toinen vuosi. Foorumi valmistelee tapahtumassaan loppuraportin, joka lähetetään UNESCO:n yleiskokoukselle. UNESCO-nuorisodelegaatti edustaa Suomen nuoria UNESCO:n nuorisotapaamisessa sekä toimii linkkinä Suomen nuorison ja UNESCO:n välillä. Delegaatin kausi kestää vuoden loppuun. Delegaatin valitsee opetusministeriö Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin esityksestä.

Vuonna 2015 UNESCO-delegaattina toimii 27-vuotias Tom Henriksson. Partiotaustainen Henriksson opiskelee valtio-oppia Helsingin yliopistossa.

 

 


 

 

Lisätietoja delegaateista löytyy Facebookista sekä ottamalla yhteyttä Allianssiin.