Suomen nuorisodelegaatit

Delegaateilla on yhteinen Facebook-sivu, jonka osoite on www.facebook.com/nuorisodelegaatit


 

YK-nuorisodelegaatti

Allianssi ja YK-liitto valitsevat vuosittain Suomelle nuorisodelegaatin YK:n yleiskokoukseen.

Vuoden 2017 nuorisodelegaatti on Ilmi Salminen, 25-vuotias diplomityöntekijä Aalto-yliopistosta, minkä lisäksi hän opiskelee oikeustiedettä Helsingin Yliopistossa, erityisenä mielenkiinnonkohteena kansainvälinen oikeus.

 Ilmastodelegaatti

Historian seitsemäs nuorten ilmastodelegaatti on Emmi Venäläinen, 24-vuotias opiskelija joka on alun perin kotoisin pieneltä paikkakunnalta Itä-Suomesta. Hän on ilmasto- ja energiakysymyksiin erikoistunut yhteiskuntatieteiden kandidaatti, viestinnän ammattilainen ja pitkän linjan järjestötoimija. Hänen kandidaatintutkielmansa käsittelee EU:n energiastrategiaa ja sen hiilineutraaliustavoitteita energia- ja ympäristöturvallisuuden näkökulmasta. Emmi on työskennellyt ilmastoasioiden parissa Suomen ulkoasiainministeriössä ja ajatushautomo Demos Helsingissä. Paraikaa hän on mukana Sitoumus 2050 -kestävän kehityksen työkalua suunnittelevassa hankkeessa ja luonnonvarojen käyttöön ja niukkuuteen liittyviä turvallisuuskysymyksiä tutkivassa hankkeessa erityisesti viestinnän osaajana.


"Haluan rikkoa käsityksiä ilmastopolitiikasta ja ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä vain kapea-alaisena yhteiskunnan osana ja tehdä ilmastolähettilään ja suomalaisten nuorten ilmastokeskustelun entistä näkyvämmäksi", hän sanoo. Emmi lähtee Suomen valtuuskunnassa COP23 -kokoukseen Bonniin. Häntä tukevat Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta, Kokoomuksen nuorten liitto ja Eurooppanuoret.

 

Emmi Venäläinen
Emmi Venäläinen

 UNESCO-delegaatti

UNESCO Youth Forum järjestetään joka toinen vuosi. Foorumi valmistelee tapahtumassaan loppuraportin, joka lähetetään UNESCO:n yleiskokoukselle. UNESCO-nuorisodelegaatti edustaa Suomen nuoria UNESCO:n nuorisotapaamisessa sekä toimii linkkinä Suomen nuorison ja UNESCO:n välillä. Delegaatin kausi kestää vuoden loppuun. Delegaatin valitsee opetusministeriö Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin esityksestä.

Allianssin hallitus valitsi Vilma Wiron, 23-vuotiaan yhteiskuntatutkimuksen ja historian maisteriopiskelijan sekä tulevan aineenopettajan edustamaan nuoria UNESCO-kokouksissa 2017. Vilma on kotoisin Porista. Hän suoritti harjoittelun Tampereen yliopistossa nuorisotyön ja nuorten palvelujen tutkimushankkeessa ja jatkaa kesällä tehtävissä tutkimusassistenttina.

Vilma on toiminut Tampereella aktiivisesti useassa opiskelijajärjestössä ja työskennellyt ylioppilaskunnan projektisihteerinä. Kansainvälinen opiskelijatoiminta on tullut tutuksi kv-tuutoroinin ja Budapestissä vietetyn opiskelijavaihdon kautta, joten hän soveltuu hyvin edustamaan nuoria sekä Helsingörin yleiskokousta valmistelevassa yhteispohjoismaisessa koordinaatiokokouksessa kesäkuussa että syksyn UNESCO-kokouksessa.

Vilma Wiro
Vilma Wiro

 


 

 

Lisätietoja delegaateista löytyy Facebookista sekä ottamalla yhteyttä Allianssiin.