Allianssin jäsenkriteerit ja jäseneksianomislomake 

  1. Järjestön tai säätiön tulee olla yhdistysrekisteriin merkitty aatteellinen yhdistys tai säätiö. Rekisteröity yhdistys tai säätiö on toiminut vähintään vuoden.
  2. Yhdistyksen ja säätiön sääntöjen ja käytännön toiminnan pääasiallisena tarkoituksena tulee olla nuorisotyö, nuorisotoiminta ja/tai nuorisopalvelujen tuottaminen.
  3. Järjestöjen toiminnan on noudatettava yhdistyslakia ja hyviä tapoja. Toiminta ei esimerkiksi saa olla rasistista tai väkivaltaista.
  4. Yhdistyksen tai säätiön toiminnan tulee olla valtakunnallista.

Ote Allianssin säännöistä 6 § Jäsenet

Varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä rekisteröityjä valta­kunnallisia nuorisoyhdistyksiä, muita nuorisotoi­mintaa harjoittavia valtakunnallisia rekiste­röityjä yhdistyksiä, sekä rekisteröityjä säätiöitä. Edellä mainittuja kutsutaan näissä säännöissä jäsenjärjestöiksi. Lisäksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityisiä henkilöitä, joita kutsutaan henkilöjäseniksi.

Tarkkailijajäseniksi voidaan § 6.1 mainittujen lisäksi hyväksyä muita valtakunnallisia, alueellisia tai pai­kallisia nuoriso­toimintaa harjoittavia oikeus­kel­poi­sia yhteisö­jä.

Kannattaja­jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oi­keus­kelpoi­nen yhteisö.

Uusia henkilöjäseniä ei järjestöön enää oteta Allianssin hallituksen vuonna 2011 tekemän päätöksen mukaisesti. 


Jäseneksianomislomake

Allianssin jäsenyyttä haetaan tällä lomakkeella. Lue ensin Allianssin jäsenjärjestökriteerit ja täytä sitten lomake huolellisesti. Jäsenjärjestöhakemukset valmistelee Allianssin työvaliokunta. Päätökset uusista jäsenjärjestöistä tekee Allianssin hallitus.

 

Järjestön nimi


Järjestön perustamisvuosi


Järjestön rekisteröimispäivä yhdistysrekisteriin


Järjestön Y-tunnus


Onko toiminta valtakunnallista
Kyllä
Ei

Järjestön jäsenmäärä


Järjestön toiminta-ajatus


Mitä järjestön nuorisotoiminta on?


Miksi järjestö haluaa liittyä Allianssin jäsenjärjestöksi?


Järjestön yhteyshenkilö


Yhteyshenkilön sähköpostiosoite


Yhteyshenkilön puhelinnumero


Järjestön katuosoite


Postinumero ja postitoimipaikka